Ikony 'S' i 'N'Informacja dla wszystkich kandydatów podejmujących studia w językach obcych.Rekrutacja: krok po kroku

Rekrutacja prowadzona jest za pomocą systemu Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK)Jeśli chcesz wziąć udział w rekrutacji, koniecznie zapoznaj się z naszym przewodnikiem:

1.  Przygotuj się do rekrutacji

⇢ Znajdź swoje studia w ERK i sprawdź wymagania.

Wejdź na stronę www.erk.uj.edu.pl i w katalogu po lewej stronie znajdź interesujące cię studia. W karcie studiów, oprócz ich opisu, znajdziesz informacje na temat harmonogramu rekrutacji, zasad kwalifikacji (opis sposobu obliczania wyniku), listę wymaganych dokumentów, informację o opłatach oraz dane kontaktowe do jednostki prowadzącej studia. Im wcześniej zapoznasz się z zasadami przyjęcia na studia, tym większe szanse na sukces w rekrutacji.

⇢ Zacznij kompletować dokumenty.

Sprawdź listę wymaganych dokumentów wymaganych przy rejestracji oraz przy wpisie. Już teraz upewnij się, że dasz radę uzyskać je na czas! Zapoznaj się z harmonogramem rekrutacji i zaplanuj termin egzaminu dyplomowego. Pamiętaj, że przy wpisie na studia wymagane jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia do podjęcia studiów drugiego stopnia. Lista załączników może być spora: dlatego zacznij kompletować je wcześniej, żeby uniknąć pomyłek i stresu w trakcie rejestracji.

2.  Po otwarciu rejestracji

⇢ Załóż konto w ERK.

Strona www.erk.uj.edu.pl to nie tylko katalog studiów. To platforma, z pomocą której dokonujesz rejestracji na studia i kontrolujesz proces rekrutacji. Konto możesz założyć wcześniej – ale jeśli zakładałeś je już w poprzednich latach, musisz w tym roku założyć nowe, bo dane z minionych rekrutacji nie są przechowywane.

⇢ Wypełnij formularze w koncie.

Uzupełnij dane dotyczące twoich danych osobowych i wykształcenia. Pamiętaj, żeby podać poprawny adres e-mail i numer telefonu: to tą drogą komisja rekrutacyjna będzie się z tobą kontaktować, jeśli będzie miała dla ciebie ważne informacje dotyczące rekrutacji.

⇢ Dokonaj rejestracji na studia.

Najważniejszy punkt: po założeniu konta i uzupełnieniu wymaganych formularzy musisz dokonać rejestracji na studia. Znajdź wybrane studia w katalogu, po czym wybierz fioletowy przycisk „Zarejestruj się" i postępuj zgodnie z instrukcjami.

3.  Postępowanie rekrutacyjne

⇢ Potwierdź swoją rejestrację na studia.

Warunkiem potwierdzenia rejestracji jest dokonanie opłaty rekrutacyjnej oraz przesłanie skanów dokumentów wymaganych na etapie rejestracji w terminie określonym jako „Rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych":

  • Wnieś opłatę rekrutacyjnąPamiętaj, że opłatę należy wnieść w zadeklarowanej przy dokonywaniu rejestracji walucie i że dla każdej rejestracji wnosi się ją osobno na inny numer konta bankowego: znajdziesz go w zakładce „opłata rekrutacyjna" w karcie rejestracji w swoim koncie ERK.
  • Prześlij skany dokumentów do jednostki prowadzącej studiaKiedy dokonasz rejestracji, w zakładce „wymagane dokumenty" pojawi się wygenerowane podanie ERK w postaci pliku PDF. Pobierz je, wydrukuj, podpisz na wszystkich stronach, a następnie upewnij się, że masz komplet wymaganych do potwierdzenia rejestracji dokumentów. Zeskanuj je i prześlij w jednym pliku PDF na adres jednostki prowadzącej studia – jej adres znajdziesz na podaniu ERK. Nie zostawiaj tego na ostatnią chwilę: dokumenty powinny dotrzeć do uczelni w terminie określonym jako „Rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych". Zachowaj oryginał podania ERK – będzie ci potrzebne przy wpisie na studia.

⇢ Sprawdź informacje o miejscu i czasie rozmowy wstępnej.

Jeśli jednym z kryteriów kwalifikacji jest egzamin wstępny (zakładka „zasady kwalifikacji"), najpóźniej dwa dni przed terminem rozmowy otrzymasz w swoim koncie ERK informację dotyczącą miejsca i dokładnej godziny jej rozpoczęcia. Szukaj tego komunikatu w zakładce „egzaminy wstępne", wynik egzaminu zostanie opublikowany w tym samym miejscu. Pamiętaj: ramowy termin egzaminów wstępnych jest ustalony w harmonogramie rekrutacji i możesz go sprawdzić wcześniej w zakładce „terminy". 

4.  Wyniki

⇢ Sprawdź wyniki rekrutacji w ERK.

W terminie określonym w harmonogramie jako dzień ogłoszenia listy rankingowej otrzymasz informację o wyniku postępowania: szukaj jej w zakładce „moje rejestracje na studia". Pełna informacja o liście rankingowej będzie dostępna w zakładce „wyniki" w karcie studiów w katalogu.

⇢ Dokonaj wpisu.

Kiedy zostaniesz przyjęty, pozostaje już tylko ostatnia formalność: dokonanie wpisu. Najpierw uzupełnij w koncie ERK formularz „dane do wpisu". Następnie z dokumentami wymienionymi w zakładce „wymagane dokumenty" w części „dokumenty wymagane przy wpisie" w wyznaczonym terminie udaj się do wskazanej jednostki i dokonaj wpisu na studia. Jeśli nie możesz tego zrobić osobiście, wyznacz pełnomocnika lub skontaktuj się z jednostką prowadzącą studia. Pamiętaj: brak wpisu w wyznaczonym terminie sprawi, że komisja rekrutacyjna wyda decyzję o nieprzyjęciu na studia.

Po zakończeniu rekrutacji otrzymasz oficjalny dokument potwierdzający przyjęcie na studia: decyzję administracyjną. Jeśli składasz wniosek o wizę lub stypendium, a oficjalna decyzja administracyjna o przyjęciu na studia jeszcze do ciebie nie dotarła, skontaktuj się z nami – wydamy ci stosowne zaświadczenie o przyjęciu na studia.

Pamiętaj, że:

  • Dyplom studiów wyższych uzyskany poza granicami Polski musi być opatrzony apostille albo poddany legalizacji. Dodatkowo do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski lub angielski należy dołączyć poświadczone przez tłumacza przysięgłego tłumaczenie na język polski lub angielski.
  • Jeśli bierzesz udział w rekrutacji na kilka kierunków studiów, gdzie prowadzone są egzaminy wstępne, pamiętaj, że terminy tych egzaminów mogą się pokrywać, szczególnie w przypadku, kiedy są organizowane przez różne komisje wydziałowe. Nie będziemy mogli zorganizować dla ciebie egzaminów w innym terminie.

UWAGA: Nie jest możliwe dokonanie wpisu na studia na kierunek i formę (studia stacjonarne lub niestacjonarne), na którym student obecnie studiuje. Decyzja w sprawie przyjęcia na studia na I rok studiów na ten sam kierunek i formę studiów byłaby w takiej sytuacji decyzją wydaną w tej samej sprawie, co decyzja o przyjęciu na studia, na podstawie której student obecnie studiuje, co jest niezgodne z art. 156 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013.267 j.t.). W związku z powyższym, w przypadku zamiaru rekrutacji na ten sam kierunek i formę studiów student winien być uprzednio skreślony z listy studentów, w szczególności z powodu złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów, przy czym skreślenie powinno nastąpić nie później niż w terminie określonym jako „Ogłoszenie listy rankingowej".

Masz pytania?

Sprawdź w sekcji Pytania i odpowiedzi lub skontaktuj się z Działem Rekrutacji na Studia: rekrutacja@uj.edu.pl.