Niebieska ikona 'S'Informacja dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia w języku polskim na zasadach obowiązujących obywateli polskich.Inna matura zagraniczna

Inna matura zagraniczna (inna matura) to dokument spoza polskiego systemu edukacji, który w kraju jego wydania uprawnia do podjęcia studiów, inny niż International Baccalaureate (matura międzynarodowa IB) lub European Baccalaureate (matura europejska EB).

Rekrutacja krok po kroku 

Jeśli chcesz wziąć udział w rekrutacji i posiadasz inną maturę zagraniczną, koniecznie zapoznaj się z naszym przewodnikiem:

 1. Załóż konto w ERK (www.erk.uj.edu.pl) oraz zarejestruj się na studia.
 2. Wnieś opłatę rekrutacyjną w terminie określonym jako „Rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych" dla kandydatów posiadających maturę zagraniczną (inną niż IB lub EB).
 3. Prześlij na adres rekrutacja@uj.edu.pl skany świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz (jeśli posiadasz) zaświadczenia o wynikach egzaminów wstępnych na studia wraz z tłumaczeniami na język polski.
  Wyniki ustalone przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną zostaną wprowadzone do twojego konta ERK przez pracowników Działu Rekrutacji na Studia, będziesz mógł się z nimi zapoznać przed ogłoszeniem list rankingowych.
 4. Przystąp do egzaminu wstępnego (jeżeli jest wymagany).
 5. Sprawdź wyniki rekrutacji w ERK w dniu publikacji list rankingowych.
 6. Dokonaj wpisu, jeżeli zostałeś przyjęty.

Ważne!

 • Dla osób z inną maturą terminy przesłania dokumentów są osobno wyznaczone w harmonogramie rekrutacji. Rejestracja kończy się zazwyczaj wcześniej, sprawdź koniecznie terminy w karcie studiów.
 • Do wpisu na studia świadectwo ukończenia szkoły średniej musi być opatrzone apostille lub poddane legalizacji oraz przetłumaczone przez polskiego tłumacza przysięgłego.
 • W przypadku braku dostarczenia dokumentów w wyznaczonym terminie komisja ustali twój wynik jako zero (0) punktów, co może skutkować nieprzyjęciem cię na studia.

Obliczanie wyniku kwalifikacji

Podstawą obliczenia wyniku kwalifikacji są wyniki uzyskane przez kandydata w kraju ukończenia szkoły średniej z egzaminów odpowiadających polskim egzaminom maturalnym.

Wyniki przedmiotowe ustalane są i przyporządkowane przedmiotom polskiej matury przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną na podstawie przesłanych przez kandydata dokumentów potwierdzających ukończenie szkoły średniej oraz (jeśli takie posiada) dodatkowych egzaminów wstępnych.

Wynik kwalifikacji obliczany jest tak samo, jak w przypadku polskiej matury, analogicznie są również uwzględniane ewentualne osiągnięcia uzyskane w olimpiadach przedmiotowych uznawanych przez Uniwersytet Jagielloński, z uwzględnieniem wymagań formalnych w przypadku niektórych kierunków.

Sprawdź szczegółowe informacje na temat najpopularnieszych wśród naszych kandydatów z zagranicy egzaminów maturalnych:

Jeśli twoje dokumenty pochodzą z innego kraju, zadźwoń lub napisz do nas – postaramy ci się pomóc.

Rozmowa kwalifikacyjna

Od 2016 roku Uniwersytet Jagielloński nie organizuje egzaminów wstępnych dla kandydatów z maturą zagraniczną. Wyjątkiem są: 

 • psychologia prowadzona na Wydziale Filozoficznym (studia stacjonarne i niestacjonarne),
 • analityka medyczna i farmacja (studia stacjonarne) prowadzone na Wydziale Farmaceutycznym oraz
 • wszystkie studia prowadzone na Wydziale Nauk o Zdrowiu,

gdzie dodatkowo wymagane jest przystąpienie i pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej (szczegóły dotyczące wymagań określono w kryteriach kwalifikacji na poszczególne studia).

Masz pytania?

Skontaktuj się z Działem Rekrutacji na Studia: rekrutacja@uj.edu.pl.