Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Cudzoziemcy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uwaga:
Ta strona zawiera informacje DOTYCZĄCE ZESZŁOROCZNEJ REKRUTACJI

Aby zapoznać się z obowiązującymi w rekrutacji na rok akademicki 2020/21 zasadami kwalifikacji, terminami i wymaganymi dokumentami, odwiedź naszą stronę w terminie późniejszym.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady rekrutacji

Wszyscy kandydaci nieposiadający polskiego obywatelstwa, którzy aplikują na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim, biorą udział w rekrutacji na tych samych zasadach, jak cudzoziemcy, bez względu na posiadane uprawnienia.
Uwaga: KARTA POLAKA ani karta pobytu nie są obywatelstwem polskim!
Z wyłączeniem przypadków, o których mowa tutaj, cudzoziemcy podejmujący studia wnoszą opłatę za studia (tzw. czesne).

Kandydaci cudzoziemcy zostają umieszczeni na wspólnych listach rankingowych, innych niż obywatele polscy. Przewidziany jest dla nich osobny harmonogram rekrutacji, liczba miejsc oraz kryteria rekrutacji.

Ogólne zasady

Rekrutacja odbywa się przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK) na stronie erk.uj.edu.pl. Tutaj znajduje się katalog studiów i karty rejestracji na poszczególne kierunki. Jest to platforma komunikacji między uniwersytetem a kandydatem, gdzie są publikowane ważne komunikaty dotyczące rekrutacji. Również tutaj w swoim koncie można sprawdzić wynik rekrutacji. Wynik ten jest liczbą z zakresu 0 do 100 i jest obliczany na podstawie wyników matury polskiej lub zagranicznej. Aby sprawdzić, jakie przedmioty brane są pod uwagę na wybrane studia, należy w katalogu ERK otworzyć zakładkę „zasady kwalifikacji” w karcie wybranego kierunku studiów.

Terminy

Rekrutacja odbywa się w kilku następujących po sobie naborach. W każdym naborze przewidzany jest termin na rozmowę sprawdzającą znajomość języka polskiego (dla osób, które nie posiadają zaświadczenia o jego znajomości), ogłoszenie wyników i składanie dokumentów (wpis). Kolejny nabór otwierany jest na te studia, na których pozostały wolne miejsca. Terminy aktualnego naboru można znaleźć w każdej karcie kierunku na stronie ERK w zakładce „terminy”, natomiast harmonogram wszystkich naborów znajduje się w odpowiedniej sekcji terminy. Uwaga: daty naborów na studia w językach obcych i języku polskim są różne!

Wpis na studia

Każdy kandydat po otrzymaniu pozytywnego wyniku rekrutacji ma obowiązek złożyć dokumenty w sekretariacie swoich studiów i podpisać umowę o zasadach odpłatności za studia. Część cudzoziemców, jeśli spełnia odpowiednie warunki, może studiować bezpłatnie na stacjonarnych studiach w języku polskim. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w części zasady odpłatności za studia.