Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Cudzoziemcy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obliczanie wyniku

Podstawą ustalenia kolejności kandydatów na listach rankingowych jest wynik kwalifikacji ustalany na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej.

Obliczanie wyniku kwalifikacji

Wynik rekrutacji obliczany jest na podstawie obowiązkowej rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa ta sprawdza m.in. znajomość języka polskiego, predyspozycje i motywację do podjęcia studiów.

Kandydaci na studia, którzy nie przystąpią do rozmowy kwalifikacyjnej w wyniku rekrutacji otrzymują 0 punktów, co oznacza brak możliwości przyjęcia na studia. Wyniki z egzaminów uprawniające do podjęcia studiów wyższych nie będą brane pod uwagę. Certyfikaty znajomości języka polskiego nie zwalniają z rozmowy kwalifikacyjnej.