Czerwona ikona 'N'Informacja dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujących obywateli polskich.Studia I stopnia i jednolite magisterskie

Czerwona ikona 'N'

Informacje zawarte w tej części strony przeznaczone są dla cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich na studia prowadzone w języku polskim.

O przyjęcie na jednolite studia magisterskie i studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się wszystkie osoby posiadające polskie świadectwo dojrzałości albo inny dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej. Do podjęcia studiów wymagana jest udokumentowana znajomość języka polskiego.

Studia pierwszego stopnia w Uniwersytecie Jagiellońskim kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Ponadto na kierunkach prawo, psychologia, analityka medyczna, farmacja, fizjoterapia, weterynaria, na kierunku lekarskim oraz lekarsko-dentystycznym prowadzone są jednolite studia magisterskie, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra lub odpowiednio lekarza. Studia licencjackie trwają trzy lata, jednolite magisterskie: pięć, na weterynarii i farmacji pięć i pół, a na kierunku lekarskim: sześć. Zajęcia na studiach niestacjonarnych prowadzone są w tygodniu (dawniej nazywane studiami wieczorowymi) lub w weekendy (dawniej nazywane studiami zaocznymi) – dla ułatwienia, zaznaczono to w katalogu studiów, który jest dostępnym w systemie ERK.

Zawsze aktualną ofertę studiów i kryteria kwalifikacji na poszczególne studia znajdziesz na stronie systemu ERK: www.erk.uj.edu.pl. Przebieg rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie opisano w kolejnych częściach tej sekcji.