Ikony 'S' i 'N'Informacja dla wszystkich kandydatów podejmujących studia w językach obcych.Studia trzeciego stopnia

Ikony 'S' i 'N'Informacje zawarte w tej części strony przeznaczone są dla wszystkich kandydatów, niezależnie od zasad ubiegania się o przyjęcie, na studia prowadzone w językach obcych. Więcej na temat wyboru zasad ubiegania się o przyjęcie na studia przeczytać można tutaj.

Uniwersytet Jagielloński przyciąga młodych badaczy zarówno historią pełną przełomowych odkryć, jak i rozwijającą się, rosnącą w Krakowie infrastrukturą badawczą pozwalającą na uprawianie nauki na światowym poziomie. W naszych laboratoriach, salach wykładowych i bibliotekach pojawia się coraz więcej naukowców pragnących tu ulokować swoje pierwsze samodzielne prace badawcze. Właśnie dla nich pracujemy nad otworzeniem programów doktoranckich prowadzonych w językach obcych. Obecnie studia doktoranckie w języku angielskim można podjąć w ramach następujących programów:

  • International PhD studies in medical sciences: nauki o zdrowiu oraz nauki medyczne » nauki o zdrowiu, medycyna, biologia medyczna, stomatologia (Wydział Lekarski)
  • PhD Programme in Biology: nauki biologiczne » biologia, ekologia (Wydział Biologii)
  • nauki fizyczne » astronomia (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)
  • nauki fizyczne » biofizyka (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)
  • nauki fizyczne » fizyka (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej)
  • nauki społeczne; nauki humanistyczne » nauki o polityce; kulturoznawstwo (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych)
  • nauki społeczne; nauki humanistyczne » psychologia; filozofia (Wydział Filozoficzny)
  • The PhD Programme in Comparative Literature: nauki humanistyczne » literaturoznawstwo (Wydział Polonistyki)

Jeśli jesteś zainteresowany podjęciem studiów w języku angielskim w ramach innych programów studiów doktoranckich, skontaktuj się z nami pod adresem rekrutacja@uj.edu.pl, a dowiemy się, czy jednostka umożliwia taką ścieżkę.

Większość studiów doktoranckich prowadzi rekrutację dla wszystkich kandydatów zgodnie z takim samym procesem rekrutacyjnym, niezależnie od posiadanego obywatelstwa oraz języka prowadzenia studiów.

W tej części strony: Studia III stopnia znajdziesz szczegółowy harmonogram rekrutacji, przewodnik krok po kroku po rejestracji, opis możliwych elementów branych pod uwagę podczas ustalania wyniku kwalifikacji oraz listę wymaganych dokumentów.