Niebieska ikona 'S'Informacja dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia w języku polskim na zasadach obowiązujących obywateli polskich.Inna matura zagraniczna – Francja

Niebieska ikona 'S'

Informacje zawarte w tej części strony przeznaczone są dla obywateli polskich oraz cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich na studia prowadzone w języku polskim.

Ogólne zasady kwalifikacji

Podstawą obliczenia wyniku kwalifikacji są wyniki uzyskane na:

Wyniki uzyskane na Baccaulaureat, wyrażone w skali 1–20, są przeliczane jako matura na poziomie rozszerzonym.

Poziom rozszerzony Baccaulaureat

Wyniki uzyskane w ramach Baccaulaureat są przypisywane do przedmiotów polskiej matury i przeliczane na punkty przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

Poziom rozszerzony R = wynik z przedmiotu • 5

Przyporządkowania przedmiotów dokonuje osobno w przypadku każdego kandydata Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna i może ono różnić się od przedstawionego poniżej, które jest przyporządkowaniem przykładowym.

Sposób przyporządkowania przedmiotów egzaminacyjnych:
Przedmiot kwalifikacyjny w UJ Przedmiot Baccaulaureat
biologia Sciences
chemia Physique–Chimie/Sciences
fizyka Physique–Chimie/Sciences
filozofia Philosophie
geografia Géographie–Histoire
historia Géographie–Histoire 
historia muzyki Art–Musique
historia sztuki Art–Musique 
informatyka Informatique 
język angielski Anglais écrit
język francuski Francais écrit/Litterature
język hiszpański Espagnol écrit
język łaciński i kultura antyczna Latin
język niemiecki Allemand écrit
język polski Francais écrit/Litterature*
język rosyjski Russe écrit
język włoski Italien écrit
matematyka Mathematiques   
wiedza o społeczeństwie Sciences sociales/politiques 

Pamiętaj, aby w wyznaczonym terminie przesłac na adres rekrutacja@uj.edu.pl skany Baccaulaureat  wraz z tłumaczeniami na język polski. W przypadku braku dostarczenia tych dokumentów komisja ustali twój wynik jako zero (0) punktów, co może skutkować nieprzyjęciem cię na studia. Do wpisu dodatkowo potrzebne jest apostille. Informacje o wszystkich wymaganych dokumentach znajdziesz na stronie Dokumenty, harmonogram rekrutacji sprawdzisz na stronie Terminy oraz w karcie poszczególnych studiów na stronie ERK.

Dodatkowo do wpisu na studia, Baccaulaureat musi być opatrzone apostille. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

* jeśli nie posiadasz obywatelstwa polskiego oraz na studia, na które się ubiegasz, nie ma egzaminu sprawdzającego znajomość języka, do wpisu dodatkowo potrzebujesz zaświadczenie o znajomości języka polskiego. Więcej informacji na temat potwierdzania znajomości języka polskiego znajdziesz tutaj 

Przykładowe przyporządkowanie

Przykładowe wyniki uzyskane przez kandydata w ramach Baccaulaureat, przyporządkowane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną po dostarczeniu wymaganych na etapie rejestracji dokumentów:

Szablon matury po przeliczeniu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej »

Przedmiot kwalifikacyjny w UJ Dane z dokumentu dostarczonego przez kandydata Wynik przedmiotowy UJ
przedmiot wynik poziom podstawowy poziom rozszerzony
biologia Physique–Chimie/Sciences 11   55,00
chemia Physique–Chimie/Sciences 11   55,00
fizyka Physique–Chimie/Sciences 11   55,00
filozofia Philosophie 12   60,00
geografia Géographie–Histoire 8   40,00
historia Géographie–Histoire 8   40,00
informatyka Mathematiques–Informatique 17   85,00
język angielski Anglais écrit 12   60,00
język francuski Litterature 15   75,00
język hiszpański Espagnol écrit 8   40,00
język polski Litterature 15   75,00
język włoski Italien écrit 17   85,00
matematyka Mathematiques–Informatique 17   85,00

Przykładowe obliczanie

Przykład 1 – neofilologia » filologia angielska (Wydział Filologiczny) »

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne.

Brak dodatkowego wymagania formalnego odnośnie przedmiotów maturalnych.

2. Zastosuj przelicznik w zależności od poziomu, na którym zdałeś egzamin maturalny.

Grupa 1:

p język angielski poziom rozszerzony: 60% → 60

Grupa 2:

p język francuski poziom rozszerzony: 75% → 75

p język hiszpański poziom rozszerzony: 40% → 40

p język polski poziom rozszerzony: 75% → 75

p język włoski poziom rozszerzony: 85% → 85

3. Przemnóż otrzymane wyniki przez wagi przypisane do danych przedmiotów, aby otrzymać wyniki przedmiotowe.

Grupa 1:

p język angielski poziom rozszerzony: 60 • 4→ 240

Grupa 2:

p język francuski poziom rozszerzony: 60 • 2 →120

p język hiszpański poziom rozszerzony: 40 • 2 → 80

p język polski poziom rozszerzony: 75 • 3→ 225

p język włoski poziom rozszerzony: 85 • 2 → 170

4. Sprawdź, które wyniki przedmiotowe dadzą ci najkorzystniejszy rezultat końcowy.

Najkorzystniejsze wyniki z grupy 1:

p język angielski poziom rozszerzony: 240

Najkorzystniejsze wyniki z grupy 2:

p język polski poziom rozszerzony: 225

5. Obliczanie wyniku kwalifikacji:

Powyższe wyniki przedmiotowe sumuje się:

240 + 225 = 465

a uzyskany wynik dzieli się przez 7 (suma tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę, czyli w tym przypadku jest to: z grupy 1 – 4 oraz z grupy 2 – 3).

w = 465/7 = 66,43

Zatem wynik kwalifikacji wynosi: 66,43

 

Przykład 2 – kierunek lekarski (Wydział Lekarski) »

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne.

Wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 60% punktów z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym i chemii na poziomie rozszerzonym, odrębnie dla każdego z tych przedmiotów, oraz 40% z matematyki na poziomie rozszerzonym lub 80% z matematyki na poziomie podstawowym.

2. Zastosuj przelicznik w zależności od poziomu, na którym zdałeś egzamin maturalny.

Grupa 1:

p chemia  poziom rozszerzony: 55% → 55

Grupa 2:

p biologia poziom rozszerzony: 55% → 55

Grupa 3:

p matematyka poziom rozszerzony: 85% → 85

3. Przemnóż otrzymane wyniki przez wagi przypisane do danych przedmiotów, aby otrzymać wyniki przedmiotowe.

Grupa 1:

chemia poziom rozszerzony: 55 • 1 → 55

Grupa 2:

biologia poziom rozszerzony: 55 • 1 → 55

Grupa 3:

p matematyka poziom rozszerzony: 85 • 1 → 85

4. Sprawdź, które wyniki przedmiotowe dadzą ci najkorzystniejszy rezultat końcowy.

Najkorzystniejszy wynik z grupy 1:

chemia  poziom rozszerzony: 55

Najkorzystniejszy wynik z grupy 2:

biologia poziom rozszerzony: 55

Najkorzystniejszy wynik z grupy 3:

matematyka poziom rozszerzony: 85

5. Obliczanie wyniku kwalifikacji:

Powyższe wyniki przedmiotowe sumuje się:

55 + 55 + 85 = 195

a uzyskany wynik dzieli się przez 3 (suma tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę, czyli w tym przypadku jest to: z grupy 1 – 1 z grupy 2 – 1 oraz z grupy 3 – 1).

w = 195/3 = 65

Zatem wynik kwalifikacji wynosi: 65,00