Dział Rekrutacji na Studia

Collegium Novum
ul. Gołębia 24, pok. 18
31-007 Kraków

tel.: +48 12 663 14 01
tel.: +48 12 663 14 08
tel.: +48 12 663 14 41
fax: +48 12 663 14 34

Pracujemy:
poniedziałek 10:00-16:00
wtorek-piątek 8:00-16:00

Skontaktuj się z nami!
rekrutacja@uj.edu.pl

Uroczysta inaugu­racja 655. roku akademickiego w UJ

Inauguracja 2018

W uroczystości, która odbyła się w Auditorium Maximum UJ wzięła udział społeczność akademicka Krakowa, władze wojewódzkie i samorządowe, parlamentarzyści, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, świata nauki i kultury. Tradycyjnie poprzedził ją przemarsz orszaku profesorów UJ, którzy ubrani w togi wyruszyli z Collegium Maius UJ i na miejsce uroczystości przeszli ulicami Krakowa.

Rektor UJ prof. Wojciech Nowak w swoim wystąpieniu inauguracyjnym przypomniał, że to właśnie dziś wchodzą w życie przepisy nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

– Rozpoczynający się dziś nowy rok nauczania to dla wszystkich środowisk akademickich w kraju przede wszystkim czas wdrażania nowego systemu szkolnictwa wyższego. Przez ponad dwa lata na wielu bardzo różnych forach trwały dyskusje nad kształtem nowej ustawy zwanej Konstytucją dla Nauki lub Ustawą 2.0. Dziś, po jej uchwaleniu, wszyscy zadajemy sobie pytanie: czy w obecnym kształcie spełnia ona nasze oczekiwania? W tej sprawie głosy polskiego środowiska akademickiego są wciąż podzielone. Nadal uważam, że dzięki wielu zapisom ustawa ma szansę znacząco wspomóc funkcjonowanie, a w szczególności rozwój, szkół wyższych. Są jednak w ustawie zapisy nieoczywiste, a także budzące nasz zdecydowany sprzeciw, jak na przykład dożywotnie zatrudnianie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego (po zakończeniu orzekania w tych sądach, niezależnie od oceny merytorycznej) czy zatrudnianie z urzędu nowo mianowanych profesorów. Te klauzule, zgodnie z decyzją Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, będą przez nas zgłaszane do nowelizacji w trybie pilnym - naruszają bowiem autonomię uczelni w niezwykle ważnym aspekcie, a mianowicie polityki kadrowej.

Więcej informacji na temat wydarzenia znaleźć można na stronie portalu UJ.

Data opublikowania: 03.10.2018
Osoba publikująca: Małgorzata Kozik