Dział Rekrutacji na Studia

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków

tel.: +48 12 663 14 01
tel.: +48 12 663 14 08
tel.: +48 12 663 14 41
fax: +48 12 663 14 34

Pracujemy:
poniedziałek 10:00-16:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami!
rekrutacja@uj.edu.pl

Wciąż trwa rekrutacja na studia - wrześniowy nabór dodatkowy

Poniższy artykuł dotyczy kandydatów ubiegających o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim na zasadach dotyczących obywateli polskich.

W piątek 14 września 2018 uruchomiona została wrześniowa rekrutacja uzupełniająca dla studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich. Wszystkich kandydatów zainteresowanych podjęciem studiów w UJ zapraszamy już dziś do rejestracji w dodatkowym naborze wrześniowym - wciąż trwa rekrutacja na szereg stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich. Jeśli więc jeszcze nie podjąłeś decyzji – zapoznaj się z ofertą Uniwersytetu Jagiellońskiego i dołącz w październiku do grona naszych studentów!

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji, kryteriów formalnych, wymaganych dokumentów i harmonogramu rekrutacji dostępne są na stronie systemu ERK w kartach poszczególnych studiów. Szukających informacji w pigułce: zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem Rekrutacja krok po kroku:

Rejestracja w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów w naborze wrześniowym potrwa do:

  • 19 września dla studiów drugiego stopnia, na które przeprowadzany jest egzamin wstępny lub dla których dla potwierdzenia rejestracji wymagane jest dostarczenie przez kandydata do jednostki prowadzącej nabór kserokopii odpowiednich dokumentów,
  • 23 września dla wszystkich studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich* oraz dla pozostałych studiów drugiego stopnia.
    * rejestracja dla kandydatów z maturą zagraniczną inną niż IB i EB zakończy się 19 września.

Listy rankingowe ogłosimy w środę 26 września 2018 w późnych godzinach popołudniowych, a między 27 a 28 września zakwalifikowani kandydaci będą zobowiązani dostarczyć, osobiście lub przez wyznaczonego pełnomocnika, wymagane dokumenty do uczelni, żeby dokonać wpisu.

Aby wyświetlić listę studiów prowadzących aktualnie rejestrację uzupełniającą na stronie www.erk.uj.edu.pl należy wybrać:

katalog studiów 2018/2019 » studia w języku polskim » dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich » zakładka: studia I stopnia, jednolite magisterskie lub studia II stopnia » Rejestracja na studia - możliwa w tej chwili.