Dział Rekrutacji na Studia

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków

tel.: +48 12 663 14 01
tel.: +48 12 663 14 08
tel.: +48 12 663 14 41
fax: +48 12 663 14 34

Pracujemy:
poniedziałek 10:00-16:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami!
rekrutacja@uj.edu.pl

Konkurs Wiedzy o UJ – do wygrania miejsca na studiach!

Osoby zainteresowane podjęciem studiów zapraszamy do udziału w XXII edycji Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim, w którym to można zdobyć jedno z wielu miejsc na kierunkach prowadzonych w UJ.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas maturalnych zdających maturę w 2018 roku. Rejestracja uczestników odbędzie się za pomocą zgłoszeń elektronicznych: www.konkurs.uj.edu.pl/formularz-zgloszeniowy. Uczestników czeka test złożony ze 100 pytań ułożonych na podstawie lektur, których lista dostępna jest na stronie Konkursu (każdy z uczestników otrzymuje elektroniczny dostęp do literatury). Wśród lektur są pozycje dotyczące historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak również książki

Możliwość zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie będzie trwała do 23 lutego 2018 roku, a wyniki pierwszego etapu Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Konkursu w terminie do 13 marca. 

Uwaga! Laureaci konkursu mają zapewnione pierwszeństwo na listach rankingowych na wybranych kierunkach studiów (zgodnie z regulaminem Konkursu), muszą jednak przejść przez proces rekrutacji na studia w UJ oraz spełnić kryteria formalne obowiązujące na wybrane studia!

Data opublikowania: 05.12.2017
Osoba publikująca: Małgorzata Kozik