Niebieska ikona 'S'Informacja dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia w języku polskim na zasadach obowiązujących obywateli polskich.Inna matura zagraniczna – Wielka Brytania

Niebieska ikona 'S'

Informacje zawarte w tej części strony przeznaczone są dla obywateli polskich oraz cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich na studia prowadzone w języku polskim.

Ogólne zasady kwalifikacji

Podstawą obliczenia wyniku kwalifikacji są wyniki uzyskane na:

Wyniki uzyskane AS-Levels, wyrażone w skali A–E, są przeliczane jako matura na poziomie podstawowym, wyniki na A-Levels wyrażone w skali A*–E – jako matura na poziomie rozszerzonym.

Poziom podstawowy AS-Levels
Poziom rozszerzony A-Levels

Wyniki uzyskane w ramach AS-Levels oraz A-Levels są przypisywane do przedmiotów polskiej matury i przeliczane na punkty przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

Poziom podstawowy P = wynik z przedmiotu z AS-Levels 
A-100%
B-80%
C-60%
D-40%
E-20%
Poziom rozszerzony R = wynik z przedmiotu z A-Levels
A*-100%
A-83%
B-67%
C-50%
D-33%
E-20%

Pamiętaj: przy obliczaniu wyniku kwalifikacji, tak samo jak w przypadku polskiej matury, wyniki na poziomie:

  • rozszerzonym – brane są wprost – według powyższego przypisania,
  • podstawowym – zostaną dodatkowo podzielone przez 2.

Przyporządkowania przedmiotów dokonuje osobno w przypadku każdego kandydata Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna i może ono różnić się od przedstawionego poniżej, które jest przyporządkowaniem przykładowym.

Sposób przyporządkowania przedmiotów egzaminacyjnych:

Przedmiot
kwalifikacyjny w UJ

Przedmiot AS-Levels/A-Levels

biologia Biology
chemia Chemistry
fizyka Physics
filozofia Philosophy
geografia Geography
historia History
historia muzyki decyzja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
historia sztuki History of Art
informatyka Computer Science/Computing
język angielski English
język francuski French
język hiszpański Spanish
język łaciński i kultura antyczna Latin/Ancient History
język niemiecki German
język polski Polish/English*
język rosyjski Russian
język włoski Italian
matematyka Mathematics/Further Mathematics 
wiedza o społeczeństwie Sociology/Government and Politics

Pamiętaj, aby w wyznaczonym terminie przesłać na adres rekrutacja@uj.edu.pl skany AS-Levels oraz A-Levels wraz z tłumaczeniami na język polski. W przypadku braku dostarczenia tych dokumentów komisja ustali twój wynik jako zero (0) punktów, co może skutkować nieprzyjęciem cię na studia. Informacje o wszystkich wymaganych dokumentach znajdziesz na stronie Dokumenty, harmonogram rekrutacji sprawdzisz na stronie Terminy oraz w karcie poszczególnych studiów na stronie ERK.

Dodatkowo do wpisu na studia, AS-Levels/A-Levels musi być opatrzone apostille. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

* jeśli nie posiadasz obywatelstwa polskiego oraz na studia, na które się ubiegasz, nie ma egzaminu sprawdzającego znajomość języka, do wpisu dodatkowo potrzebujesz zaświadczenie o znajomości języka polskiego. Więcej informacji o potwierdzaniu znajomości języka polskiego znajdziesz tutaj.

Przykładowe przyporządkowanie

Przykładowe wyniki uzyskane przez kandydata w ramach AS-Levels oraz A-Levels, przyporządkowane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną po dostarczeniu wymaganych na etapie rejestracji dokumentów:

Szablon maturalny po przeliczeniu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej »

  
 
Przedmiot kwalifikacyjny w UJ Dane z dokumentu dostarczonego przez kandydata Wynik przedmiotowy UJ
przedmiot wynik poziom podstawowy poziom rozszerzony
biologia biology (advanced level) A-Levels A   83,00
chemia chemistry (advanced level) A-Levels A   83,00
matematyka mathematics (advanced level) A-Levels A   83,00

Przykładowe obliczanie

Przykład 1 – biochemia (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii) »

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne.

Brak dodatkowego wymagania formalnego odnośnie przedmiotów maturalnych.

2. Zastosuj przelicznik w zależności od poziomu, na którym zdałeś egzamin maturalny.

Grupa 1:

p chemia  poziom rozszerzony: 83% → 83

Grupa 2:

p biologia poziom rozszerzony: 83% → 83

p matematyka poziom rozszerzony: 83% → 83

3. Przemnóż otrzymane wyniki przez wagi przypisane do danych przedmiotów, aby otrzymać wyniki przedmiotowe.

Grupa 1:

p chemia  poziom rozszerzony: 83 • 1 → 83

Grupa 2:

p biologia poziom rozszerzony: 83 • 1 → 83

p matematyka poziom rozszerzony: 83 • 1 → 83

4. Sprawdź, które wyniki przedmiotowe dadzą ci najkorzystniejszy rezultat końcowy.

Najkorzystniejsze wyniki z grupy 1:

p chemia  poziom rozszerzony: 83

Najkorzystniejsze wyniki z grupy 2:

p biologia poziom rozszerzony: 83

5. Obliczanie wyniku kwalifikacji:

Powyższe wyniki przedmiotowe sumuje się:

83 + 83 = 166

a uzyskany wynik dzieli się przez 2 (suma tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę, czyli w tym przypadku jest to: z grupy 1 – 1 oraz z grupy 2 – 1).

w = 166/2 = 83

Zatem wynik kwalifikacji wynosi: 83,00
 

Przykład 2 – kierunek lekarski (Wydział Lekarski) »

1. Sprawdź, jakie przedmioty uwzględniane są podczas rekrutacji na wybrany kierunek oraz wymagania formalne.

Wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 60% punktów z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym i chemii na poziomie rozszerzonym, odrębnie dla każdego z tych przedmiotów, oraz 40% z matematyki na poziomie rozszerzonym lub 80% z matematyki na poziomie podstawowym.

2. Zastosuj przelicznik w zależności od poziomu, na którym zdałeś egzamin maturalny.

Grupa 1:

chemia  poziom rozszerzony: 83% → 83

Grupa 2:

biologia poziom rozszerzony: 83% → 83

Grupa 3:

matematyka poziom rozszerzony: 83% → 83

3. Przemnóż otrzymane wyniki przez wagi przypisane do danych przedmiotów, aby otrzymać wyniki przedmiotowe.

Grupa 1:

chemia  poziom rozszerzony: 83 • 1 → 83

Grupa 2:

biologia poziom rozszerzony: 83 • 1 → 83

Grupa 3:

matematyka poziom rozszerzony: 83 • 1 → 83

4. Sprawdź, które wyniki przedmiotowe dadzą ci najkorzystniejszy rezultat końcowy.

Najkorzystniejsze wyniki z grupy 1:

chemia  poziom rozszerzony: 83

Najkorzystniejsze wyniki z grupy 2:

biologia poziom rozszerzony: 83

Najkorzystniejsze wyniki z grupy 3:

matematyka poziom rozszerzony: 83

5. Obliczanie wyniku kwalifikacji:

Powyższe wyniki przedmiotowe sumuje się:

83 + 83 + 83 = 249

a uzyskany wynik dzieli się przez 3 (suma tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę, czyli w tym przypadku jest to: z grupy 1 – 1 z grupy 2 – 1 oraz z grupy 3 – 1).

w = 249/3 = 83

Zatem wynik kwalifikacji wynosi: 83,00