Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opublikowano wyniki dla studiów I stopnia i jednolitych magisterskich

17 września zostały opublikowane listy rankingowe oraz wyniki kwalifikacji osób ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia i jednolite magisterskie w turze dodatkowej (ostatniej).

Wszystkie osoby, które dokonały ważnych zgłoszeń otrzymały w swoich kontach IRK (irk.uj.edu.pl) informację o wyniku kwalifikacji – dostępną po zalogowaniu w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne”. Instrukcje dla osób zakwalifikowanych oraz dokumenty do pobrania znajdują się pod odnośnikiem „Dokumenty i dalsze kroki” w tabeli zgłoszenia.

Listy rankingowe i minimalne wyniki kwalifikacji wymagane do przyjęcia na dane studia.

Twój status to „zakwalifikowany” do przyjęcia na studia? Gratulujemy!

Każda osoba zakwalifikowana do przyjęcia musi dokonać wpisu na listę studentów, czyli w wyznaczonym terminie dostarczyć do uniwersytetu komplet wymaganych dokumentów oraz podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami odpłatności. Wpisu należy dokonać osobiście lub wyznaczyć pełnomocnika, a w przypadku osób niepełnoletnich dokumenty może złożyć opiekun prawny, którym najczęściej jest rodzic. Wpisy osób zakwalifikowanych potrwają od 20 do 22 września.

Należy pamiętać też o kilku ważnych sprawach:

  • W trosce o wzajemne bezpieczeństwo, konieczne jest zapisanie się na konkretny dzień oraz godzinę za pośrednictwem specjalnego formularza udostępnionego w koncie w chwili publikacji list. Nie jest możliwe dokonanie wpisu bez zapisania się na termin za pośrednictwem formularza.
  • Dokumenty muszą być kompletne. Listę wymaganych dokumentów do wpisu znaleźć można tutaj oraz w koncie IRK pod odnośnikiem „Dokumenty i dalsze kroki” – prosimy o przyniesienie oryginałów dokumentów wraz z własnymi kopiami. Nie będzie możliwości wykonania kopii dokumentów podczas dokonywania wpisu.
  • Pełnomocnictwo: jeżeli nie możesz dostarczyć dokumentów osobiście, wyznacz pełnomocnika, który w Twoim imieniu dokona wpisu na listę studentów. Dodatkowe informacje o pełnomocnictwie znajdziesz tutaj, a samo pełnomocnictwo wypełnione już Twoimi danymi na odpowiednim wzorze możesz pobrać w koncie w IRK pod odnośnikiem „Dokumenty i dalsze kroki”.
  • Po otrzymaniu informacji o przyjęciu należy upewnić się, że wszystkie dane w formularzu „Wykształcenie” są uzupełnione (zwłaszcza numer świadectwa, data wydania i nazwa instytucji – OKE, która je wydała), a zdjęcie zatwierdzone przez administratora. Następnie należy wybrać odnośnik „Dokumenty i dalsze kroki”, pobrać znajdująca się tam ankietę osobową, wydrukować ją i podpisać na wszystkich stronach.
  • Komplet dokumentów należy złożyć w odpowiednim sekretariacie wskazanym pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”, nie przynoś dokumentów do Działu Rekrutacji na Studia. Adres sekretariatu znajdziesz w pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki” i w formularzu zapisu na termin wpisu.
  • Oświadczenie o akceptacji warunków odpłatności za studia: podczas wpisu konieczne będzie podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia na Uniwersytecie Jagiellońskim– w przypadku studiów stacjonarnych nie oznacza to, że te studia są płatne. Oświadczenie dotyczy m.in. zasad naliczania dodatkowych odpłatności związanych z takimi sytuacjami, jak np. powtarzanie przedmiotu. Zapoznaj się z nim wcześniej, aby wpis mógł przebiec jak najszybciej.

Podczas wpisu osoby wpisane otrzymają:

  • dane do logowania do USOSweb – systemu, który służy do rejestracji na zajęcia, składania wniosków o przyznanie miejsca w akademiku stypendia i pomoc materialną oraz pozostałych spraw studenckich, jak np. sprawdzanie ocen czy terminów egzaminów;
  • numer konta bankowego do wpłaty za legitymację lub czesnego za studia (to inny numer rachunku niż konto w IRK);
  • oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Uwaga! Ważnym krokiem na drodze do uzyskania statusu studenta jest złożenie ślubowania. Ślubowanie trzeba zatwierdzić w systemie USOSweb przy pierwszym logowaniu. Bez złożenia ślubowania nie będzie możliwości zapisania się na zajęcia! Terminem złożenia ślubowania w systemie USOSweb jest 30 września.

Co po wpisie?

Po dołączeniu do akademickiego grona UJ, od tej pory większość spraw będziesz rozwiązywać, kontaktując się z sekretariatem lub Działem Spraw Studenckich, a znany Ci już system IRK zastąpi system USOSweb. Kompendium wiedzy o studiowaniu jest strona studiuje.uj.edu.pl oraz sekcja „Studenci” na stronie głównej UJ www.uj.edu.pl. Znajdziesz tam zbiór najważniejszych informacji dotyczących studiowania oraz organizacji studenckich, a także dowiesz się, z kim najlepiej kontaktować się w interesującej Cię sprawie.

Jesteś na liście rezerwowej?

Spokojnie: po zakończeniu pierwszej tury wpisów, będziemy zapraszać kolejne osoby z listy rezerwowej na pozostałe wolne miejsca. Pierwsza zmiana może pojawić się w Twoim koncie 22 września wieczorem. Możesz śledzić informacje na liście rankingowej dostępnej w Twoim koncie IRK.

A co, jeśli nie udało Ci się dostać?

Kandydaci nieprzyjęci na studia z powodu zbyt małej liczby punktów lub z powodów formalnych nie znajdują się na liście rezerwowej – niestety nie zostają przyjęci na studia i ich status nie ulegnie zmianie. Wszystkie te osoby zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji na studia prowadzone na UJ w przyszłorocznej rekrutacji. Sprawdzaj informacje na stronie IRK, aby być na bieżąco!

Masz więcej pytań?

Jeśli masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości dotyczące wyników rekrutacji, zapoznaj się z przygotowanym przez nas FAQ, w którym staraliśmy się odpowiedzieć na najczęściej zadawane przez Kandydatów pytania.