Czerwona ikona 'N'Informacja dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujących obywateli polskich.Rekrutacja: krok po kroku

Rekrutacja prowadzona jest za pomocą systemu Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK)Jeśli chcesz wziąć udział w rekrutacji, koniecznie zapoznaj się z naszym przewodnikiem:

1.  Przygotuj się do rekrutacji

⇢ Znajdź swoje studia w ERK i sprawdź wymagania.

Wejdź na stronę www.erk.uj.edu.pl i w katalogu po lewej stronie wybierz "studia w języku polskim" » "dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich" » "studia II stopnia", a następnie znajdź interesujące cię studia. W karcie studiów, oprócz ich opisu, znajdziesz informacje na temat terminów rekrutacji, zasad kwalifikacji (opis sposobu obliczania wyniku), listę wymaganych dokumentów, informację o opłatach oraz dane kontaktowe do jednostki prowadzącej studia. Im wcześniej zapoznasz się z zasadami przyjęcia na studia, tym większe szanse na sukces w rekrutacji.

⇢ Zacznij kompletować dokumenty.

Już teraz upewnij się, że dasz radę uzyskać je na czas. Sprawdź, czy dla twoich studiów sa wymagane na etapie rejestracji czy też wpisu. Zacznij kompletować je wcześniej, żeby uniknąć pomyłek i stresu w trakcie rekrutacji. Tu znajdziesz opis wymaganych dokumentów. Nie masz jeszcze dyplomu? Na większość będzie ci on potrzebny dopiero do wpisu na studia. Jeżeli wybierasz studia, gdzie przesłanie dokumentów wymagane jest do potwierdzenia rejestracji (studia na wydziałach: Lekarskim, Farmaceutycznym oraz Nauk o Zdrowiu) to niestety, musisz poczekać z udziałem w rekrutacji do czasu ukończenia studiów. Jeśli skończyłeś już studia a nie masz jeszcze dyplomu, do wpisu na studia wystarczy zaświadczenie z uczelni. Dyplom (z apostille i tłumaczeniem) dostarczysz do sekretariatu gdy już go otrzymasz.

2.  Po otwarciu rejestracji

⇢ Załóż konto w ERK.

Strona www.erk.uj.edu.pl to nie tylko katalog studiów. To platforma, z pomocą której dokonujesz rejestracji na studia i kontrolujesz proces rekrutacji. Zwróć uwagę na to, aby założyć konto na właściwych zasadach ubiegania się o przyjęcie na studia. Konto możesz założyć wcześniej, ale jeśli zakładałeś już konto w poprzednich latach, musisz w tym roku założyć nowe, bo dane z minionych rekrutacji nie są przechowywane.

⇢ Wypełnij formularze w koncie.

Uzupełnij dane dotyczące twoich danych osobowych i wykształcenia. Pamiętaj, żeby podać poprawny adres e-mail i numer telefonu: to tą drogą komisja rekrutacyjna będzie się z tobą kontaktować, jeśli będzie miała dla ciebie ważne informacje dotyczące rekrutacji.

⇢ Dokonaj rejestracji na studia.

Najważniejszy punkt: po założeniu konta i uzupełnieniu wymaganych formularzy musisz dokonać rejestracji na studia. Znajdź wybrane studia w katalogu, po czym wybierz przycisk „Zarejestruj się" i postępuj zgodnie z instrukcjami.

3.  Postępowanie rekrutacyjne

⇢ Potwierdź swoją rejestrację na studia.

  • Zapłać opłatę rekrutacyjnąPamiętaj, że opłatę należy wpłacić w zadeklarowanej podczas  rejestracji walucie i że dla każdej rejestracji płaci się ją osobno na inny numer konta bankowego: znajdziesz go w zakładce „opłata rekrutacyjna" w karcie rejestracji w swoim koncie ERK.
  • Dotyczy tylko kandydatów na wydziały: Lekarski, Farmaceutyczny i Nauk o Zdrowiu. Prześlij skany dokumentów do Działu Rekrutacji na Studia. Kiedy dokonasz rejestracji, w zakładce „wymagane dokumenty" pojawi się wygenerowane podanie ERK w postaci pliku PDF. Pobierz je, wydrukuj, podpisz na wszystkich stronach, a następnie upewnij się, że masz komplet wymaganych do potwierdzenia rejestracji dokumentów. Zeskanuj je i prześlij w jednym pliku PDF na adres: rekrutacja@uj.edu.pl. Nie zostawiaj tego na ostatnią chwilę: dokumenty powinny dotrzeć do uczelni w terminie określonym jako „Rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych". Zachowaj oryginał podania ERK – będzie ci potrzebne przy wpisie na studia. 

⇢ Sprawdź informacje o miejscu i czasie rozmowy wstępnej.

Najpóźniej dwa dni przed terminem egzaminu otrzymasz w swoim koncie ERK informację dotyczącą miejsca i dokładnej godziny rozpoczęcia egzaminu wstępnego. Szukaj tego komunikatu w zakładce „egzaminy wstępne". Pamiętaj: ramowy termin egzaminów wstępnych jest ustalony w harmonogramie rekrutacji i możesz go sprawdzić wcześniej w zakładce „terminy". Wynik egzaminu zostanie opublikowany w tym samym miejscu.

4.  Wyniki

⇢ Sprawdź wyniki rekrutacji w ERK.

W terminie określonym w harmonogramie jako dzień ogłoszenia listy rankingowej otrzymasz informację o wyniku postępowania: szukaj jej w zakładce „moje rejestracje na studia". Pełna informacja o liście rankingowej będzie dostępna w zakładce „wyniki" w karcie studiów w katalogu.

⇢ Dokonaj wpisu na studia.

Kiedy zostaniesz przyjęty, pozostaje już tylko ostatnia formalność: dokonanie wpisu na studia. Najpierw uzupełnij w koncie ERK formularz „dane do wpisu". Następnie z dokumentami wymienionymi w zakładce „wymagane dokumenty" w części „dokumenty wymagane przy wpisie" w wyznaczonym terminie udaj się do wskazanej jednostki i dokonaj wpisu na studia. Jeśli nie możesz tego zrobić osobiście, możesz wyznaczyć pełnomocnika. Pamiętaj: brak wpisu w wyznaczonym terminie sprawi, że komisja rekrutacyjna wyda decyzję o nieprzyjęciu na studia. Po zakończeniu rekrutacji otrzymasz oficjalny dokument potwierdzający przyjęcie na studia: decyzję administracyjną. 

Pamiętaj, że:

  • Dyplom studiów wyższych uzyskany poza granicami Polski musi być opatrzony apostille albo poddany legalizacji (więcej informacji).
  • Do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski należy dołączyć tłumaczenie poświadczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.
  • Informację dotyczącą miejsca i dokładnej godziny rozpoczęcia egzaminu wstępnego znajdziesz w zakładce „egzaminy wstępne".
  • Jeśli bierzesz udział w rekrutacji na kilka kierunków studiów, gdzie prowadzone są egzaminy wstępne, pamiętaj, że terminy tych egzaminów mogą się pokrywać, szczególnie w przypadku, kiedy są organizowane przez różne komisje wydziałowe. Nie będziemy w stanie zorganizować egzaminu dla ciebie w innym terminie.
  • Jeśli składasz wniosek o wizę lub stypendium, a oficjalna decyzja administracyjna o przyjęciu na studia jeszcze do ciebie nie dotarła, skontaktuj się z nami – wydamy ci stosowne zaświadczenie o przyjęciu na studia.

UWAGA: Nie jest możliwe dokonanie wpisu na studia na kierunek i formę (studia stacjonarne lub niestacjonarne), na którym student obecnie studiuje. Decyzja w sprawie przyjęcia na studia na I rok studiów na ten sam kierunek i formę studiów byłaby w takiej sytuacji decyzją wydaną w tej samej sprawie, co decyzja o przyjęciu na studia, na podstawie której student obecnie studiuje, co jest niezgodne z art. 156 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013.267 j.t.). W związku z powyższym, w przypadku zamiaru rekrutacji na ten sam kierunek i formę studiów student winien być uprzednio skreślony z listy studentów, w szczególności z powodu złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów, przy czym skreślenie powinno nastąpić nie później niż w terminie określonym jako „Ogłoszenie listy rankingowej".

Masz pytania?

Sprawdź w sekcji Pytania i odpowiedzi lub skontaktuj się z Działem Rekrutacji na Studia: rekrutacja@uj.edu.pl.