UWAGA:

Strona zawiera informacje dotyczące rekrutacji, która została zakończona, na rok akademicki 2018/2019.

Poniższe informacje mogą ulec zmianie, dlatego zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w późniejszym terminie w celu zapoznania się obowiązującymi w rekrutacji 2019/2020 zasadami kwalifikacji, terminami i wymaganymi dokumentami.

Co po wpisie?

Dostałeś się na studia i dokonałeś wpisu? Gratulujemy! Właśnie dołączyłeś do grona studentów UJ. Od tej pory większość spraw będziesz rozwiązywać kontaktując się z sekretariatem lub Działem Obsługi Studentów Zagranicznych, a znany ci już system ERK zastąpi system USOSweb. Czas pożegnać się z Działem Rekrutacji!

Aby ułatwić ci pierwsze kroki w naszej uczelni, zebraliśmy najważniejsze dla nowo przyjętych studentów informacje i przygotowaliśmy krótki przewodnik, który możesz przeczytać na tej stronie.

Symbolem N oznaczono informacje dotyczące wyłącznie kandydatów przyjętych na studia na zasadach innych niż dla obywateli polskich lub na studia w językach obcych.


Sekretariat i dziekanat

Zanim zostałeś studentem, to Dział Rekrutacji i system ERK były twoimi głównymi źródłami informacji. Teraz opiekę nad tobą przejmuje sekretariat studencki lub dziekanat.

Sprawdź dane kontaktowe sekretariatu oraz zapoznaj się ze stroną instytutu/wydziału: www.erk.uj.edu.pl » katalog studiów » karta kierunku » zakładka "adresy i telefony"

Tak więc, jeśli twoje pytanie dotyczy:

 • programu studiów;
 • przepisania przedmiotów;
 • harmonogramu zajęć;
 • terminów zjazdów;
 • opłaty za legitymację/studia;
 • zagubionego hasła do USOS;
 • przeniesienia z innej uczelni/kierunku studiów;

skontaktuj się ze swoim sekretariatem.

USOS – Uniwersytecki System Obsługi Studiów

www.usosweb.uj.edu.pl

USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) to główny system obsługujący wszystkich studentów i doktorantów UJ. Dostępne są w nim dane studentów, informacje o przedmiotach, oceny i wiele innych ważnych informacji. Dostęp administracyjny do USOS posiadają jedynie pracownicy sekretariatów i dziekanatów. Znany ci do tej pory system ERK służył jedynie do rekrutacji na studia i nie jest w żaden sposób połączony z USOS.

Podczas dokonywania wpisu na studia otrzymałeś dane logowania do systemu USOSweb – jednorazowe hasło, które w momencie dokonywania wpisu było hasłem do konta ERK, oraz login.

Dział Rekrutacji na Studia nie ma możliwości przypomnienia/zresetowania hasła do systemu USOS. Zagubione hasło student może odzyskać tylko w sekretariacie swojej jednostki.

Wpis korespondencyjny. Jeżeli wpisu dokonywałeś korespondencyjnie, sekretariat powinien przesłać ci dane logowania do systemu obsługi studenta USOSweb, a także numer konta bankowego, na które należy wnieść opłatę za studia i za legitymację. Jeżeli w koncie ERK posiadasz status "wpisany na studia", a jeszcze nie otrzymałeś takiej wiadomości, skontaktuj się ze swoim sekretariatem.

Poprzez system USOS będziesz dokonywać rejestracji na zajęcia, sprawdzać swoje oceny czy terminy egzaminów. Po podpięciu przedmiotów będą się one wyświetlać na twoim planie zajęć. Na stronie systemu USOS znajdziesz też wyszukiwarkę przedmiotów i pracowników UJ.

Twój problem dotyczy Gdzie znajdziesz informacje
 • kwestii technicznych
 • logowania do USOSweb
 • rejestracji na zajęcia, podpinania przedmiotów
 • terminu rozpoczęcia rejestracji na zajęcia
 • strona główna USOSweb
 • sekretariat/dziekanat prowadzący twoje studia
 • rejestracji na lektoraty
 • rejestracji na zajęcia z wychowania fizycznego

Sprawdź również:

USOS – pierwsze kroki
Pomoc w logowaniu

Opłata za studia i legitymację

USOS > Legitymacja

Podczas wpisu otrzymałeś numer konta bankowego, który służy do wnoszenia opłat związanych ze studiami (tj. opłaty za powtarzanie przedmiotów, opłaty za dyplom). Pierwszymi z nich są właśnie opłata za studia i za legitymację.

Kandydaci, którzy zostali przyjęci na studia jako cudzoziemcy na zasadach odpłatności wnoszą opłatę za studia w dwóch ratach na numer rachunku podany na umowie o warunkach odpłatności za studia, którą podpisywali przy wpisie.

Pamiętaj, że otrzymany numer konta jest inny niż ten, na który wpłacałeś opłatę rekrutacyjną. Dane nowego indywidualnego konta znajdziesz również w systemie USOSweb w zakładce "dla studenta" » "płatności". Legitymację odbierzesz w sekretariacie/dziekanacie na początku października.

 • Jeśli jesteś już studentem UJ i posiadasz legitymację, nie musisz wyrabiać nowej.
 • Jeśli nie wniosłeś opłaty za legitymację w terminie lub masz inne pytania związane z tym dokumentem, skontaktuj się ze swoim sekretariatem/dziekanatem.

Jakie funkcje spełnia legitymacja?

 • jest to dokument potwierdzający status studenta,
 • jest to karta biblioteczna, ważna w Bibliotece Jagiellońskiej i w bibliotekach wydziałowych (po zapisaniu się do nich na zasadach dla studentów UJ),
 • może być używana jako Krakowska Karta Miejska, nośnik biletu okresowego. Pierwszego doładowania karty możesz dokonać przez internet lub w biletomacie. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej  www.kkm.krakow.pl lub na stronie USOS > Legitymacja.

Zakwaterowanie

Akademiki

www.dmws.uj.edu.pl/zakwaterowanie
www.akademiki.cm.uj.edu.pl

UJ oferuje miejsca w sześciu akademikach. Cena za miejsce w pokoju waha się od 340 do 380 zł za miesiąc. Przy rozpatrywaniu wniosku pod uwagę brane są głównie odległość od miejsca zamieszkania oraz dochód na jednego członka w rodzinie.

 1. O miejsce w akademiku kandydaci mogą ubiegać się dopiero po dokonaniu wpisu na studia.
 2. Przydziałem miejsc w akademikach dla cudzoziemców studiujących na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich zajmuje się Dział Obsługi Studentów Zagranicznych.
Twój problem dotyczy Gdzie znajdziesz informacje
 • terminów składania wniosków
 • wymaganych dokumentów

Mieszkania prywatne

Jeżeli nie chcesz mieszkać w akademiku, zapewne będziesz szukał pokoju do wynajęcia. Nie martw się, nie jest to trudne, a ceny nierzadko zaczynają się od 400 zł/miesiąc, jeśli chcesz dzielić pokój z inną osobą. Pomocnym może być Biuro Pośrednictwa Mieszkań i Pracy prowadzone przez Fundację Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak" (www.biuro.bratniak.krakow.pl).

Istnieje także wiele innych stron – grup na Facebooku, studenckich for internetowych – na których możesz znaleźć mnóstwo ofert umieszczanych przez osoby poszukujące współlokatorów. 

Ubezpieczenie zdrowotne

www.studiuje.uj.edu.pl/studenci/ubezpieczenia

Każdy cudzoziemiec odbywający naukę w UJ musi posiadać ważne ubezpieczenie zdrowotne, które obejmuje co najmniej okres trwania pierwszego roku studiów. Jeżeli podczas wpisu na studia nie posiadasz jeszcze takiego dokumentu, to do kompletu dokumentów składanych do wpisu na studia powinieneś dołączyć odpowiednie oświadczenie, w którym zobowiążesz się do dostarczenia go do końca września.

Rodzaje ubezpieczenia zdrowotnego:

 • polisa ubezpieczeniowa uzyskana w kraju pochodzenia lub zakupiona w prywatnej polskiej firmie ubezpieczeniowej (jej ważność powinna obejmować okres całego roku akademickiego);
 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawana w państwie pochodzenia cudzoziemca (jej ważność powinna obejmować okres całego roku akademickiego);
 • ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ), możliwe do uzyskania po podpisaniu umowy z NFZ. Studentów obcokrajowców, którzy nie posiadają karty EKUZ a mają potwierdzone polskie pochodzenie lub ważna Kartę Polaka w NFZ ubezpieczyć może uczelnia, pozostali cudzoziemcy mogą umowę z NFZ podpisać indywidualnie.

Obywatele Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Liechtensteinu posiadający Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub zgłoszeni przez uczelnię do NFZ mają prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez placówki, które zawarły umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ. EKUZ jest wydawana w kraju pochodzenia. Więcej informacji można znaleźć na stronie małopolskiego NFZna stronach Komisji Europejskiej.

Obywatele spoza UE, Islandii, Norwegii, Szwajcarii i Liechtensteinu, którzy na swój wniosek zostaną zgłoszeni do NFZ przez uczelnię mogą korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez świadczeniodawców, którzy zawarli umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ, jeżeli opłacają comiesięczną składkę ubezpieczeniową. Studenci posiadający polskie pochodzenie mogą zostać bezpłatnie ubezpieczeni przez uczelnię pod warunkiem dostarczenia zaświadczenia o polskim pochodzeniu.

Wykaz placówek, z którymi NFZ podpisał kontrakt znajduje się na stronie małopolskiego oddziału NFZ – www.nfz-krakow.pl.

Warto również zastanowić się nad wykupieniem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Można to zrobić w siedzibie Samorządu Studentów UJ, który udziela również informacji na ten temat. Pakiet podstawowy obejmujący okres roku akademickiego to koszt około 30 zł.

Podstawowa Opieka Zdrowotna

www.su.krakow.pl

Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego mogą korzystać z opieki medycznej zapisując się do Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy Szpitalu Uniwersyteckim. Poradnia świadczy podstawową opiekę lekarską i pielęgniarską w dni powszednie, w godzinach: 8.00–18.00, przy ul. Śniadeckich 10 i ul. Wielickiej 265, oraz w razie konieczności w domu pacjenta. W Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, poza badaniem i opieką przez wysoko wykwalifikowany personel medyczny, jest zapewniona kompleksowa diagnostyka zgodnie z zaleceniem NFZ, w tym panel badań biochemicznych, EKG-graficznych, radiologicznych, ultrasonograficznych i innych.

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej, w godzinach od 18:00 do 8:00, w dni wolne od pracy i w święta, zabezpieczona jest pomoc medyczna (zarówno lekarska, jak i pielęgniarska) w wybranych placówkach na terenie całego województwa małopolskiego.

Więcej informacji na stronie www.su.krakow.pl.

Biblioteki

www.bj.uj.edu.pl

Legitymacja studencka UJ to także karta biblioteczna dająca dostęp do bogatych zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej oraz bibliotek wydziałowych i instytutowych. Do twojej dyspozycji przeznaczone są również czytelnie. Aby zapisać się do Biblioteki Jagiellońskiej należy mieć przy sobie legitymację, dowód osobisty oraz wnieść opłatę 5 zł.

Aby znaleźć interesującą cię pozycję, wyszukaj ją w Komputerowym Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ na stronie chamo.bj.uj.edu.pl/uj/. Jeśli jest dostępna w BJ, będziesz musiał ją zamówić elektronicznie (w przypadku bibliotek instytutowych i wydziałowych czesto książki można wypożyczyć na miejscu, po wypełnieniu rewersu). Jeśli książka jest dostępna, realizacja zamówienia to od 1 do 2 godzin. Na odbiór książka czeka 3 dni robocze.

Nie martw się, jeśli zasady korzystania z bibliotek wydają się skomplikowane: na większości kierunków studenci pierwszego roku przechodzą przeszkolenie biblioteczne, podczas którego pracownik naukowy twojej jednostki pokaże wam, z jakich bibliotek najczęściej korzysta się na twoim kierunku oraz jakie są zasady udostępniania zbiorów.

Adresy wszystkich bibliotek znaleźć można na stronie www.uj.edu.pl/struktura/biblioteki-i-archiwum/wydzialowe.

Wszyscy studenci UJ mają również dostęp do baz artykułów i książek naukowych, do których dostęp wykupiła Biblioteka Jagiellońska. Z tych bardzo bogatych zbiorów, głównie literatury zagranicznej, można korzystać z dowolnego komputera podłączonego do sieci uniwersyteckiej lub, po zalogowaniu do Extranetu, z komputera w domu. Więcej informacji: www.bj.uj.edu.pl/zasoby-cyfrowe.

Inauguracja roku akademickiego

Początek roku akademickiego w Uniwersytecie Jagiellońskim to bardzo ważne i widowiskowe wydarzenie, należące do najstarszych tradycji uniwersyteckich w Polsce. Warto w nim wziąć udział chociaż raz. Zgodnie z tradycją, po mszy świętej w Kolegiacie św. Anny, z Collegium Maius rusza uroczysty pochód profesorów. W Auditorium Maximum Rektor inauguruje rok akademicki, uderzając berłami rektorskimi w stół i wypowiadając słowa Quod felix, faustum, fortunatumque sit. Świeżo upieczeni studenci wysłuchają przemówienia Rektora oraz wykładu inauguracyjnego, który co roku dotyczy innej dziedziny nauki i prezentowany jest przez jednego z wybitnych pracowników naukowych UJ.

Dokładny plan obchodów rozpoczęcia roku akademickiego jest publikowany na głównej stronie UJ pod koniec września.

Wydziały lub instytuty często organizują dla swoich studentów uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego lub spotkanie informacyjne. Pod koniec września warto więc sprawdzać ich strony internetowe, gdzie publikowane są szczegółowe informacje na ten temat.

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się kolejnego dnia roboczego po inauguracji. Plan organizacji roku akademickiego (terminy sesji, dni wolne od zajęć) jest dostępny na stronie www.studiuje.uj.edu.pl/kalendarz-akademicki.

Dane kontaktowe

Poniżej zebraliśmy dane kontaktowe jednostek, z którymi jako student będziesz kontaktował się najczęściej:

— jednostki uniwersyteckie

Jednostka Dane adresowe Czym się zajmuje?
twój sekretariat/ dziekanat
 • www.erk.uj.edu.pl » katalog studiów » karta kierunku » dane adresowe
 • strona internetowa instytutu/wydziału
 • problemy z logowaniem do USOS
 • opłaty za studia, za legitymację
 • rejestracja na przedmioty
 • program zajęć, przepisywanie przedmiotów
Administrator USOSweb
 • problemy techniczne z kontem w USOS
Dział Obsługi Studentów Zagranicznych
 • tok studiów
 • akademiki
 • Obsługa Stypendium RP
 • ERASMUS+
 • CEEPUS
Jagiellońskie Centrum Językowe
 • rejestracja na lektoraty
Studium Wychowania Fizycznego UJ
 • rejestracja na zajęcia z wychowania fizycznego
 • informacje o sekcjach sportowych
Dział Współpracy Międzynarodowej
 • wymiany międzynarodowe
Dział ds. Osób Niepełnosprawnych
 • pomoc osobom niepełnosprawnych
 • stypendia dla niepełnosprawnych
Biuro Karier
 • ofert pracy, praktyk i wolontariatu
 • targi pracy
 • szkolenia

— urzędy

Jednostka Dane adresowe Czym się zajmuje?
Urząd do Spraw Cudzoziemców
 • rejestracja pobytu
 •  
 • zezwolenie na pracę
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - NAWA
 • stypendia
 • wymiany międzynarodowe
Narodowy Fundusz Zdrowia
 • ubezpieczenie zdrowotne
Małopolski Urząd Wojewódzki, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
 • rejestracja pobytu
 • zezwolenie na pracę
Urząd Miasta Krakowa, Wydział Spraw Administracyjnych
 • odpowiedni dla danej dzielnicy Krakowa Referat Ewidencji Ludności www.bip.krakow.pl » Urząd Miasta Krakowa » Struktura UMK » Wydział Spraw Administracyjnych
 • zameldowanie

Komunikacja miejska

Po Krakowie możesz przemieszczać się autobusami i tramwajami. Pamiętaj, że studenci mają możliwość zakupu biletów miesięcznych i semestralnych na komunikację miejską w bardzo atrakcyjnych cenach. Stopniowo rozbudowywana jest również infrastruktura rowerowa. Aktualne rozkłady jazdy oraz ceny biletów znajdziesz na stronie internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego (MPK) w Krakowie.

Większość zajęć odbywa się w centrum, w okolicach Rynku, ale niektóre wydziały mają zajęcia na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sprawdź jak dojechać na zajęcia na Ruczaju.

Dojazd na Campus UJ:

 • Wydziały: Chemii; Zarządzania i Komunikacji Społecznej; Matematyki i Informatyki; Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej → przystanek “Norymberska”,
 • Wydziały: Biologii; Biochemii, Biofizyki i Biotechnologia; Geografii i Geologii → przystanek “Kampus UJ”,
 • Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu → przystanek “Ruczaj”.

Po zajęciach…

Studia to nie tylko wykłady i ćwiczenia. W Uniwersytecie Jagiellońskim działa wiele prężnych organizacji, które umożliwią ci aktywne spędzanie wolnego czasu, rozwijanie talentów i poznawanie nowych ludzi poza salą wykładową.

Samorząd Studentów
Wszyscy studenci Uniwersytetu tworzą samorząd, który działa na każdym wydziale – studencką samorządność gwarantuje polskie prawo. Wybrani w wyborach przedstawiciele reprezentują wszystkich studentów przed władzami Uniwersytetu, współuczestniczą w zarządzaniu Uczelnią, rozwiązują problemy związane ze studiowaniem oraz organizują zarówno uroczystości uniwersyteckie, jak i wydarzenia integracyjne. Więcej informacji znajdziesz na http://www.samorzad.uj.edu.pl/main/news.

Koła naukowe
W Uniwersytecie działa ponad 300 studenckich kół naukowych. Koła naukowe to idealne miejsce dla studentów, którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania, poszerzać horyzonty, a jednocześnie poznawać ciekawych ludzi. Działalność w kołach to świetny sposób na sprawdzenie się w roli organizatora, nawiązanie prawdziwych studenckich przyjaźni, a także szansa na nawiązanie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami. To również możliwość udziału w projektach i konferencjach, także o charakterze międzynarodowym. Popytaj koleżanki i kolegów ze starszych lat, jakie koła działają w Twoim instytucie lub wydziale.

Akademicki Związek Sportowy
AZS to największe stowarzyszenie sportowe w Polsce, które działa na terenie całego kraju. Zostało założone w właśnie w Uniwersytecie Jagiellońskim i tu działa nieprzerwanie od ponad 100 lat. Zapisz się do jednej z 40 sekcji sportowych (m.in. piłka nożna, koszykówka, siatkówka, wioślarstwo, jeździectwo, tenis, lekkoatletyka, narciarstwo, wspinaczka) i zyskaj możliwość reprezentowania Uniwersytetu na zawodach w Polsce i Europie. Osiągnięcia sportowe pomogą uzyskać stypendium rektora dla najlepszych studentów. Więcej informacji znajdziesz na www.azs.uj.edu.pl/.

Chór akademicki
Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego Camerata Jagellonica powstał w 2006 roku. W jego skład wchodzą dwa zespoły: męski i żeński. Chór uświetnia najważniejsze uroczystości uniwersyteckie, a także bierze udział w polskich oraz zagranicznych festiwalach i konkursach. Więcej informacji znajdziesz www.chor.uj.edu.pl.

„Słowianki”
Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego „Słowianki” liczy ponad 100 osób – tancerzy, chórzystów i muzyków. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich zespołów folklorystycznych. Na przestrzeni blisko 60 lat swojej działalności artyści odbył 111 tournée zagranicznych do 38 krajów. Więcej informacji znajdziesz na www.slowianki.uj.edu.pl.

Niezależne Zrzeszenie Studentów
NZS to organizacja zrzeszająca studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. W nasz skład wchodzą młodzi aktywni ludzie, którzy mają świadomość i potrzebę systematycznego i konsekwentnego budowania swojej kariery.

All in UJ
Prężne stowarzyszenie studenckie, które szybko zyskało rozgłos dzięki organizacji różnorodnych wydarzeń z myślą o studentach. Więcej informacji znajdziesz na www.allinu.pl.

Teatr „Remedium”
Gra aktorska poprawia pamięć i rozwija wyobraźnię, a także doskonale przygotowuje do wystąpień publicznych. Dołącz do grupy, aby nie tylko aktywnie i twórczo spędzić swój czas wolny, ale także zyskać nowe umiejętności. Więcej informacji na www.facebook.com/TeatrRemedium.

Telewizja UJOT TV
Dzięki telewizji internetowej możecie na bieżąco śledzić wydarzenia na Uniwersytecie Jagiellońskim. To również doskonała okazja do zdobycia cennego doświadczenia dziennikarskiego. Więcej informacji na www.facebook.com/ujottv.

Radio UJOT FM
UJOT FM to alternatywna muzyka i wywiady z ciekawymi ludźmi. Posłuchaj nas na www.ujot.fm.

Pismo Studentów WUJ
WUJ (Wydarzenia Uniwersytetu Jagiellońskiego) jest miesięcznikiem, w którym swoje artykuły publikować może każdy student Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nakład czasopisma wynosi aż 5 tysięcy egzemplarzy. Magazyn znajdziesz bezpłatnire online na www.issuu.com/pismowuj.

Klub Wolontariusza
Wolontariusze mogą zaangażować się w dwa projekty - “Anioł w rodzinie” i “Herbatka w ZOL-u”. Członkowie klubu pomagają przede wszystkim dzieciom, osobom starszym oraz niepełnosprawnym. Odkryj radość płynącą z wolontariatu www.wolontariat.uj.edu.pl.

Studencki Klub Żeglarski „Odyseusz”
Uniwersytet Jagielloński posiada dwa jachty, na których co roku, w okresie wakacyjnym pasjonaci żagli mogą zdobywać staż i doskonalić swoje umiejętności. Klub oferuje również szkolenia praktyczne i teoretyczne dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z żeglarstwem www.odyseusz.uj.edu.pl.

Organizacje międzynarodowe
W trakcie studiów możesz również zaangażować się w działalność organizacji międzynarodowych, które mają w Uniwersytecie swoje oddziały. To doskonała okazja, aby nawiązać cenne kontakty zagraniczne i rozwijać swoje kompetencje również w środowisku międzynarodowym – zarówno studenckim, jak i biznesowym. W Uniwersytecie Jagiellońskim działają takie organizacje jak Erasmus Student Network, AEGEE (Europejskie Forum Studentów), ESU (Europejska Unia Studentów) oraz AIESEC.