Dział Rekrutacji na Studia

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków

tel.: +48 12 663 14 01
tel.: +48 12 663 14 08
tel.: +48 12 663 14 41
fax: +48 12 663 14 34

Pracujemy:
poniedziałek 10:00-16:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami!
rekrutacja@uj.edu.pl

Ogólnopolski konkurs „Zarządzanie informacją"

Wszystkich uczniów ostatniej i przedostatniej klasy liceów ogólnokształcących i techników, którzy zamierzają ubiegać się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim, zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa (inib@uj.edu.pl). Głównymi nagrodami są indeksy na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie informacją.

Konkurs ma na celu zapoznanie przyszłych kandydatów na studia wyższe z problematyką zarządzania informacją i dorobkiem dyscypliny znanej jako informatologia (nauka o informacji). Ma formę dwuetapową: wymaga przystąpienia do pisemnego testu sprawdzającego znajomość podanych lektur, a następnie odbycia indywidualnej rozmowy z jury.

Termin zgłaszania uczestników: do 5 stycznia 2018 roku.

Regulamin, terminy i zasady zgłaszania uczestników znaleźć można na stronie instytutu: www.inib.uj.edu.pl/konkurs. Zachęcamy również do zapoznania się z rekrutacyjnymi informacjami przeznaczonymi dla kandydatów posiadający tytuł laureata konkursu uwzględnianego w UJ.

Data opublikowania: 12.12.2017
Osoba publikująca: Małgorzata Kozik