Niebieska ikona 'S'Informacja dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia w języku polskim na zasadach obowiązujących obywateli polskich.Inne elementy

Dla danych studiów może być określony dodatkowy element kryteriów. Sposób ustalenia wyniku z tego elementu jest określony w zasadach kwalifikacji na stronie systemu ERK www.erk.uj.edu.pl, w kartach studiów. Choć same dodatkowe elementy mogą mieć różne kryteria oceny i różne maksymalne liczby punktów możliwych do uzyskania – podczas ustalania wyniku kwalifikacji przeliczane są do skali od 0 do 100.

Przykład: wynik egzaminu EChemTest, uwzględniany w rekrutacji na chemię.