Legalizacja pobytu w Polsce

Zarówno obywatele krajów Unii Europejskiej, jak i cudzoziemcy przyjeżdżający do Polski spoza Unii Europejskiej mają obowiązek zalegalizowania swojego pobytu w Polsce. Kompleksową informację na temat legalizacji pobytu znajdziesz na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców