Rekrutacja 2019/2020

Informujemy, że w związku z trwającymi pracami związanymi z USTAWĄ 2.0, jeszcze do końca roku 2018 w kryteriach kwalifikacji mogą pojawić się zmiany. Prosimy o śledzenie informacji na www.rekrutacja.uj.edu.pl oraz www.erk.uj.edu.pl na bieżąco.

Zgodnie z art. 169 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym kryteria kwalifikacji na studia na rok akademicki 2019/2020 zostały uchwalone przez Senat UJ 30 maja 2018 roku.

Katalog studiów wraz z ich opisem zostanie opublikowany w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (www.ERK.uj.edu.pl) jesienią, do tego czasu zapraszamy do zapoznawania się z zasadami rekrutacji, jakie będą obowiązywać w przyszłym roku w poniższych dokumentach:

Studia w języku polskim

Pobierz ogólne warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020.

Studia I stopnia i jednolite studia magisterskie

Jak czytać kryteria kwalifikacji »

Studia II stopnia

Studia w językach obcych

Studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie