Dział Rekrutacji na Studia

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków

tel.: +48 12 663 14 01
tel.: +48 12 663 14 08
tel.: +48 12 663 14 41
fax: +48 12 663 14 34

Pracujemy:
poniedziałek 10:00-16:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami!
rekrutacja@uj.edu.pl

Kalendarz rekrutacji – wrzesień

Jeśli chcesz sprawdzić kompletny harmonogram dla interesujących cię studiów, zapraszamy do zapoznania się z zakładką "terminy" w karcie studiów na stronie ERK oraz do odwiedzenia właściwej podstrony na stronie Rekrutacji na studia, do których odnośniki podajemy w legendzie poniżej.

W przypadku studiów III stopnia rekrutacja odbywa się według indywidualnego dla danego wydziału harmonogramów naboru, który dostępny jest na stronie ERK w kartach poszczególnych studiów.

WRZESIEŃ:

Zakończone wydarzenia »

Aktualne wydarzenia:

17–19 września wpisy na studia, nabór sierpniowy
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

17–19 września wpisy na studia, nabór sierpniowy
studia drugiego stopnia

II

18 września ogłoszenie listy rankingowej w naborze wrześniowym
• cudzoziemcy ubiegający się na zasadach innych niż obywatele polscy
• studia w językach obcych

N

SJO

19 września zakończenie rejestracji dla kanydatów posiadających maturę zagraniczną (inną niż IB i EB)
nabór wrześniowy
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

19 września zakończenie rejestracji na studia
 • na które przeprowadzany jest egzamin wstępny lub
 • dla których dla potwierdzenia rejestracji wymagane jest dostarczenie dokumentów
nabór wrześniowy
studia drugiego stopnia

II

19–20 lipca wpisy na studia w naborze wrześniowym
• cudzoziemcy ubiegający się na zasadach innych niż obywatele polscy
• studia w językach obcych

N

SJO

20 września,
godz. 12:00
 • zakończenie potwierdzania przez pracowników UJ rejestracji kandydatów posiadających maturę zagraniczną inną niż IB i EB
 • dostarczanie przez kandydatów z maturą zagraniczną inną niż IB i EB skanów dokumentów poświadczających uzyskane wyniki maturalne
nabór wrześniowy
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

20 września, godz. 12:00 zakończenie potwierdzania rejestracji przez pracownika UJ na studia
 • na które przeprowadzany jest egzamin wstępny lub
 • dla których dla potwierdzenia rejestracji wymagane jest dostarczenie dokumentów
nabór wrześniowy
studia drugiego stopnia

II

20–21 września wpisy na studia dla osób z listy rezerwowej, nabór sierpniowy
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

20–21 września wpisy na studia dla osób z listy rezerwowej, nabór sierpniowy
studia drugiego stopnia

II

23 września zakończenie rejestracji dla kandydatów posiadających polską maturę, egzamin dojrzałości, maturę IB lub EB
nabór wrześniowy
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

23 września zakończenie rejestracji na studia bez egzaminu wstępnego i bez wymagania dostarczenia dokumentów przy rejestracji, nabór wrześniowy
studia drugiego stopnia

II

24 września
 • zakończenie potwierdzania rejestracji przez pracowników UJ (do godz. 12:00)
 • wprowadzenie do systemu ERK informacji o posiadanych wynikach maturalnych, olimpiadach i konkursach
 • egzaminy wstępne na wybrane studia dla kandydatów posiadających maturę zagraniczną inną niż IB lub EB
nabór wrześniowy
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

24 września
 • egzaminy wstępne na studia, na które przeprowadzany jest egzamin wstępny
 • zakończenie potwierdzania rejestracji przez pracowników UJ na studia bez egzaminu wstępnego i bez wymagania dostarczenia dokumentów przy rejestracji (do godz. 12:00)
 • wprowadzanie przez kandydatów do systemu ERK ocen ze studiów wyższych (do godz. 12:00)
nabór wrześniowy
studia drugiego stopnia

II

26 września ogłoszenie listy rankingowej, nabór wrześniowy
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

26 września ogłoszenie listy rankingowej, nabór wrześniowy
studia drugiego stopnia

II

27–28 września wpisy na studia dla osób z listy rezerwowej, nabór wrześniowy
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

27-28 września wpisy na studia dla osób z listy rezerwowej, nabór wrześniowy
studia drugiego stopnia

II

28 września dostarczanie przez kandydatów zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, nabór sierpniowy
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

28 września dostarczanie przez kandydatów zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, nabór sierpniowy
studia drugiego stopnia

II

28 września dostarczanie przez kandydatów zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów
• cudzoziemcy ubiegający się na zasadach innych niż obywatele polscy
• studia w językach obcych

N

SJO

3 października dostarczanie przez kandydatów zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, nabór wrześniowy
studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

IJM

3 października dostarczanie przez kandydatów zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, nabór wrześniowy
studia drugiego stopnia

II

3 października dostarczanie przez kandydatów zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, ostatni nabór wrześniowy
• cudzoziemcy ubiegający się na zasadach innych niż obywatele polscy
• studia w językach obcych

N

SJO

* kierunek zarządzanie prowadzony w języku polskim i niemieckim przez konsorcjum Uniwersytetu Jagiellońskiego i ESB Business School Reutlingen University

Legenda

IJM

studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie prowadzone w języku polskim dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zasadach dotyczących obywateli polskich
sprawdź kompletny harmonogram »

II

studia drugiego stopnia prowadzone w języku polskim dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zasadach dotyczących obywateli polskich
sprawdź kompletny harmonogram »

N

studia jednolite magisterskie, pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w języku polskim dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zasadach innych niż dotyczące obywateli polskich
sprawdź kompletny harmonogram:
• studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie »
• studia drugiego stopnia »

SJO

studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w językach obcych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie według dowolnych zasad
sprawdź kompletny harmonogram:
• studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie »
• studia drugiego stopnia »

[+]

inne wydarzenia związane z rekrutacją na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim

x

wydarzenie zakończone