Niebieska ikona 'S'Informacja dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia w języku polskim na zasadach obowiązujących obywateli polskich.Egzaminy wstępne

W przypadku niektórych programów studiów organizowane są egzaminy wstępne. Przyjmują one różne formy – rozmowy kwalifikacyjnej, testu lub egzaminu pisemnego. Informacje o zakresie i formie egzaminu są podane w kartach studiów w systemie ERK, często również na stronach wydziałów i instytutów. Dokładny termin oraz miejsce egzaminu publikowane są najpóźniej na 2 dni przed egzaminem w indywidualnym koncie ERK kandydata.

Choć same egzaminy mogą mieć różne kryteria oceny i różne maksymalne liczby punktów do uzyskania – podczas ustalania wyniku kwalifikacji przeliczane są do skali od 0 do 100 przy użyciu następującego wzoru:

Wzór - egzaminy wstępne

Objaśnienie:
p – jest wynikiem przeliczenia egzaminu do skali od 0 do 100,
wynik – jest wynikiem uzyskanym przez kandydata odpowiednio z rozmowy kwalifikacyjnej, testu lub egzaminu pisemnego,
max – jest najwyższym wynikiem możliwym do uzyskania z danego egzaminu.

Ważne: jeśli bierzesz udział w rekrutacji na kilka kierunków studiów, gdzie prowadzone są egzaminy wstępne, pamiętaj, że terminy tych egzaminów mogą się pokrywać, szczególnie w przypadku, kiedy są organizowane przez różne komisje wydziałowe. Nie będziemy mogli zorganizować dla ciebie egzaminów w innym terminie.