Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Trwa ostatnia tura na wybrane studia I i II stopnia

Dodatkowa rejestracja została uruchomiona na wybrane studia, na których są jeszcze wolne miejsca i potrwa do 30 września 2020 roku

Listę studiów prowadzących jeszcze rekrutację można wyświetlić po wybraniu opcji "Tylko z trwającą turą" i przefiltrowaniu:

Tura przebiega według następującego harmonogramu:

  • zgłoszenia w systemie i wnoszenie opłat rekrutacyjnych: do 30 września
  • termin wprowadzania przez kandydatów danych do systemu: do 30 września
  • ogłoszenie listy rankingowej: do 5 października
  • wpisy na studia: 6-7 października

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji, kryteriów formalnych i wymaganych dokumentów dostępne są na stronie systemu IRK w kartach poszczególnych studiów.