Czerwona ikona 'N'Informacja dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujących obywateli polskich.Egzaminy wstępne

Cudzoziemcy biorący udział w rekrutacji na niemal wszystkie studia jednolite studia magisterskie i pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim przystępują do egzaminu wstępnego – rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w języku polskim.

Wyjątek stanowią studia na wydziałach: Lekarskim, Farmaceutycznym lub Nauk o Zdrowiu, gdzie decyduje kolejność zgłoszeń (rejestracji).

Rozmowa kwalifikacyjna będzie dotyczyć zainteresowań, wiedzy na temat kierunku, o przyjęcie na który się starasz, a także poziomu znajomości języka polskiego. Wynik tej rozmowy będzie podstawą do przyjęcia lub odmowy przyjęcia na studia.

Sprawdź w terminach rekrutacji, kiedy odbędzie się egzamin w twoim naborze. Miejsce oraz dokładna godzina zostaną opublikowane w twoim indywidualnym koncie ERK w części „egzaminy wstępne" najpóźniej dwa dni przed egzaminem. Po egzaminie znajdziesz tam również swój wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Tego, czy na jego podstawie zostaniesz przyjęty na studia, dowiesz się dopiero w dniu określonym jako „Ogłoszenie listy rankingowej".

Pamiętaj, że:

  • Jeśli bierzesz udział w rekrutacji na kilka kierunków studiów, gdzie prowadzone są egzaminy wstępne, pamiętaj, że terminy tych egzaminów mogą się pokrywać, szczególnie w przypadku, kiedy są organizowane przez różne komisje wydziałowe.
  • Pamiętaj o terminie rozmowy – nie będziemy mogli przeprowadzić jej z tobą w innym czasie, a ty uzyskasz wynik 0 (zero), co może skutkować nieprzyjęciem cię na studia.
  • Jeśli masz trudności z przyjazdem na egzamin, skontaktuj się z nami - jednak nie później niż do ostatniego dnia terminu rejestracji. Sprawdzimy, czy rozmowa będzie mogła odbyć się przez Skype. Pamiętaj jednak, że ostateczna decyzja w tej sprawie należy do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.