Ikony 'S' i 'N'Informacja dla wszystkich kandydatów podejmujących studia w językach obcych.Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Ikony 'S' i 'N'Informacje zawarte w tej części strony przeznaczone są dla wszystkich kandydatów, niezależnie od zasad ubiegania się o przyjęcie, na studia prowadzone w językach obcych. Więcej na temat wyboru zasad ubiegania się o przyjęcie na studia przeczytać można tutaj.

O przyjęcie na jednolite studia magisterskie i studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się wszystkie osoby posiadające polskie świadectwo dojrzałości albo inny dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej.

Na ofertę tych studiów składają się:

studia prowadzone w języku angielskim:

  • Earth Sciences in a Changing World
  • europeistyka » European Politics and Society in a Global Context
  • Global and Development Studies
  • International Relations and Area Studies
  • kierunek lekarski dla absolwentów college'ów-uniwersytetów – Medical doctor program for college-university students (MD)
  • kierunek lekarski dla absolwentów szkół średnich – Medical doctor program for high school graduates (MD)
  • kierunek lekarsko-dentystyczny – Doctor of dental surgery program for high school graduates (DDS)
  • Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and Societies

studia prowadzone w języku rosyjskim:

studia prowadzone w języku ukraińskim i polskim:

  • kulturoznawstwo » Studia polsko-ukraińskie. Pogranicze i sąsiedztwo w Europie – Польсько-Українські Студії. Пограниччя та Сусідство в Європі

studia prowadzone w języku niemieckim i polskim:

  • zarządzanie » zarządzanie międzynarodowe (konsorcjum Uniwersytetu Jagiellońskiego i ESB Business School Reutlingen University – program podwójny dyplom)

Kompletną listę studiów prowadzonych w językach obcych w Uniwersytecie Jagiellońskim wraz z kryteriami formalnymi, zasadami kwalifikacji, listą wymaganych dokumentów oraz opłatami sprawdzić można w katalogu ERK: www.erk.uj.edu.pl.