Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyniki dla studiów II stopnia – tura sierpniowa

11 września zostały opublikowane listy rankingowe oraz wyniki kwalifikacji kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia w turze sierpniowej

Wszyscy kandydaci otrzymali w swoich kontach IRK (irk.uj.edu.pl) informację o wyniku kwalifikacji – dostępną po zalogowaniu w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne”. Instrukcje dla zakwalifikowanych kandydatów oraz dokumenty do pobrania znajdują się pod odnośnikiem „Dokumenty i dalsze kroki” w tabeli zgłoszenia.

Zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia na studia? Gratulujemy!

Każdy kandydat, który został zakwalifikowany do przyjęcia, musi dokonać wpisu na listę studentów, czyli w wyznaczonym terminie dostarczyć do uniwersytetu komplet wymaganych dokumentów, podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami odpłatności oraz ślubowanie. Wpisu należy dokonać osobiście lub wyznaczyć pełnomocnika. Wpisy zakwalifikowanych kandydatów potrwają od 14 do 16 września.

Uwaga: w przypadku studiów prowadzonych w Collegium Medicum UJ obowiązują szczególne wytyczne dotyczące wpisów. Zakwalifikowani kandydaci otrzymali dokładne informacje w swoich kontach w IRK pod odnośnikiem „Dokumenty i dalsze kroki”.

Należy pamiętać też o kilku ważnych sprawach:

  • W trosce o wzajemne bezpieczeństwo, konieczne jest zapisanie się na konkretny dzień oraz godzinę za pośrednictwem specjalnego formularza udostępnionego w koncie w chwili publikacji list. Nie jest możliwe dokonanie wpisu bez zapisania się na termin za pośrednictwem formularza.
  • Dokumenty muszą być kompletne. Listę wymaganych dokumentów do wpisu znaleźć można tutaj oraz w koncie IRK pod odnośnikiem „Dokumenty i dalsze kroki” – prosimy o przyniesienie oryginałów dokumentów wraz z własnymi kopiami. Nie będzie możliwości wykonania kopii dokumentów podczas dokonywania wpisu.
  • Pełnomocnictwo: jeżeli nie możesz dostarczyć dokumentów osobiście, wyznacz pełnomocnika, który w twoim imieniu dokona wpisu na listę studentów. Dodatkowe informacje o pełnomocnictwie znajdziesz tutaj, a samo pełnomocnictwo możesz pobrać w koncie w IRK pod odnośnikiem „Dokumenty i dalsze kroki”.
  • Po otrzymaniu informacji o przyjęciu należy upewnić się, że wszystkie dane w formularzu "Wykształcenie” są uzupełnione (zwłaszcza dane dotyczące dyplomu – jeśli nie posiadasz jeszcze dyplomu, wpisz dane z zaświadczenia o obronie), a zdjęcie zatwierdzone przez administratora. Następnie należy zaznaczyć zgodę lub brak zgody na przekazanie danych do MPK (w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne”, w tabeli zgłoszenia na dole pojawił się taki formularz). Następnie należy wybrać odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki”, pobrać znajdująca się tam ankietę osobową, wydrukować ją i podpisać na wszystkich stronach. 
  • Komplet dokumentów należy złożyć w odpowiednim sekretariacie wskazanym pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”, nie przynoś dokumentów do Działu Rekrutacji na Studia. Adres sekretariatu znajdziesz w pod linkiem "Dokumenty i dalsze kroki" i w formularzu zapisu na termin wpisu.
  • Oświadczenie o akceptacji warunków odpłatności za studia: podczas wpisu konieczne będzie podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia na Uniwersytecie Jagiellońskim – w przypadku studiów stacjonarnych nie oznacza to, że te studia są płatne. Oświadczenie dotyczy m. in. zasad naliczania dodatkowych odpłatności związanych z takimi sytuacjami jak powtarzanie przedmiotu. Zapoznaj się z nim wcześniej, aby wpis mógł przebiec jak najszybciej.

Podczas wpisu kandydat otrzyma:

  • dane do logowania do USOSweb – systemu obsługującego wszystkich studentów, który służy do rejestracji na zajęcia, składania wniosków o przyznanie miejsca w akademiku, stypendia i pomoc materialną oraz pozostałych spraw studenckich jak np. ocen czy terminów egzaminów;
  • numer konta bankowego do wpłaty za legitymację lub czesnego za studia (to inny numer rachunku niż konto w IRK)
  • oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Co po wpisie?

Jeśli dołączyłeś do grona studentów UJ, od tej pory większość spraw będziesz rozwiązywać kontaktując się z sekretariatem lub Działem Spraw Studenckich, a znany ci już system IRK zastąpi system USOSweb. Kompendium wiedzy każdego studenta to strona studiuje.uj.edu.pl oraz sekcja "Studenci" na stronie głównej UJ www.uj.edu.pl. Znajdziesz tam zbiór najważniejszych informacji dotyczących studiowania oraz organizacji studenckich, a także dowiesz się, z kim najlepiej kontaktować się w interesującej cię sprawie.

Jesteś na liście rezerwowej?

Spokojnie: po zakończeniu pierwszej tury wpisów będziemy zapraszać kolejne osoby z listy rezerwowej na pozostałe wolne miejsca. Pierwsza zmiana może pojawić się w twoim koncie 16 września w godzinach wieczornych.

A co, jeśli się nie dostałeś?

Kandydaci nieprzyjęci na studia z powodu zbyt małej liczby punktów lub z powodów formalnych nie znajdują się na liście rezerwowej – niestety nie zostają przyjęci na studia i ich status nie ulegnie zmianie. Wszystkie te osoby zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji na studia prowadzące jeszcze turę dodatkową – listę tych studiów można wyświetlić w katalogu studiów II stopnia: irk.uj.edu.pl/pl/offer/II_P_20 po wybraniu opcji "Tylko z trwającą turą" i przefiltrowaniu.

Polecamy również
Najczęściej zadawane pytania
Wciąż trwa rekrutacja na studia I stopnia i jednolite magisterskie – tura dodatkowa
Opublikowano wyniki dla studiów I stopnia i jednolitych magisterskich
Kiedy ogłoszenie list rankingowych?