Niebieska ikona 'S'Informacja dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia w języku polskim na zasadach obowiązujących obywateli polskich.Terminy rekrutacji

Rekrutacja na te studia prowadzona jest w sposób ciągły. W przypadku, gdy w podstawowym naborze nie został wypełniony górny limit przyjęć, przeprowadzone będą kolejno nabory dodatkowe: sierpniowy i wrześniowy.

Ważne! Należy pamiętać, że kolejny nabór będzie uruchomiony tylko w przypadku, gdy w poprzednich naborach nie został wypełniony ustalony górny limit przyjęć lub gdy liczba potwierdzonych rejestracji jest od tego limitu mniejsza. W przypadku wielu kierunków studiów górny limit zostanie wypełniony już podczas pierwszego naboru, dlatego jeśli jesteś zdecydowany na studia w UJ, zachęcamy do rejestracji w naborze podstawowym.

Szczegółowy harmonogram można również sprawdzić stronie ERK w kartach poszczególnych studiów, w zakładce "terminy".

[zakończony] Harmonogram naboru czerwcowo-lipcowego (podstawowego) »

Terminy rejestracji kandydatów w systemie ERK oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych
studia, na które przeprowadzany jest egzamin wstępny, lub dla których dla potwierdzenia rejestracji wymagane jest dostarczenie przez kandydata do jednostki prowadzącej nabór kserokopii odpowiednich dokumentów 5 czerwca – 10 lipca
pozostałe studia 5 czerwca – 15 lipca
Potwierdzanie rejestracji na studia, tj. ustalenie listy kandydatów uwzględnianych w postępowaniu kwalifikacyjnym, w oparciu o wniesione opłaty rekrutacyjne oraz dokumenty dostarczone do jednostek prowadzących nabór
studia, na które przeprowadzany jest egzamin wstępny lub, dla których dla potwierdzenia rejestracji wymagane jest dostarczenie przez kandydata do jednostki prowadzącej nabór kserokopii odpowiednich dokumentów do 12 lipca, do godz. 12:00
pozostałe studia do 17 lipca, do godz. 12:00
Terminy egzaminów i rozmów kwalifikacyjnych
studia, na które przeprowadzany jest egzamin wstępny 16–17 lipca1)
Wprowadzanie przez kandydatów do systemu ERK ocen z dyplomów, ocen prac i egzaminów dyplomowych oraz średnich z ukończonych studiów wyższych
studia, dla których dla potwierdzenia rejestracji nie jest wymagane dostarczenie dokumentów do jednostek prowadzących nabór do 17 lipca, do godz. 12:00
Ogłoszenie listy rankingowej
wszystkie studia 20 lipca
Wpisy na studia
wszystkie studia 23–25 lipca
jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony górny limit przyjęć oraz wyniki kwalifikacji kolejnych kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na ich zakwalifikowanie do przyjęcia, to wpisy kolejnej grupy kandydatów następować będą w terminie 26–27 lipca
a w przypadku powtórzenia procedury 30–31 lipca2)
Dostarczanie przez kandydatów zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy (jeśli wymagane)
wszystkie studia do 6 września

1) Informacje na temat dokadnej daty, godziny i miejsca egzaminu będą przekazywane kandydatom za pośrednictwem komunikatu w koncie ERK, nie później niż na dwa dni przed egzaminem.
2) W przypadku możliwości kwalifikowania kolejnej grupy kandydatów, wpisy następować będą w terminach jednodniowych w następujących po sobie dniach roboczych.

Harmonogram naboru sierpniowego (dodatkowego) »

Terminy rejestracji kandydatów w systemie ERK oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych
studia, na które przeprowadzany jest egzamin wstępny, lub dla których dla potwierdzenia rejestracji wymagane jest dostarczenie przez kandydata do jednostki prowadzącej nabór kserokopii odpowiednich dokumentów do 5 września, do godz. 12:00
pozostałe studia do 11 września 
Potwierdzanie rejestracji na studia, tj. ustalenie listy kandydatów uwzględnianych w postępowaniu kwalifikacyjnym, w oparciu o wniesione opłaty rekrutacyjne oraz dokumenty dostarczone do jednostek prowadzących nabór
studia, na które przeprowadzany jest egzamin wstępny lub, dla których dla potwierdzenia rejestracji wymagane jest dostarczenie przez kandydata do jednostki prowadzącej nabór kserokopii odpowiednich dokumentów do 6 września, do godz. 12:00
pozostałe studia do 12 września, do godz. 12:00
Terminy egzaminów i rozmów kwalifikacyjnych
studia, na które przeprowadzany jest egzamin wstępny 10–11 września3)
Wprowadzanie przez kandydatów do systemu ERK ocen z dyplomów, ocen prac i egzaminów dyplomowych oraz średnich z ukończonych studiów wyższych
studia, dla których dla potwierdzenia rejestracji nie jest wymagane dostarczenie dokumentów do jednostek prowadzących nabór do 12 września; do godz. 12:00
Ogłoszenie listy rankingowej
wszystkie studia 14 września
Wpisy na studia
wszystkie studia 17–19 września
jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony górny limit przyjęć oraz wyniki kwalifikacji kolejnych kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na ich zakwalifikowanie do przyjęcia, to wpisy kolejnej grupy kandydatów następować będą w terminie 20–21 września
Dostarczanie przez kandydatów zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy (jeśli wymagane)
wszystkie studia do 28 września

3) Informacje na temat dokładnej daty, godziny i miejsca egzaminu będą przekazywane kandydatom za pośrednictwem komunikatu w koncie ERK, nie później niż na dwa dni przed egzaminem.

[trwa] Harmonogram naboru wrześniowego (dodatkowego) »

Terminy rejestracji kandydatów w systemie ERK oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych
studia, na które przeprowadzany jest egzamin wstępny, lub dla których dla potwierdzenia rejestracji wymagane jest dostarczenie przez kandydata do jednostki prowadzącej nabór kserokopii odpowiednich dokumentów do 19 września 
pozostałe studia do 23 września
Potwierdzanie rejestracji na studia, tj. ustalenie listy kandydatów uwzględnianych w postępowaniu kwalifikacyjnym, w oparciu o wniesione opłaty rekrutacyjne oraz dokumenty dostarczone do jednostek prowadzących nabór
studia, na które przeprowadzany jest egzamin wstępny lub, dla których dla potwierdzenia rejestracji wymagane jest dostarczenie przez kandydata do jednostki prowadzącej nabór kserokopii odpowiednich dokumentów do 20 września, do godz. 12:00
pozostałe studia do 24 września, do godz. 12:00
Terminy egzaminów i rozmów kwalifikacyjnych
studia, na które przeprowadzany jest egzamin wstępny 24 września4)
Wprowadzanie przez kandydatów do systemu ERK ocen z dyplomów, ocen prac i egzaminów dyplomowych oraz średnich z ukończonych studiów wyższych
studia, dla których dla potwierdzenia rejestracji nie jest wymagane dostarczenie dokumentów do jednostek prowadzących nabór do 24 września; do godz. 12:00
Ogłoszenie listy rankingowej
wszystkie studia 26 września
Wpisy na studia
wszystkie studia 27–28 września
Dostarczanie przez kandydatów zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy (jeśli wymagane)
wszystkie studia do 3 października

4) Informacje na temat dokładnej daty, godziny i miejsca egzaminu będą przekazywane kandydatom za pośrednictwem komunikatu w koncie ERK, nie później niż na dwa dni przed egzaminem.