Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Najczęściej zadawane pytania

Sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wpisów na studia i list rezerwowych.

[Aktualizacja 9.09]

Jak zrezygnować ze studiów po wpisie?

Rezygnację ze studiów należy złożyć pisemnie.

Do 30 września: pobierz ten wniosek, wypełnij go, podpisz i dostarcz do sekretariatu twojego kierunku: osobiście albo wyślij skan mailowo z adresu podanego przy zakładaniu konta w IRK (wysyłając skan mailowo, jeśli możesz, prześlij jednocześnie oryginał pocztą).

Od 1 października: pobierz wniosek dostępny na stronie dla studentów: studiuje.uj.edu.pl/studenci/wzory-pism („wniosek o skreślenie z listy studentów UJ z powodu złożenia rezygnacji ze studiów”).

Dostałem się z listy rezerwowej na kierunek, na którym bardziej mi zależy, a wpisałem się już wcześniej na inny kierunek. Jak przenieść dokumenty z poprzedniego kierunku na ten?

Na poprzednim kierunku zgłoś rezygnację ze studiów po wpisie (instrukcja powyżej).

Na kolejny kierunek dokonaj wpisu zgodnie z zasadami (zarezerwuj termin, pobierz właściwą ankietę, przyjedź z dokumentami do wpisu pod wskazany adres itd.).

Czy można zacząć więcej niż jeden kierunek od pierwszego roku?

Tak, nie ma tu przeszkód natury formalnej, ale dobrze się nad tym zastanów. Jeśli nie masz wcześniejszych doświadczeń ze studiowaniem, może ci być trudno ocenić, czy będziesz mieć dość czasu, żeby pogodzić dwa kierunki. Studiowanie większej liczby kierunków znacznie ogranicza też czas wolny, więc będziesz mieć mniej czasu na życie studenckie – a drugi kierunek zawsze można zacząć od drugiego lub kolejnego roku, kiedy już zorientujesz się, jak wygląda studiowanie na pierwszym.

Czy studiując więcej niż jeden kierunek muszę za któryś z nich płacić?

Studia stacjonarne prowadzone w języku polskim są bezpłatne, niezależnie od tego, ile kierunków studiuje się jednocześnie.

Jeśli któreś studia są płatne (studia w języku angielskim, studia niestacjonarne, podejmowanie studiów przez cudzoziemców itd.), to informacje o tej opłacie są podane w karcie programu w IRK.

W trakcie studiów mogą się pojawić opłaty (np. za powtarzanie przedmiotu), ale to całkiem inny temat od płatności czesnego za samo studiowanie.

Ogólne pytania

Na studiach, na które się zapisałem jest 100 miejsc, ja jestem na 110 miejscu i mam status „zakwalifikowany do przyjęcia”. Czy na pewno jestem przyjęty?

Każda osoba, która widzi w koncie informację „zakwalifikowany do przyjęcia” ma prawo przyjść się wpisać i może być pewna swojego miejsca na studiach.

Zawsze zapraszamy do wpisu na studia z małym zapasem, bo wiemy, że nie wszyscy kandydaci dokonają wpisu.

Dlaczego progi skoczyły do góry w stosunku do zeszłego roku?

Nie można jeszcze ocenić, czy progi zmieniły się w stosunku do zeszłego roku. Nasze zestawienie statystyczne za 2019 rok zawiera informację o progach na koniec danej tury, a te spadają, czasem znacznie, w stosunku do progu z dnia ogłoszenia wyników. Żeby porównywać progi ze sobą rok do roku trzeba poczekać do zakończenia wpisów na studia i do publikacji zestawienia statystycznego za rok 2020.

Jedyne progi, jakie można w tej chwili porównać to wartość „minimalnego wyniku punktowego kandydata wymaganego do przyjęcia na studia”, czyli próg minimalny. Progi realne jeszcze będą się zmieniać.

Czy można się przenieść z jednego kierunku na drugi? Albo z niestacjonarnych na stacjonarne (lub odwrotnie)?

Generalnie należy zacząć ten kierunek studiów i w takiej formie, na jaki się dostało. Nie ma sposobu na „obejście” tego. Żeby móc starać się o przeniesienie z jednego kierunku studiów na inny, musisz najpierw skończyć pierwszy rok studiów i spełnić określone przez wydział warunki. Więcej informacji o przenoszeniu się w UJ: https://studiuje.uj.edu.pl/studenci/tok-studiow/regulamin.

W jakiej formie będą prowadzone zajęcia w tym semestrze?

Informacje znajdują się w komunikatach:

Wpis na studia

Czy można dokonać wpisu zdalnie? Słyszałem, że jeśli źle się czuję, to mogę się wpisać bez przyjeżdżania.

Wpisy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia są prowadzone stacjonarnie (czyli trzeba przyjechać osobiście lub wysłać pełnomocnika).

Wyjątki:

  • w Collegium Medicum możliwy jest wpis zdalny zgodnie z informacją podaną pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”;
  • jeśli przebywasz na oficjalnej kwarantannie, to skontaktuj się z nami (rekrutacja@uj.edu.pl lub przez system IRK). Potrzebne będzie potwierdzenie nałożenia kwarantanny (np. zaświadczenie z Sanepidu).

Jeśli bardzo obawiasz się przyjazdu do wpisu osobiście lub znajdujesz się w grupie ryzyka, rozwiązaniem jest wyznaczenie pełnomocnika do wpisu.

Czy ankieta musi być drukowana w kolorze?

Nie, kolor wydruku nie ma znaczenia.

Czy dokumenty muszą być kserowane w kolorze?

Nie, kolor kserokopii nie ma znaczenia.

Czy mogę zmienić termin wpisu, na jaki się zapisałem?

Nie, nie można zmienić terminu. Prosimy o przestrzeganie zadeklarowanych terminów wpisów, natomiast w wyjątkowych sytuacjach (np. spóźnienie pociągu, wypadki losowe) można przyjść również w innym z dostępnych terminów.

Liczymy na odpowiedzialność przyszłych studentów i studentek UJ i na to, że zastosujecie się do tegorocznego reżimu sanitarnego – w tym do unikania tworzenia się kolejek do wpisów, bo do tego służy zapisywanie się na konkretny termin.

W jaki sposób przekazać do UJ informację o tym, że rezygnuję z wpisu?

Nie musisz nas o tym informować, wystarczy, jeśli nie dokonasz wpisu w wyznaczonym terminie.

Świadectwo maturalne, odpis, kopia notarialna, ksero z pieczątką szkoły, ksero z pieczątką innej instytucji, aneks do świadectwa maturalnego...

Do wpisu na studia potrzebujesz: świadectwa maturalnego lub jego odpisu (odpis = oryginał w tym kontekście) oraz zrobionej na kserze zwykłej kserokopii tego dokumentu. Kopia nie powinna mieć żadnych pieczątek ani podpisów – zostanie potwierdzona za zgodność z oryginałem w sekretariacie.

Nie przynoś do wpisu kser potwierdzonych za zgodność przez inne instytucje (np. przez szkołę). Taki dokument nie może być przyjęty. Nie trzeba też poświadczać kopii u notariusza.

Jeśli poprawiałeś maturę, to potrzebujesz obu świadectw, czyli i oryginalnego świadectwa (lub jego odpisu), i aneksu. Sam aneks nie wystarczy. Wykonaj ksera obu dokumentów.

Czy można zrobić ksero w sekretariacie?

Nie, trzeba zrobić kopie samemu wcześniej w domu lub w punkcie ksero.

Czy oryginał świadectwa (odpisu, aneksu) można donieść później?

Nie, musisz mieć ten dokument przy sobie, bo uczelnia jest zobowiązana przepisami do poświadczenia ksera za zgodność z oryginałem.

Lista rezerwowa

Jak sprawdzić, na którym miejscu listy rezerwowej jestem?

W tabeli zgłoszenia rekrutacyjnego kliknij „wyniki” pod informacją „lista rezerwowa”.

Jestem na liście rezerwowej, czy muszę gdzieś potwierdzić wolę studiowania na tym kierunku?

Nie, teraz czekaj na informację w sprawie przyjęcia. Pierwsze informacje dla osób z list rezerwowych będą przekazywane po zakończeniu wpisów w pierwszym terminie, czyli 4 września. Kolejnym takim dniem jest 8 września.

Jestem na liście rezerwowej, czy muszę wziąć udział w drugiej turze rekrutacji?

Jeśli jesteś na liście rezerwowej – po prostu czekaj na informację w sprawie przyjęcia.

Druga tura rekrutacji to nie to samo co zapraszanie do wpisu osób z list rezerwowych – jest prowadzona wyłącznie na studia, na które zostały jeszcze wolne miejsca i nie ma na nich listy rezerwowej.

Jestem na liście rezerwowej, czy również mam złożyć dokumenty?

Nie, dokumenty składają tylko osoby zakwalifikowane do przyjęcia.

Czy jeśli wpiszę się na kierunek drugiego wyboru, to skreślicie mnie z listy rezerwowej kierunku będącego moim pierwszym wyborem?

Nie, każde zgłoszenie jest rozpatrywane osobno. Wpisanie się na jedne studia w żaden sposób nie wpływa na ocenę twoich pozostałych zgłoszeń.

Czy jeśli wpiszę się na studia na innej uczelni, skreślicie mnie z listy rezerwowej albo ze studiów w UJ?

Nie, możesz spokojnie wpisywać się na więcej niż jedną uczelnię.

Jakie mam szanse na dostanie się z listy rezerwowej?

Nie jesteśmy w stanie tego ocenić, zwłaszcza w tym nietypowym roku. Szanse zależą od tego, ile osób przed tobą zrezygnuje z wpisania się w wyznaczonym dla siebie terminie. Pozostaje cierpliwie czekać na dalsze informacje.

Osoby nieprzyjęte

Jak wejść na listę rezerwową?

Osoba, która widzi w swoim koncie informację „nieprzyjęty” nie może przejść na listę rezerwową. Ta informacja oznacza, że miałeś za mało punktów, żeby być branym pod uwagę w rekrutacji lub że nie spełniłeś wymagań formalnych przewidzianych dla danych studiów (jeśli masz 0 punktów).

Czy ten status się zmieni?

Nie, ten status się nie zmieni.

Czy jest sens aplikować w drugiej turze?

Nie, ponieważ twój wynik jest poniżej minimalnego progu, który w drugiej turze będzie taki sam. Więc o ile wyniki twojej matury nie zostały w międzyczasie podwyższone na tyle, żeby znaleźć się nad tą kreską, zgłoszenie złożone w drugiej turze na ten sam kierunek skończy się takim samym wynikiem.

Polecamy również
Wyniki dla studiów II stopnia – tura sierpniowa
Wciąż trwa rekrutacja na studia I stopnia i jednolite magisterskie – tura dodatkowa
Opublikowano wyniki dla studiów I stopnia i jednolitych magisterskich
Kiedy ogłoszenie list rankingowych?