Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Cudzoziemcy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady rekrutacji

Wszyscy kandydaci nieposiadający polskiego obywatelstwa, którzy aplikują na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim, biorą udział w rekrutacji na tych samych zasadach, jak cudzoziemcy, bez względu na posiadane uprawnienia.
Uwaga: KARTA POLAKA ani karta pobytu nie są obywatelstwem polskim!
Z wyłączeniem przypadków, o których mowa tutaj, cudzoziemcy podejmujący studia wnoszą opłatę za studia (tzw. czesne).

Kandydaci cudzoziemcy zostają umieszczeni na wspólnych listach rankingowych, innych niż obywatele polscy. Przewidziany jest dla nich osobny harmonogram rekrutacji, liczba miejsc oraz kryteria rekrutacji.

Ogólne zasady

Rekrutacja odbywa się przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Tutaj znajduje się katalog studiów i karty rejestracji na poszczególne kierunki. Jest to platforma komunikacji między uniwersytetem a kandydatem, gdzie są publikowane ważne komunikaty dotyczące rekrutacji. Również tutaj w swoim koncie można sprawdzić wynik rekrutacji. Wynik ten jest liczbą z zakresu 0 do 100 i jest obliczany na podstawie wyników rozmowy wstępnej sprawdzającej znajomość języka polskiego i przygotowanie do podjęcia studiów.

Terminy

Rekrutacja odbywa się w kilku następujących po sobie turach. W każdej turze przewidziany jest termin na egzamin wstępny (rozmowę), ogłoszenie wyników i składanie dokumentów (wpis). Kolejna tura otwierana jest na te studia, na których pozostały wolne miejsca. Terminy aktualnej tury można znaleźć w każdej karcie kierunku, natomiast harmonogram wszystkich tur znajduje się w odpowiedniej sekcji terminy.

Wpis na studia

Każdy kandydat po otrzymaniu pozytywnego wyniku rekrutacji ma obowiązek złożyć dokumenty w sekretariacie swoich studiów i podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami odpłatności za studia. Część cudzoziemców, jeśli spełnia odpowiednie warunki, może studiować bezpłatnie na stacjonarnych studiach w języku polskim. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w części zasady odpłatności za studia.