Niebieska ikona 'S'Informacja dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia w języku polskim na zasadach obowiązujących obywateli polskich.Terminy rekrutacji

Rekrutacja na te studia prowadzona jest w sposób ciągły. W przypadku, gdy w podstawowym naborze nie został wypełniony górny limit przyjęć, przeprowadzone będą kolejno nabory dodatkowe: lipcowy, sierpniowy i wrześniowy.

Ważne! Należy pamiętać, że kolejny nabór będzie uruchomiony tylko w przypadku, gdy w poprzednich naborach nie został wypełniony ustalony górny limit przyjęć lub gdy liczba potwierdzonych rejestracji jest od tego limitu mniejsza. W przypadku wielu kierunków studiów górny limit zostanie wypełniony już podczas pierwszego naboru, dlatego jeśli jesteś zdecydowany na studia w UJ, zachęcamy do rejestracji w naborze podstawowym.

Szczegółowy harmonogram można sprawdzić również stronie ERK w kartach poszczególnych studiów, w zakładce "terminy".

[zakończony] Harmonogram naboru czerwcowo-lipcowego (podstawowego) »

Harmonogram naboru czerwcowo-lipcowego
Terminy rejestracji kandydatów w systemie ERK oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych
studia, dla których wyniki kwalifikacji ustala się w oparciu o wyniki przedmiotowe określone w kryteriach kwalifikacji
kandydaci posiadający inną maturę zagraniczną (inną niż IB i EB) 5 czerwca – 25 czerwca
kandydaci posiadający polską maturę, egzamin dojrzałości, maturę IB lub maturę EB na studia: MISH i zarządzanie1) 5 czerwca – 3 lipca, do godz. 16:00
kandydaci posiadający polską maturę, egzamin dojrzałości, maturę IB lub maturę EB na pozostałe studia 5 czerwca – 6 lipca, do godz. 12:00
pozostałe studia, dla których wyniki kwalifikacji ustala się w oparciu o kolejność dokonywania rejestracji w systemie ERK
wszyscy kandydaci 5 czerwca – 6 lipca, do godz. 12:00
Potwierdzanie rejestracji na studia
studia, dla których wyniki kwalifikacji ustala się w oparciu o wyniki przedmiotowe określone w kryteriach kwalifikacji
kandydaci posiadający inną maturę zagraniczną (inną niż IB i EB) do 28 czerwca, do godz. 12:00
kandydaci posiadający polską maturę, egzamin dojrzałości, maturę IB lub maturę EB na studia: MISH i zarządzanie1) do 4 lipca, do godz. 12:00
kandydaci posiadający polską maturę, egzamin dojrzałości, maturę IB lub maturę EB na pozostałe studia do 9 lipca, do godz. 12:00
pozostałe studia, dla których wyniki kwalifikacji ustala się w oparciu o kolejność dokonywania rejestracji w systemie ERK
wszyscy kandydaci do 9 lipca, do godz. 12:00
Wprowadzenie do systemu ERK informacji o posiadanych wynikach egzaminów maturalnych oraz o posiadanych osiągnięciach w eliminacjach stopnia centralnego olimpiad ogólnopolskich i międzynarodowych oraz konkursach
wszyscy kandydaci na wszystkie studia do 9 lipca, do godz. 12:00
Dostarczanie przez kandydatów do DRS UJ:
kandydaci posiadający inną maturę zagraniczną (inną niż IB i EB) - skanów dokumentów poświadczających uzyskane wyniki maturalne do 2 lipca, do godz. 12:00
kandydaci posiadający egzamin dojrzałości (tzw. "stara matura" przeprowadzana w Polsce do 2005 roku, nie dotyczy świadectw maturalnych) - zaświadczeń o których mowa w art. 44zzp ust. 2 ustawy o systemie oświaty oraz zaświadczeń o wynikach centralnych egzaminów wstępnych do 9 lipca, do godz. 12:00
kandydaci będący laureatami konkursów uznawanych w UJ - zaświadczeń o osiągnięciach w konkursach
Terminy egzaminów i rozmów kwalifikacyjnych
wszyscy kandydaci na MISH i zarządzanie1)  oraz kandydaci posiadający inną maturę zagraniczną (inną niż IB i EB) na wybrane studia 6 lub 9 lipca2)
Ogłoszenie listy rankingowej
wszyscy kandydaci na wszystkie studia 13 lipca
Wpisy na studia (m. in. dostarczanie świadectw maturalnych)
wszyscy kandydaci na wszystkie studia 16–19 lipca
jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony górny limit przyjęć oraz wyniki kwalifikacji kolejnych kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na ich zakwalifikowanie do przyjęcia, to wpisy kolejnej grupy kandydatów następować będą w terminie 20–23 lipca3)
a w przypadku powtórzenia procedury 24–25 lipca4)
Dostarczanie przez kandydatów zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy
wszyscy kandydaci na te studia, w trakcie których studenci są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, dokonując wpisu otrzymują skierowanie na badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy do 6 września

1) Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne i kierunek zarządzanie prowadzony w języku polskim i niemieckim przez konsorcjum Uniwersytetu Jagiellońskiego i ESB Business School Reutlingen University.

2) Informacje na temat dokładnej daty, godziny i miejsca egzaminu będą przekazywane kandydatom za pośrednictwem komunikatu w koncie ERK, nie później niż na dwa dni przed egzaminem.
3) Prowadzenie wpisów w dniach 21–22 lipca jest uzależnione od decyzji dziekana w zakresie organizacji pracy jednostek danego wydziału, a informacje na ten temat będą przekazywane kandydatom za pośrednictwem systemu ERK w kartach odpowiednich naborów.
4) W przypadku możliwości kwalifikowania kolejnej grupy kandydatów, wpisy następować będą w terminach jednodniowych w następujących po sobie dniach roboczych.

[zakończony] Harmonogram naboru lipcowego »

Harmonogram naboru lipcowego
Terminy rejestracji kandydatów w systemie ERK oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych
studia, dla których wyniki kwalifikacji ustala się w oparciu o wyniki przedmiotowe określone w kryteriach kwalifikacji
kandydaci posiadający inną maturę zagraniczną (inną niż IB i EB) do 18 lipca, do godz. 12:00
kandydaci posiadający polską maturę, egzamin dojrzałości, maturę IB lub maturę EB na studia: MISH i zarządzanie5) do 18 lipca, do godz. 12:00
kandydaci posiadający polską maturę, egzamin dojrzałości, maturę IB lub maturę EB na pozostałe studia do 23 lipca, do godz. 12:00
pozostałe studia, dla których wyniki kwalifikacji ustala się w oparciu o kolejność dokonywania rejestracji w systemie ERK
wszyscy kandydaci do 23 lipca, do godz. 12:00
Potwierdzanie rejestracji na studia
studia, dla których wyniki kwalifikacji ustala się w oparciu o wyniki przedmiotowe określone w kryteriach kwalifikacji
kandydaci posiadający inną maturę zagraniczną (inną niż IB i EB) do 19 lipca, do godz. 12:00
kandydaci posiadający polską maturę, egzamin dojrzałości, maturę IB lub maturę EB na studia: MISH i zarządzanie5) do 19 lipca, do godz. 12:00
kandydaci posiadający polską maturę, egzamin dojrzałości, maturę IB lub maturę EB na pozostałe studia do 24 lipca, do godz. 12:00
pozostałe studia, dla których wyniki kwalifikacji ustala się w oparciu o kolejność dokonywania rejestracji w systemie ERK
wszyscy kandydaci do 24 lipca, do godz. 12:00
Wprowadzenie do systemu ERK informacji o posiadanych wynikach egzaminów maturalnych oraz o posiadanych osiągnięciach w eliminacjach stopnia centralnego olimpiad ogólnopolskich i międzynarodowych oraz konkursach
wszyscy kandydaci na wszystkie studia do 24 lipca, do godz. 12:00
Dostarczanie przez kandydatów do DRS UJ:
kandydaci posiadający inną maturę zagraniczną (inną niż IB i EB) - skanów dokumentów poświadczających uzyskane wyniki maturalne do 19 lipca, do godz. 12:00
kandydaci posiadający egzamin dojrzałości - zaświadczeń o których mowa w art. 44zzp ust. 2 ustawy o systemie oświaty oraz zaświadczeń o wynikach centralnych egzaminów wstępnych do 24 lipca, do godz. 12:00
kandydaci będący laureatami konkursów uznawanych w UJ - zaświadczeń o osiągnięciach w konkursach
Terminy egzaminów i rozmów kwalifikacyjnych
wszyscy kandydaci na MISH i zarządzanie 5) oraz kandydaci posiadający inną maturę zagraniczną (inną niż IB i EB) na wybrane studia 23 lipca6)
Ogłoszenie listy rankingowej
wszyscy kandydaci na wszystkie studia 26 lipca
Wpisy na studia
wszyscy kandydaci na wszystkie studia 27–30 lipca7)
jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony górny limit przyjęć oraz wyniki kwalifikacji kolejnych kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na ich zakwalifikowanie do przyjęcia, to wpisy kolejnej grupy kandydatów następować będą w terminie 31 lipca – 1 sierpnia8)
Dostarczanie przez kandydatów zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy
wszyscy kandydaci na te studia, w trakcie których studenci są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, dokonując wpisu otrzymują skierowanie na badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy do 6 września

5) Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne i kierunek zarządzanie prowadzony w języku polskim i niemieckim przez konsorcjum Uniwersytetu Jagiellońskiego i ESB Business School Reutlingen University.
6) Informacje na temat dokładnej daty, godziny i miejsca egzaminu będą przekazywane kandydatom za pośrednictwem komunikatu w koncie ERK, nie później niż na dwa dni przed egzaminem.
7) Prowadzenie wpisów w dniach 28–29 lipca jest uzależnione od decyzji dziekana w zakresie organizacji pracy jednostek danego wydziału, a informacje na ten temat będą przekazywane kandydatom za pośrednictwem systemu ERK w kartach odpowiednich naborów.
8) W przypadku możliwości kwalifikowania kolejnej grupy kandydatów, wpisy następować będą w terminach jednodniowych w następujących po sobie dniach roboczych.

Harmonogram naboru sierpniowego »

Harmonogram naboru sierpniowego
Terminy rejestracji kandydatów w systemie ERK oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych
studia, dla których wyniki kwalifikacji ustala się w oparciu o wyniki przedmiotowe określone w kryteriach kwalifikacji
kandydaci posiadający inną maturę zagraniczną (inną niż IB i EB) do 5 września, do godz. 12:00
kandydaci posiadający polską maturę, egzamin dojrzałości, maturę IB lub maturę EB na studia: MISH i zarządzanie9) do 5 września, do godz. 12:00
kandydaci posiadający polską maturę, egzamin dojrzałości, maturę IB lub maturę EB na pozostałe studia do 11 września
pozostałe studia, dla których wyniki kwalifikacji ustala się w oparciu o kolejność dokonywania rejestracji w systemie ERK
wszyscy kandydaci do 11 września
Potwierdzanie rejestracji na studia
studia, dla których wyniki kwalifikacji ustala się w oparciu o wyniki przedmiotowe określone w kryteriach kwalifikacji
kandydaci posiadający inną maturę zagraniczną (inną niż IB i EB) do 6 września, do godz. 12:00
kandydaci posiadający polską maturę, egzamin dojrzałości, maturę IB lub maturę EB na studia: MISH i zarządzanie9) do 6 września, do godz. 12:00
kandydaci posiadający polską maturę, egzamin dojrzałości, maturę IB lub maturę EB na pozostałe studia do 12 września, do godz. 12:00
pozostałe studia, dla których wyniki kwalifikacji ustala się w oparciu o kolejność dokonywania rejestracji w systemie ERK
wszyscy kandydaci do 12 września, do godz. 12:00
Wprowadzenie do systemu ERK informacji o posiadanych wynikach egzaminów maturalnych oraz o posiadanych osiągnięciach w eliminacjach stopnia centralnego olimpiad ogólnopolskich i międzynarodowych oraz konkursach
wszyscy kandydaci na wszystkie studia do 12 września, do godz. 12:00
Dostarczanie przez kandydatów do DRS UJ:
kandydaci posiadający inną maturę zagraniczną (inną niż IB i EB) - skanów dokumentów poświadczających uzyskane wyniki maturalne do 6 września, do godz. 12:00
kandydaci posiadający egzamin dojrzałości - zaświadczeń o których mowa w art. 44zzp ust. 2 ustawy o systemie oświaty oraz zaświadczeń o wynikach centralnych egzaminów wstępnych do 12 września, do godz. 12:00
kandydaci będący laureatami konkursów uznawanych w UJ - zaświadczeń o osiągnięciach w konkursach
Terminy egzaminów i rozmów kwalifikacyjnych
wszyscy kandydaci na MISH i zarządzanie 9) oraz kandydaci posiadający inną maturę zagraniczną (inną niż IB i EB) na wybrane studia 10-11 września10)
Ogłoszenie listy rankingowej
wszyscy kandydaci na wszystkie studia 14 września
Wpisy na studia
wszyscy kandydaci na wszystkie studia 17–19 września
jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony górny limit przyjęć oraz wyniki kwalifikacji kolejnych kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na ich zakwalifikowanie do przyjęcia, to wpisy kolejnej grupy kandydatów następować będą w terminie 20–21 września
Dostarczanie przez kandydatów zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy
wszyscy kandydaci na te studia, w trakcie których studenci są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, dokonując wpisu otrzymują skierowanie na badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy do 28 września

9) Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne i kierunek zarządzanie prowadzony w języku polskim i niemieckim przez konsorcjum Uniwersytetu Jagiellońskiego i ESB Business School Reutlingen University.
10) Informacje na temat dokładnej daty, godziny i miejsca egzaminu będą przekazywane kandydatom za pośrednictwem komunikatu w koncie ERK, nie później niż na dwa dni przed egzaminem.

[trwa] Harmonogram naboru wrześniowego »

Harmonogram naboru wrześniowego
Terminy rejestracji kandydatów w systemie ERK oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych
studia, dla których wyniki kwalifikacji ustala się w oparciu o wyniki przedmiotowe określone w kryteriach kwalifikacji
kandydaci posiadający inną maturę zagraniczną (inną niż IB i EB) do 19 września
kandydaci posiadający polską maturę, egzamin dojrzałości, maturę IB lub maturę EB: na MISH i zarządzanie11) do 19 września
kandydaci posiadający polską maturę, egzamin dojrzałości, maturę IB lub maturę EB na pozostałe studia do 23 września
pozostałe studia, dla których wyniki kwalifikacji ustala się w oparciu o kolejność dokonywania rejestracji w systemie ERK
wszyscy kandydaci do 23 września
Potwierdzanie rejestracji na studia
studia, dla których wyniki kwalifikacji ustala się w oparciu o wyniki przedmiotowe określone w kryteriach kwalifikacji
kandydaci posiadający inną maturę zagraniczną (inną niż IB i EB) do 20 września, do godz. 12:00
kandydaci posiadający polską maturę, egzamin dojrzałości, maturę IB lub maturę EB: na MISH i zarządzanie11) do 20 września, do godz. 12:00
kandydaci posiadający polską maturę, egzamin dojrzałości, maturę IB lub maturę EB na pozostałe studia do 24 września, do godz. 12:00
pozostałe studia, dla których wyniki kwalifikacji ustala się w oparciu o kolejność dokonywania rejestracji w systemie ERK
wszyscy kandydaci do 24 września, do godz. 12:00
Wprowadzenie do systemu ERK informacji o posiadanych wynikach egzaminów maturalnych oraz o posiadanych osiągnięciach w eliminacjach stopnia centralnego olimpiad ogólnopolskich i międzynarodowych oraz konkursach
wszyscy kandydaci na wszystkie studia do 24 września, do godz. 12:00
Dostarczanie przez kandydatów do DRS UJ:
kandydaci posiadający inną maturę zagraniczną (inną niż IB i EB) - skanów dokumentów poświadczających uzyskane wyniki maturalne do 20 września, do godz. 12:00
kandydaci posiadający egzamin dojrzałości - zaświadczeń o których mowa w art. 44zzp ust. 2 ustawy o systemie oświaty oraz zaświadczeń o wynikach centralnych egzaminów wstępnych do 24 września, do godz. 12:00
kandydaci będący laureatami konkursów uznawanych w UJ - zaświadczeń o osiągnięciach w konkursach
Terminy egzaminów i rozmów kwalifikacyjnych
wszyscy kandydaci na MISH i zarządzanie11) oraz kandydaci posiadający inną maturę zagraniczną (inną niż IB i EB) na wybrane studia 24 września12)
Ogłoszenie listy rankingowej
wszyscy kandydaci na wszystkie studia 26 września
Wpisy na studia
wszyscy kandydaci na wszystkie studia 27–28 września
jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony górny limit przyjęć oraz wyniki kwalifikacji kolejnych kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na ich zakwalifikowanie do przyjęcia, to wpisy kolejnej grupy kandydatów następować będą w terminie
Dostarczanie przez kandydatów zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy
wszyscy kandydaci na te studia, w trakcie których studenci są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, dokonując wpisu otrzymują skierowanie na badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy do 3 października

11) Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne i kierunek zarządzanie prowadzony w języku polskim i niemieckim przez konsorcjum Uniwersytetu Jagiellońskiego i ESB Business School Reutlingen University, jeśli będzie prowadzony dodatkowy nabór.

12) Informacje na temat dokładnej daty, godziny i miejsca egzaminu będą przekazywane kandydatom za pośrednictwem komunikatu w koncie ERK, nie później niż na dwa dni przed egzaminem.