Dział Rekrutacji na Studia

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków

tel.: +48 12 663 14 01
tel.: +48 12 663 14 08
tel.: +48 12 663 14 41
fax: +48 12 663 14 34

Pracujemy:
poniedziałek 10:00-16:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami!
rekrutacja@uj.edu.pl

Start rekrutacji na studia dla cudzoziemców

W  środę 10 stycznia o godz. 12:00 rozpoczęła się rekrutacja dla cudzoziemców na jednolite studia magisterskie, pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w języku polskim na rok akademicki 2018/2019. W tym naborze mogą się rejestrować wyłącznie te osoby, które planują podjęcie studiów na zasadach innych niż dotyczące obywateli polskich. Rejestracja trwać będzie do 5 marca, 14 marca odbędą się egzaminy wstępne, a 16 marca ogłosimy listy przyjętych.

Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem studiów w UJ zapraszamy do tworzenia kont na stronie www.erk.uj.edu.pl oraz do rejestracji na wybrane studia.

Lista studiów prowadzących rekrutację znajduje się w katalogu na stronie systemu ERK:

Szczegółowy harmonogram, kryteria kwalifikacji, listę wymaganych dokumentów oraz pozostałe istotne informacje dotyczące rekrutacji sprawdzić można na stronie www.erk.uj.edu.pl oraz na stronach:

dla jednolitych studiów magisterskich i I stopnia

dla studiów II stopnia

Zmiana od roku akademickiego 2018/2019

Dla potwierdzenia rejestracji na studia w języku polskim wystarczy jedynie zapłacić opłatę rekrutacyjną. Wyjątek stanowią kandydaci ubiegający się o przyjęcie na Wydział Lekarski, Wydział Farmaceutyczny i Wydział Nauk o Zdrowiu, którzy dodatkowo dla potwierdzenia rejestracji zobowiązani są dostarczyć komplet wymaganych dokumentów osobiście lub przesłać ich skany do Działu Rekrutacji na Studia UJ na adres: rekrutacja@uj.edu.pl. Pozostali kandydaci komplet wymaganych dokumentów muszą dostarczyć po ogłoszeniu list rankingowych, do wpisu na studia. 

Data opublikowania: 10.01.2018
Osoba publikująca: Małgorzata Kozik