Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

👉 Które przedmioty zdawać na maturze?

7 lutego 2021 roku upływa ostateczny termin składania deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów maturalnych. Do tego czasu maturzyści mogą jeszcze zmienić swoje wstępne deklaracje z września.

Informacje na temat przedmiotów maturalnych uwzględnianych w rekrutacji na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim można znaleźć na stronie Rekrutacja 2021/2022, a dokładniej pod tym linkiem: lista przedmiotów maturalnych wymaganych w rekrutacji na poszczególne studia oraz limity miejsc. Pod tym adresem sprawdzisz również ofertę wydziałów oraz limity miejsc na poszczególnych kierunkach

Kryterium przyjęcia na wszystkie stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie są wyniki matury z części pisemnej. Przy każdym wspomnianym kierunku uwzględniane są inne przedmioty maturalne, ale jedna zasada pozostaje ta sama:

Przy obliczaniu wyniku kwalifikacji, wyniki z matury na poziomie:

  • rozszerzonym – brane są wprost,
  • dwujęzycznym z nowożytnych języków obcych – mnożone razy 4/3 (jeżeli tak uzyskana liczba jest większa od 100, wówczas wynik z tego języka ustala się jako 100; obowiązuje wyłącznie w przypadku języków nowożytnych, egzaminy dwujęzyczne z pozostałych przedmiotów są uwzględniane na poziomie, na jakim były zdawane).

Wyniki:

  • uzyskane na poziomie podstawowym 
  • lub wyniki z matury ustniej

nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu wyniku kwalifikacji.

Ważne – zwróć uwagę na wyjątki i dodatkowe kryteria formalne! Przykładowo dla kierunku lekarskiego, stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich prowadzonych przez Wydział Lekarski, obowiązują dodatkowe, szczegółowe kryteria formalne, które dotyczą wszystkich, również olimpijczyków i konkursowiczów: dodatkowym kryterium formalnym jest uzyskanie minimum 60% punktów z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii oraz chemii, odrębnie dla każdego z tych przedmiotów, oraz 40% z matematyki na poziomie rozszerzonym.

Więcej informacji na temat obliczania wyniku kwalifikacji w przypadku nowej matury znaleźć można tutaj.