Dział Rekrutacji na Studia

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków

tel.: +48 12 663 14 01
tel.: +48 12 663 14 08
tel.: +48 12 663 14 41
fax: +48 12 663 14 34

Pracujemy:
poniedziałek 10:00-16:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami!
rekrutacja@uj.edu.pl

Kalendarz rekrutacji – lipiec

Jeśli chcesz sprawdzić kompletny harmonogram dla interesujących cię studiów, zapraszamy do zapoznania się z zakładką "terminy" w karcie studiów na stronie ERK oraz do odwiedzenia właściwej podstrony na stronie Rekrutacji na studia, do których odnośniki podajemy w legendzie poniżej.

W przypadku studiów III stopnia rekrutacja odbywa się według indywidualnego dla danego wydziału harmonogramów naboru, który dostępny jest na stronie ERK w kartach poszczególnych studiów.

LIPIEC:

2 lipca
do godz. 12:00
dostarczanie przez kandydatów z maturą zagraniczną inną niż IB i EB skanów dokumentów poświadczających uzyskane wyniki maturalne
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

3 lipca
do godz. 16:00
zakończenie rejestracji na MISH i zarządzanie*, nabór podstawowy
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

3 lub 4 lipca egzaminy wstępne w naborze majowo-czerwcowym
• cudzoziemcy ubiegający się na zasadach innych niż obywatele polscy• studia w językach obcych

N

SJO

4 lipca
do godz. 12:00
zakończenie potwierdzania rejestracji przez pracowników UJ na studia MISH i zarządzanie*, nabór podstawowy 
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

4 lipca publikacja w koncie ERK informacji o terminie i miejscu egzaminów wstępnych (kandydaci na MISH, zarządzenie* oraz z maturą zagraniczną inną niż IB i EB na wybrane studia), nabór podstawowy
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

5 lipca publikacja w koncie ERK informacji o wynikach egzaminów wstępnych w naborze majowo-czerwcowym
• cudzoziemcy ubiegający się na zasadach innych niż obywatele polscy• studia w językach obcych

N

SJO

6 lipca
do godz. 12:00
zakończenie rejestracji dla kandydatów posiadających polską maturę, egzamin dojrzałości, maturę IB lub maturę EB; nabór podstawowy
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

6 lipca ogłoszenie listy rankingowej w naborze majowo-czerwcowym
• cudzoziemcy ubiegający się na zasadach innych niż obywatele polscy• studia w językach obcych

N

SJO

6 lub 9 lipca egzaminy wstępne w naborze podstawowym dla kandydatów:
 • na MISH i zarządzanie* oraz 
 • posiadających maturę zagraniczną (inną niż IB i EB) na wybrane studia
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

9 lipca, do godz. 12:00 ‣  wprowadzenie do systemu ERK informacji o posiadanych wynikach maturalnych, olimpiadach i konkursach w naborze podstawowym
‣  dostarczanie przez kandydatów:
 • posiadających egzamin dojrzałości (nie polskiej nowej matury) – zaświadczeń o wynikach egzaminów
 • będący laureatami konkursów (nie olimpiad) uznawanych w UJ - zaświadczeń o osiągnięciach w konkursach oraz
‣  zakończenie potwierdzania rejestracji przez pracowników UJ
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

9–19 lipca wpisy na studia w naborze majowo-czerwcowym
studia w językach obcych

SJO

10 lipca publikacja w koncie ERK wyników egzaminów wstępnych w naborze podstawowym dla kandydatów:
 • na MISH i zarządzanie* oraz 
 • posiadających maturę zagraniczną (inną niż IB i EB) na wybrane studia
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

10 lipca zakończenie rejestracji na studia:
 • na które przeprowadzany jest egzamin wstępny lub 
 • dla których dla potwierdzenia rejestracji wymagane jest dostarczenie dokumentów
nabór podstawowy
studia drugiego stopnia

II

10–31 lipca wpisy na studia w naborze majowo-czerwcowym
cudzoziemcy ubiegający się na zasadach innych niż obywatele polscy

N

12 lipca,
do godz. 12:00
zakończenie potwierdzania przez pracowników UJ rejestracji na studia:
 • na które przeprowadzany jest egzamin wstępny lub 
 • dla których dla potwierdzenia rejestracji wymagane jest dostarczenie dokumentów
nabór podstawowy
studia drugiego stopnia

II

13 lipca ogłoszenie listy rankingowej, nabór podstawowy
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

13 lipca publikacja w koncie ERK informacji o terminie i miejscu egzaminów wstępnych na studia, na które przeprowadzany jest egzamin wstępny
studia drugiego stopnia

II

15 lipca zakończenie rejestracji na studia bez egzaminu wstępnego i bez wymagania dostarczenia dokumentów przy rejestracji, nabór podstawowy
studia drugiego stopnia

II

16–19 lipca wpisy na studia w naborze podstawowym
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

16–17 lipca egzaminy na studia, na które przeprowadzany jest egzamin wstępny, nabór podstawowy
studia drugiego stopnia

II

17 lipca,
do godz. 12:00
‣  zakończenie potwierdzania rejestracji przez pracowników UJ, studia bez egzaminu wstępnego i bez wymagania dostarczenia dokumentów przy rejestracji
‣  wprowadzanie przez kandydatów do systemu ERK ocen ze studiów wyższych na studia, dla których dla potwierdzenia rejestracji nie jest wymagane dostarczenie dokumentów
nabór podstawowy
studia drugiego stopnia

II

18 lipca, godz. 12:00 zakończenie rejestracji dla kandydatow posiadających maturę zagraniczną inną niż IB lub EB w naborze lipcowym
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

18 lipca publikacja w koncie ERK wyników egzaminów w naborze podstawowym
studia drugiego stopnia

II

19 lipca, godz. 12:00 ‣  zakończenie potwierdzania rejestracji przez pracowników UJ
‣  dostarczanie skanów dokumentów poświadczających uzyskane wyniki maturalne
dotyczy kandydatów posiadających maturę zagraniczną inną niż IB lub EB, nabór lipcowy
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

19 lipca,
po godz. 18:00
ogłoszenie informacji dla kandydatów z listy rezerwowej w naborze podstawowym
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

20 oraz 23 lipca wpisy na studia dla osób z listy rezerwowej w naborze podstawowym
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

20 lipca ogłoszenie listy rankingowej w naborze podstawowym
studia drugiego stopnia

II

23 lipca ‣  termin egzaminu wstępnego dla kandydatów posiadających maturę zagraniczną (inną niż IB i EB) na wybrane studia
‣  do godz. 12:00 – zakończenie rejestracji dla kandydatów posiadających polską maturę, egzamin dojrzałości, maturę IB lub maturę EB w naborze lipcowym
‣  po godz. 18:00 – ogłoszenie informacji dla kolejnych kandydatów z listy rezerwowej w naborze podstawowym (w razie możliwości) studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

23–25 lipca wpisy na studia w naborze podstawowym
studia drugiego stopnia

II

24 lipca, godz. 12:00 zakończenie potwierdzania rejestracji przez pracowników UJ w naborze lipcowym
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

24 lipca, godz. 12:00 ‣  wprowadzenie do systemu ERK informacji o posiadanych wynikach maturalnych, olimpiadach i konkursach w naborze lipcowym
‣  dostarczanie przez kandydatów:
 • posiadających egzamin dojrzałości (nie polskiej nowej matury) – zaświadczeń o wynikach egzaminów
 • będący laureatami konkursów (nie olimpiad) uznawanych w UJ - zaświadczeń o osiągnięciach w konkursach oraz
‣  zakończenie potwierdzania rejestracji przez pracowników UJ
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

24–25 lipca wpisy na studia dla osób z listy rezerwowej – w przypadku powtórzenia procedury, nabór podstawowy
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

25 lipca
po godz. 18:00
ogłoszenie informacji dla kandydatów z listy rezerwowej w naborze podstawowym
studia drugiego stopnia

II

26 lipca ogłoszenie listy rankingowej, nabór lipcowy
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

26–27 lipca wpisy na studia dla osób z listy rezerwowej w naborze podstawowym
studia drugiego stopnia

II

27-30 lipca wpisy na studia w naborze lipcowym
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

30–31 lipca wpisy na studia dla osób z listy rezerwowej – w przypadku powtórzenia procedury, nabór podstawowy
studia drugiego stopnia

II

31 lipca–1 sierpnia wpisy na studia dla osób z listy rezerwowej – w przypadku powtórzenia procedury, nabór lipcowy
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

* kierunek zarządzanie prowadzony w języku polskim i niemieckim przez konsorcjum Uniwersytetu Jagiellońskiego i ESB Business School Reutlingen University

Legenda

IJM

studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie prowadzone w języku polskim dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zasadach dotyczących obywateli polskich
sprawdź kompletny harmonogram »

II

studia drugiego stopnia prowadzone w języku polskim dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zasadach dotyczących obywateli polskich
sprawdź kompletny harmonogram »

N

studia jednolite magisterskie, pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w języku polskim dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zasadach innych niż dotyczące obywateli polskich
sprawdź kompletny harmonogram:
• studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie »
• studia drugiego stopnia »

SJO

studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w językach obcych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie według dowolnych zasad
sprawdź kompletny harmonogram:
• studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie »
• studia drugiego stopnia »

[+]

inne wydarzenia związane z rekrutacją na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim

x

wydarzenie zakończone
Data opublikowania: 29.06.2018
Osoba publikująca: Małgorzata Kozik