Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Cudzoziemcy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obliczanie wyniku

Studia w języku polskim

Na studia drugiego stopnia kryterium kwalifikacji jest wynik rozmowy wstępnej sprawdzającej poziom znajomości języka polskiego oraz merytoryczne przygotowanie do podjęcia studiów. Oznacza to, że podczas rozmowy kandydat otrzymuje pytania związane również ze studiami na które aplikuje.

O dokładnym terminie oraz miejscu egzaminu zostaniesz poinformowany najpóźniej na dwa dni przed egzaminem.

Wynik rozmowy jest publikowany w koncie kandydata, lecz nie jest on równoznaczny z wynikiem kwalifikacji, który jest publikowany w dniu ogłoszenia list rankingowych.

Ważne: jeśli bierzesz udział w rekrutacji na kilka kierunków studiów, gdzie prowadzone są egzaminy wstępne, pamiętaj, że terminy tych egzaminów mogą się pokrywać, szczególnie w przypadku, kiedy są organizowane przez różne komisje wydziałowe. Nie będziemy mogli zorganizować dla ciebie egzaminów w innym terminie.

Na niektóre studia istnieją dodatkowe wymogi – kryteria formalne – jak konieczność posiadania dyplomu na określonym kierunku lub znajomości dodatkowego języka obcego. Informacje dotyczące kryteriów formalnych znajdują się w kartach studiów.

Studia w językach obcych

Sprawdź informacje na stronie welcome.uj.edu.pl.