Ikony 'S' i 'N'Informacja dla wszystkich kandydatów podejmujących studia w językach obcych.Studia w językach obcych

Ikony 'S' i 'N'Informacje zawarte w tej części strony przeznaczone są dla wszystkich kandydatów, niezależnie od zasad ubiegania się o przyjęcie, na studia prowadzone w językach obcych. Więcej na temat wyboru zasad ubiegania się o przyjęcie na studia przeczytać można tutaj.

Co roku Uniwersytet Jagielloński poszerza ofertę kierunków prowadzonych w językach obcych. Najlepsza uczelnia w Polsce i jedna z najlepszych w Europie: nowoczesne zarządzanie, nowatorskie programy nauczania i odważne wizje przyszłości będące rezultatem doświadczeń bogatej, ponad sześćsetletniej historii, to wszystko składa się na światową klasę Uniwersytetu, tak pod względem kadry i poziomu studentów, jak i badań naukowych, stypendiów i poziomu nauczania.

W UJ można podjąć wybrane studia w języku obcym na każdym poziomie nauczania: pierwszego, drugiego trzeciego stopnia, jednolite studia magisterskie studia podyplomowe, prowadzone w językach angielskim, niemieckim, rosyjskim i ukraińskim. Oferta i opis tych studiów dostępne są na stronie www.erk.uj.edu.pl w katalogu studiów 2018/2019 » studia w językach obcych. Informacje na temat ogólnych zasad rekrutacji znajdziesz wybierając umieszczony poniżej właściwy odnośnik:

Zawarte w tej części informacje przeznaczone są dla wszystkich kandydatów: zarówno dla Polaków, jak i dla cudzoziemców, niezależnie od zasad ubiegania się o przyjęcie na studia. Proces rekrutacji dla większości studiów jest taki sam niezależnie od zasad, różnice mogą pojawić się w wysokości opłat za studia. Zawsze należy przede wszystkim zapoznać się z kryteriami kwalifikacji w karcie studiów w systemie ERK.