Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Koniec rejestracji na studia II stopnia – nabór sierpniowy

W nocy z wtorku 10 września na środę 11 września 2019 roku zakończy się rejestracja na studia drugiego stopnia w dodatkowym naborze sierpniowym.

Ten termin dotyczy obywateli polskich rekrutujących na studia w języku polskim, na które nie jest przeprowadzany egzamin wstępny. Lista studiów drugiego stopnia kończących rejestrację 10 września jest dostępna tutaj.

Kandydaci, którzy zamierzają ubiegać się o przyjęcie na te studia mają czas na dokonanie rejestracji w systemie ERK i wniesienie opłaty rekrutacyjnej najpóźniej do północy z 10 na 11 września. Ogłoszenie list rankingowych nastąpi w piątek 13 września 2019 roku w późnych godzinach popołudniowych.

Wyniki studiów wyższych

Pamiętaj, aby do 11 września do godz. 12:00 wypełnić znajdujący się w koncie ERK formularz z danymi osobowymi oraz informacjami o twoim wykształceniu. Dopilnuj, żeby wpisywane informacje i wyniki były zgodne z rzeczywistością i kompletne, bo podanie w systemie ERK błędnych danych sprawi, że możesz nie zostać przyjęty na studia. Więcej o wynikach studiów wyższych: rekrutacja.uj.edu.pl/studia-ii-stopnia/obliczanie-wyniku.

Opłata rekrutacyjna – o czym należy pamiętać:

  • Każda rejestracja ma przypisany inny, indywidualny numer rachunku.
  • W przypadku kilku rejestracji, każdą opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na osobny numer rachunku (ciekawostka: ostatnich sześć cyfr numeru rachunku jest takich samych jak twój numer ERK (numer rejestracji) – po tym możesz upewnić się, że wpłacasz pieniądze na właściwy rachunek).
  • Wpłat nie można dokonać łącznie, należy je wnosić oddzielnie dla każdej rejestracji.
  • Raz wybranej waluty opłaty rekrutacyjnej nie można zmienić i należy wnieść opłatę właśnie w tej walucie.

Wszystkich zainteresowanych studiami drugiego stopnia w Uniwersytecie Jagiellońskim zapraszamy do udziału w rekrutacji!

Polecamy również
Zakończenie rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020
Witamy studentów na UJ!
Inauguracja roku akademickiego 2019/2020
Opublikowano wyniki dla cudzoziemców oraz na studia w językach obcych