Ikony 'S' i 'N'Informacja dla wszystkich kandydatów podejmujących studia w językach obcych.Obliczanie wyniku kwalifikacji

Wyniki kwalifikacji kandydatów na studia jednolite magisterskie i pierwszego stopnia prowadzone w językach obcychm obliczane są na podstawie różnych zasad w przypadku różnych programów: wyników z egzaminu, oceny wymaganych dokumentów, kolejności rejestracji.

Dokładny opis przebiegu postępowania rekrutacyjnego, w tym wykaz, za jakie elementy przyznawane są jakie ilości punktów, czy przeprowadzane są egzaminy wstępne, czy brana pod uwagę jest wyłącznie kolejność rejestracji – te informacje znajdują się w karcie danych studiów na stronie www.erk.uj.edu.pl w zakładce „zasady kwalifikacji".

Pamiętaj: jeśli bierzesz udział w rekrutacji na kilka kierunków studiów, gdzie prowadzone są egzaminy wstępne, pamiętaj, że terminy tych egzaminów mogą się pokrywać, szczególnie w przypadku, kiedy są organizowane przez różne komisje wydziałowe. Nie będziemy mogli zorganizować dla ciebie egzaminów w innym terminie.