UWAGA:

Strona zawiera informacje dotyczące rekrutacji, która została zakończona, na rok akademicki 2018/2019.

Poniższe informacje mogą ulec zmianie, dlatego zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w późniejszym terminie w celu zapoznania się obowiązującymi w rekrutacji 2019/2020 zasadami kwalifikacji, terminami i wymaganymi dokumentami.

Język polski: nauka i potwierdzanie znajomości

Większość programów oferowanych przez Uniwersytet Jagielloński jest prowadzona w języku polskim. Dlatego podczas rekrutacji na studia Uniwersytet sprawdza, czy kandydat zna język polski w stopniu pozwalającym na studiowanie na danym kierunku.

Studia prowadzone w językach obcych można podjąć bez znajomości języka polskiego. W takim przypadku będzie potrzebne potwierdzenie znajomości języka, w którym są prowadzone dane studia. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w kartach studiów w katalogu studiów w językach obcych na www.erk.uj.edu.pl.

Nauka języka polskiego

Kandydatów zainteresowanych nauką języka polskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim zapraszamy do Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie przy Wydziale Polonistyki UJ, które oprócz prowadzenia studiów magisterskich w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego, organizuje kursy języka polskiego na wszystkich poziomach, o różnej intensywności i w różnych terminach. Proponuje:

 • roczny i semestralny kurs przygotowujący do studiów w Polsce,
 • wakacyjny kurs przygotowujący na studia w Polsce,
 • kursy przygotowujące do zdawania Państwowego Egzaminu Certyfikatowego z języka polskiego,
 • kurs języka polskiego dla obcokrajowców odbywających studia i staże w uczelniach Krakowa,
 • kurs języka polskiego dla studentów programu Erasmus,
 • kursy indywidualne i inne.

Pełna oferta Centrum i działającej w nim Szkoły Języka i Kultury Polskiej znajduje się na stronach internetowych: www.polishstudies.uj.edu.pl oraz www.plschool.uj.edu.pl. Zapisy na kursy języka polskiego są prowadzone przez Centrum i Szkołę.

Wszystkich tych, którzy chcą rozpocząć naukę języka polskiego od podstaw zapraszamy do zapoznania się z interaktywnym kursem na poziomie A1 dostępnym tutaj.

Potwierdzanie znajomości języka polskiego

Jeżeli ubiegasz się o przyjęcie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, najczęściej kryterium kwalifikacji jest prowadzona po polsku rozmowa kwalifikacyjna (sprawdź kryteria w katalogu studiów na www.erk.uj.edu.pl). Komisja porozmawia z tobą po polsku o twojej motywacji do rozpoczęcia studiów w Polsce i o twoim zainteresowaniu wybranym kierunkiem. W ten sposób sprawdzi też twoją znajomość języka, nie będziesz więc musiał dostarczać żadnego dodatkowego dokumentu.

Uwaga: niektóre kierunki studiów (prowadzone przez wydziały: Lekarski, Farmaceutyczny lub Nauk o Zdrowiu) nie przeprowadzają rozmowy kwalifikacyjnej. Żeby rozpocząć tam studia prowadzone po polsku będziesz musiał pokazać dokument potwierdzający znajomość języka polskiego.

Jeśli ubiegasz się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich, będziesz musiał pokazać dokument potwierdzający znajomość języka polskiego z wyjątkiem tych studiów, na które podczas rekrutacji brałeś udział w egzaminie lub rozmowie prowadzonej w języku polskim.

Dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim »

 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
 • dokumenty wydane przez UJ, potwierdzające, że stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim (jeśli dostaniesz się na studia na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej lub egzaminu wstępnego, twoje wyniki są wystarczającym potwierdzeniem znajomości języka polskiego);
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej, w której język polski był językiem wykładowym;
 • dyplom ukończenia studiów z językiem polskim jako językiem wykładowym;
 • dyplom ukończenia filologii polskiej;
 • zaświadczenie o znajomości języka polskiego uzyskane w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie.

W przypadku, gdy kandydat na studia nie posiada żadnego z wyżej wymienionych dokumentów prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji na Studia.

Kandydaci na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim nie muszą być absolwentami Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie przy naszym uniwersytecie. Można brać udział w rekrutacji na studia w UJ również po ukończeniu kursu przygotowawczego w innych akredytowanych szkołach językowych.

Certyfikaty znajomości języka polskiego

Certyfikat znajomości języka polskiego to oficjalne poświadczenie znajomości języka polskiego. Jest to dokument wymagany od cudzoziemców pragnących otrzymać polskie obywatelstwo. Zaświadczenie to honorują również uczelnie wyższe, rekrutując kandydatów na studia. Certyfikaty znajomości języka polskiego wydawane są na następujących poziomach:

 • B1, B2, C1 i C2 - dla osób dorosłych,
 • B1, B2 - dla dzieci i młodzieży.

W listopadzie 2018 r. odbędą się egzaminy certyfikatowe dla dorosłych nie tylko na poziomach B1, B2 i C1, ale także na poziomach A2 i C2.

Certyfikaty wydaje Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, a egzaminy są przeprowadzane przez uprawnione podmioty, również poza Polską. Szczegółowe informacje na temat certyfikatów znajdziesz na stronie www.certyfikatpolski.pl.

Od 2016 roku również w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie działa licencjonowany ośrodek egzaminacyjny, w którym można zdawać państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego. Egzaminy przeprowadzane są na różnych poziomach zaawansowania w dwóch przedziałach wiekowych: w grupie dorosłych (dla osób, które ukończyły 18 lat) oraz w grupie dzieci i młodzieży (14-17 lat). Sesje egzaminacyjne odbywają się trzy razy w roku. 
Aktualne informacje na temat harmonogramu sesji, dostępnych poziomów, zapisów i opłat egzaminacyjnych znaleźć można na stronie: www.polishstudies.uj.edu.pl/certyfikaty:

Często zadawane pytania