Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Cudzoziemcy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Terminy – studia w języku polskim

W związku z trwającą epidemią wirusa COVID-19 i zapytaniami o terminy rekrutacji informujemy, że rekrutacja dla cudzoziemców na wszystkie studia w języku polskim będzie prowadzona w niezmienionych terminach, według poniższego harmonogramu. 

Rekrutacja przebiega w sposób ciągły poprzez uruchamianie kolejnych dodatkowych tur, do momentu wypełnienia ustalonego górnego limitu przyjęć lub do zakończenia terminu ostatniej dodatkowej tury. Chcąc ubiegać się na studia, zapoznaj się z harmonogramem aktualnie trwającej tury.

Tylko studia jednolite magisterskie: w przypadku cudzoziemców ubiegających się o podjęcie kształcenia na kierunku lekarskim  i lekarsko-dentystycznym jako stypendyści NAWA przez harmonogram podstawowej tury rozumie się harmonogram „trzecia tura naboru (dodatkowa) – SIERPNIOWA”.

Poniższe terminy dotyczą rekrutacji na studia w języku polskim, harmonogram na studia w językach obcych znaleźć można na stronie Welcome .

TRZECIA TURA (DODATKOWA) – SIERPNIOWA

Przed publikacją wyników (listy rankingowej)

zgłoszenia w systemie i wnoszenie opłat rekrutacyjnych*

do 24 sierpnia

termin wprowadzania przez kandydatów danych oraz wczytywania dokumentów (tam, gdzie są wymagane) do systemu 

do 24 sierpnia

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych

do 26 sierpnia

egzaminy wstępne

1-2 września

Publikacja wyników

ogłoszenie listy rankingowej

7 września

wpisy na studia:

pierwszy termin wpisów

8-16 września

drugi termin wpisów

17-18 września

dostarczanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy (dla studiów, dla których jest to wymagane)

7 października

ostateczny termin dostarczenia: apostille, ubezpieczenia oraz decyzji kuratora oświaty

28 września

*jeżeli opłata zostanie wniesiona przelewem tradycyjnym i nie zostanie zaksięgowana do daty określonej jako „księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych”, zgłoszenie nie zostanie opłacone i nie będzie uwzględniane w rekrutacji.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wszystkie tury rekrutacji:

CZWARTA TURA (DODATKOWA) – WRZEŚNIOWA

Przed publikacją wyników (listy rankingowej)

zgłoszenia w systemie i wnoszenie opłat rekrutacyjnych*

do 14 września

termin wprowadzania przez kandydatów danych oraz wczytywania dokumentów (tam, gdzie są wymagane) do systemu 

do 14 września

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych

do 16 września

egzaminy wstępne

21-22 września

Publikacja wyników

ogłoszenie listy rankingowej

25 września

wpisy na studia:

pierwszy termin wpisów

28-29 września

drugi termin wpisów

30 września

 

dostarczanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy (dla studiów, dla których jest to wymagane)

7 października

*jeżeli opłata zostanie wniesiona przelewem tradycyjnym i nie zostanie zaksięgowana do daty określonej jako „księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych”, zgłoszenie nie zostanie opłacone i nie będzie uwzględniane w rekrutacji.

PIERWSZA TURA (PODSTAWOWA) – zakończona

Przed publikacją wyników (listy rankingowej)

zgłoszenia w systemie i wnoszenie opłat rekrutacyjnych*

27 lutego – 4 maja

termin wprowadzania przez kandydatów danych oraz wczytywania dokumentów (tam, gdzie są wymagane) do systemu

do 4 maja

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych

do 6 maja

egzaminy wstępne

11-13 maja

Publikacja wyników

ogłoszenie listy rankingowej

18 maja

wpisy na studia:

termin wpisów

19 maja – 24 lipca

dostarczanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy (dla studiów, dla których jest to wymagane)

23 września

ostateczny termin dostarczenia: apostille, ubezpieczenia oraz decyzji kuratora oświaty

28 września

*jeżeli opłata zostanie wniesiona przelewem tradycyjnym i nie zostanie zaksięgowana do daty określonej jako „księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych”, zgłoszenie nie zostanie opłacone i nie będzie uwzględniane w rekrutacji.

DRUGA TURA (DODATKOWA) – CZERWCOWA – zakończona

Przed publikacją wyników (listy rankingowej)

zgłoszenia w systemie i wnoszenie opłat rekrutacyjnych*

do 15 czerwca

termin wprowadzania przez kandydatów danych oraz wczytywania dokumentów (tam, gdzie są wymagane) do systemu

do 15 czerwca

księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych

do 17 czerwca

egzaminy wstępne

22-25 czerwca

Publikacja wyników

ogłoszenie listy rankingowej

30 czerwca

wpisy na studia:

pierwszy termin wpisów

1 – 24 lipca

drugi termin wpisów

27 – 31 lipca

dostarczanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy (dla studiów, dla których jest to wymagane)

23 września

ostateczny termin dostarczenia: apostille, ubezpieczenia oraz decyzji kuratora oświaty

28 września

*jeżeli opłata zostanie wniesiona przelewem tradycyjnym i nie zostanie zaksięgowana do daty określonej jako „księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych”, zgłoszenie nie zostanie opłacone i nie będzie uwzględniane w rekrutacji.