Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Cudzoziemcy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opłaty

Do potwierdzenia zgłoszenia na te studia konieczne jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

Na podstawie rozporządzenia ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2021/2022 wynosi 100 złotych na studia na które jest prowadzony egzamin wstępny

Opłata rekrutacyjna jest wymagana do potwierdzenia każdego zgłoszenia. Zgłoszenia nieopłacone nie są uwzględniane w rekrutacji. W przypadku, gdy chcesz potwierdzić więcej niż jedno zgłoszenie, kwotę, będącą wielokrotnością wysokości opłaty rekrutacyjnej należy wpłacić na rachunek podany w koncie, a następnie, po zaksięgowaniu przelewu zadeklarować w koncie, które zgłoszenia mają zostać opłacone.

Wpłaty przyjmowane są w formie przelewu bankowego na indywidualne konto lub Dotpay, nie realizujemy czeków, nie można też wpłacać przy pomocy karty kredytowej, przekazu pieniężnego (np. Western Union) ani też gotówką bezpośrednio w Dziale Rekrutacji na Studia.

Priorytet opłacania zgłoszeń

Zgłoszenia rekrutacyjne są opłacane w kolejności zgodnej z ich priorytetami, bez względu na opis przelewu opłaty rekrutacyjnej. Priorytet można zmienić poprzez ich przeciągnięcie na liście zgłoszeń w zakładce „Płatności” do ostatniego dnia dokonywania zgłoszeń w danej turze. Po tym terminie nie ma możliwości dokonania zmiany, zostaną opłacone zgłoszenia w kolejności chronologicznej. 

Przykładowo: jeżeli w koncie są 4 zgłoszenia na studia w danej turze, a chcesz, aby opłacone zostały tylko 3 z nich upewnij się, że zgłoszenia, które chcesz opłacić znajdują się na pierwszych 3 miejscach na liście.

Dane do przelewu

Numer rachunku bankowego, na który należy wpłacić kwotę potrzebna do potwierdzenia zgłoszeń rekrutacyjnych można znaleźć po dokonaniu pierwszego zgłoszenia w zakładce „Płatności” w koncie w systemie.

Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej

Opłatę rekrutacyjną musisz wpłacić w terminie określonym jako „zgłoszenia w systemie oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych” zgodnie z obowiązującym harmonogramem na dane studia. Brak wpłaty w tym terminie spowoduje brak możliwości potwierdzenia zgłoszenia. Zgłoszenia, które nie zostaną opłacone nie będą uwzględnione w rekrutacji.

Szybkie płatności

Opłatę rekrutacyjną można wpłacić również za pośrednictwem systemu Dotpay. Zapewnia on możliwość potwierdzenia zgłoszeń rekrutacyjnych w krótszym terminie niż przelew tradycyjny. Za pośrednictwem Dotpay możliwa jest również płatność kartą oraz w walucie, w której posiadasz rachunek. Pamiętaj jednak, że oplata musi zostać przewalutowana na złotówki, oraz że musisz pokryć koszty manipulacyjne. Odnośnik do płatności Dotpay znajdziesz w koncie w zakładce „Płatności

Wpłata w banku zagranicznym

Jeżeli dokonujesz wpłaty w banku zagranicznym, powinieneś przed numerem rachunku, na który ją wnosisz wpisać kod IBAN: PL oraz podać kod SWIFT: PKOPPLPW.

Dane do przelewu:
Uniwersytet Jagielloński
Gołębia 24
31-007 Kraków
Numer rachunku, na który należy dokonać wpłaty znajdziesz w swoim koncie IRK w zakładce „Płatności”

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Wszelkiego rodzaju zwroty nadpłat – środków wynikające z wniesionej opłaty rekrutacyjnej zostaną wykonane po całkowitym zakończeniu procesu rekrutacji w UJ (zazwyczaj jest to połowa listopada). 

Zwrot opłaty rekrutacyjnej (lub jej części) przysługuje ci wyłącznie w przypadku:

  • nadpłaty, tj. wniesienia kwoty przewyższającej wysokość wymaganej opłaty rekrutacyjnej, przy czym wszelkie koszty manipulacyjne związane ze zwrotem lub przeksięgowaniem tych środków ponosi kandydat,
  • nieuruchomienia studiów,
  • wycofania zgłoszenia, przy czym wycofanie musi nastąpić nie później niż w terminie określonym jako „dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie",
  • zaksięgowania opłaty po terminie określonym jako „księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych”, co skutkowało niepotwierdzeniem zgłoszenia z powodu zbyt późnego wniesienia opłaty.

Nie podlega zwrotowi opłata rekrutacyjna wniesiona w prawidłowej wysokości za zgłoszenie, dla którego kandydat otrzymał decyzję o nieprzyjęciu na studia

Pamiętaj, że:

  • Rachunek, na który należy wnieść opłatę rekrutacyjną służy wyłącznie do potwierdzania zgłoszeń rekrutacyjnych. Nie może być on wykorzystywany do żadnych innych płatności (nie wpłaca się na niego opłat za legitymację, czesnego, opłat rekrutacyjnych za koleżanki i kolegów itp.)
  • Opłata rekrutacyjna może być wpłacona tylko w formie przelewu bankowego. Nie realizujemy czeków, nie można też wpłacić przy pomocy karty kredytowej przekazu pieniężnego lub gotówki bezpośrednio w Dziale Rekrutacji na Studia.
  • System IRK nie jest systemem bankowym i wniesione opłaty są księgowane z około dwudniowym opóźnieniem, nie ma konieczności wykonywania przelewów ekspresowych lub przyspieszonych. Aby przyspieszyć potwierdzenie zaksięgowania opłaty, zalecamy dokonywanie wpłat przelewem bankowym lub bezpośrednio w Banku PEKAO S.A.
  • Wszelkiego rodzaju zwroty środków wynikające z wniesionej opłaty rekrutacyjnej zostaną wykonane po całkowitym zakończeniu rozliczeniu rekrutacji w UJ (zazwyczaj jest to połowa listopada).
  • Wszelkie koszty manipulacyjne związane z obsługą przelewu, zwrotu błędnie wniesionej opłaty, przeksięgowaniem środków ponosi kandydat.

Informacje dotyczące zasad finansowania studiów przez cudzoziemców znajdują się tutaj.

Informacje dotyczące wysokości opłat za studia znajdują się w kartach studiów w systemie w części „O studiach” oraz tutaj.

Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać opłat za studia (tzw. czesne) otrzymasz dopiero podczas dokonywania wpisu na studia. Jest on inny niż numer rachunku służącego do potwierdzania zgłoszeń rekrutacyjnych. 

Cudzoziemcy na studia stacjonarne wnoszą opłatę w dwóch ratach semestralnych, a na niestacjonarne – w ośmiu.

Jeśli dopiero rozpoczynasz studia, pierwszą ratę musisz zapłacić do 7 dni od dokonania wpisu.

W wyjątkowych sytuacjach takich jak trudna sytuacja materialna, wybitne wyniki w nauce czy uczestnictwo w międzynarodowych programach wymiany możesz starać się o obniżenie opłaty lub zwolnienie z niej, ale nie ma możliwości uzyskania zwolnienia za pierwszy rok studiów.

Podczas wpisu na studia kandydat podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami odpłatności, którego wzór znajduje się tutaj.

Podstawy prawne:

Wysokość opłaty za legitymację studencką wynosi 22 złote. Nowa legitymacja nie jest potrzebna, gdy jesteś już studentem UJ, i masz w legitymacji wolne miejsca na naklejki potwierdzające status studenta. Więcej informacji o legitymacji znajdziesz tutaj.

Numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty za legitymację zostanie ci przekazany dopiero podczas dokonywania wpisu na studia. Jest on inny niż numer rachunku służącego do wnoszenia opłat rekrutacyjnych. 

W sprawach związanych z opłatą za legitymację należy kontaktować się z jednostką prowadzącą studia, gdzie dokonałeś wpisu.

Pamiętaj, że: 

  • Opłaty za studia, legitymację oraz inne opłaty związane ze studiami należy wpłacać na rachunek bankowy, który dostaniesz przy wpisie na studia. Jest to inny rachunek niż ten, na który wpłacałeś opłatę rekrutacyjną.