Dział Rekrutacji na Studia

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków

tel.: +48 12 663 14 01
tel.: +48 12 663 14 08
tel.: +48 12 663 14 41
fax: +48 12 663 14 34

Pracujemy:
poniedziałek 10:00-16:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami!
rekrutacja@uj.edu.pl

Wyniki, wpis i składanie dokumentów – co, jak i kiedy?

Poniższe informacje dotyczą obywateli polskich ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie prowadzone w języku polskim na zasadach dotyczących obywateli polskich.

Oczekiwanie na ogłoszenie list rankingowych

Cierpliwości, pracujemy nad ich przygotowaniem. Opublikujemy je na www.erk.uj.edu.pl już w piątek 13 lipca 2018 roku w późnych godzinach popołudniowych. Informację o wyniku znajdziesz w swoim koncie ERK: po zalogowaniu wejdź w zakładkę „moje rejestracje na studia" (odnośnik po lewej stronie w koncie kandydata).

Zostałeś przyjęty na studia? Gratulujemy!

Dane do wpisu i podanie ERK: po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia wypełnij formularz „dane do wpisu", który pojawi się w karcie rejestracji. Kiedy już wypełnisz go i zatwierdzisz, z zakładki „wymagane dokumenty" pobierz podanie ERK, przeczytaj je i podpisz na każdej stronie. Zwróć uwagę na to, że podanie pojawi się dopiero po ogłoszeniu wyników i tylko w kontach  kandydatów przyjętych na studia.

Wpis i wymagane dokumenty: na ostatniej stronie podania ERK znajdziesz listę dokumentów, jakie powinieneś do niego załączyć (możesz ją już teraz zobaczyć w karcie studiów w katalogu ERK w zakładce „wymagane dokumenty"). Z całym kompletem dokumentów udaj się między 16 a 19 lipca do właściwego sekretariatu, którego adres znajdziesz również na podaniu ERK. Nie przynoś dokumentów do Działu Rekrutacji na Studia – wpisu na studia możesz dokonać tylko na właściwym wydziale.

Wpisu należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania kandydata w czynnościach związanych z rekrutacją. Wzór pełnomocnictwa do wypełnienia dostępny jest tutaj. Nie ma możliwości przesłania dokumentów pocztą, kurierem czy e-mailem.

Uwierzytelnianie dokumentów: zwróć uwagę, że wśród wymaganych dokumentów przy wpisie na studia należy złożyć między innymi kopie świadectwa dojrzałości i dowodu tożsamości. Kopie dokumentów podczas wpisu są uwierzytelniane przez uczelnię, to znaczy w sekretariacie, gdzie je składasz. Możesz załatwić uwierzytelnienie wcześniej i dokonać wpisu szybciej – od 16 lipca 2018 roku będą działać dwa Centra Uwierzytelniania Dokumentów (CUD), jedno w holu Collegium Novum, ul. Gołębia 24 (przy Letnim Biurze Rekrutacji), drugie – w holu budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, ul. Łojasiewicza 4 (Kampus UJ). Wykonanie uwierzytelnionej kopii jest bezpłatne. Pamiętaj, że przy wpisie będą również potrzebne oryginały dokumentów do wglądu.

Pełnomocnictwo: jeżeli nie możesz dostarczyć dokumentów osobiście, możesz wyznaczyć pełnomocnika, który w twoim imieniu dokona wpisu na studia. Wzór pełnomocnictwa oraz dodatkowe informacje znajdziesz tutaj.

Co po wpisie: aby ułatwić ci pierwsze kroki w naszej uczelni, zebraliśmy najważniejsze dla nowo przyjętych studentów informacje m.in. w sprawie stypendiów, akademików, legitymacji czy USOS i przygotowaliśmy krótki przewodnik, który możesz przeczytać na tej stronie: Co po wpisie?.

Jesteś na liście rezerwowej?

Spokojnie: po zakończeniu pierwszej tury wpisów będziemy zapraszać kolejne osoby z listy rezerwowej na pozostałe wolne miejsca. Jeśli mimo to nie uda ci się dostać na wymarzony kierunek, sprawdź listę studiów, które będą w dalszym ciągu prowadzić nabór – pierwsze ogłosimy już w tym tygodniu!

Uwaga: kandydaci nieprzyjęci na studia z powodu zbyt małej liczby punktów lub z powodów formalnych nie znajdują się na liście rezerwowej – nie zostają przyjęci na studia i ich status nie ulegnie zmianie.

Pytania i odpowiedzi