Cudzoziemcy

UWAGA:
W związku z wejściem w życie Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce informujemy, że zasady rekrutacji obowiązujące cudzoziemców zostaną podane do wiadomości do końca grudnia 2018 roku. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w późniejszym terminie.