Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Cudzoziemcy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uwaga:
Ta strona zawiera informacje DOTYCZĄCE ZESZŁOROCZNEJ REKRUTACJI

Aby zapoznać się z obowiązującymi w rekrutacji na rok akademicki 2020/21 zasadami kwalifikacji, terminami i wymaganymi dokumentami, odwiedź naszą stronę w terminie późniejszym.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obliczanie wyniku

Poniższe informacje ulegną zmianie w roku akademickim 2020/21!

Podstawą ustalenia kolejności kandydatów na listach rankingowych jest wynik kwalifikacji ustalany na podstawie wyników egzaminów maturalnych lub ich zagranicznych odpowiedników.

Obliczanie wyniku kwalifikacji

Sposób obliczenia wyniku kwalifikacji zależy od:

  • ustalonych przez jednostkę zasad kwalifikacji dla danych studiów oraz
  • rodzaju posiadanej matury.

Dodatkowo, warunkiem formalnym jest posiadanie zaświadczenia o znajomości języka studiów na etapie rejestracji na studia lub, w przypadku jego braku, pozytywne zaliczenie rozmowy wstępnej.

Zasady kwalifikacji są ustalone osobno dla poszczególnych studiów i określają, które przedmioty, z jaką wagą i w jakiej liczbie będą uwzględniane przy obliczaniu wyniku.