Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Cudzoziemcy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uwaga:
Ta strona zawiera informacje DOTYCZĄCE ZESZŁOROCZNEJ REKRUTACJI

Aby zapoznać się z obowiązującymi w rekrutacji na rok akademicki 2020/21 zasadami kwalifikacji, terminami i wymaganymi dokumentami, odwiedź naszą stronę w terminie późniejszym.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Terminy – studia w języku polskim

Informujemy, że rekrutacja na wszystkie studia dla cudzoziemców została już zakończona.
Terminy rekrutacji na rok 2020/2021 opublikowane zostaną z końcem tego roku.

Rekrutacja przebiega w sposób ciągły poprzez uruchamianie kolejnych dodatkowych naborów, do momentu wypełnienia ustalonego górnego limitu przyjęć lub do zakończenia terminu ostatniego dodatkowego naboru. Chcąc ubiegać się na studia, zapoznaj się z harmonogramem aktualnie trwającego naboru.

Szczegółowy harmonogram można sprawdzić również stronie ERK w kartach poszczególnych studiów, w zakładce "terminy".

Poniższe terminy dotyczą rekrutacji na studia w języku polskim, harmonogram na studia w językach obcych znaleźć można na stronie Welcome oraz na stronie ERK.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

[zakończony] NABÓR PIERWSZY (PODSTAWOWY)

Przed publikacją wyników (listy rankingowej)

rejestracja w systemie ERK

28 lutego – 8 maja

potwierdzanie rejestracji

do 15 maja do godz. 12:00

egzaminy wstępne (dla studiów, gdzie przewidziano egzamin)

21 maja

Publikacja wyników

ogłoszenie listy rankingowej

23 maja

wpisy na studia:

pierwsza tura wpisów

24 maja – 6 czerwca

druga tura wpisów

10–13 czerwca

dostarczanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy (dla studiów, dla których jest to wymagane)

25 września

[zakończony] NABÓR DRUGI (DODATKOWY) – MAJOWO-LIPCOWY

Przed publikacją wyników (listy rankingowej)

rejestracja w systemie ERK

9 maja – 4 lipca

potwierdzanie rejestracji

do 9 lipca do godz. 12:00

egzaminy wstępne (dla studiów, gdzie przewidziano egzamin)

15–16 lipca

Publikacja wyników

ogłoszenie listy rankingowej

18 lipca

wpisy na studia:

pierwsza tura wpisów

19–29 lipca

dostarczanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy (dla studiów, dla których jest to wymagane)

25 września

[zakończony] NABÓR TRZECI (DODATKOWY) – LIPCOWO-WRZEŚNIOWY

Przed publikacją wyników (listy rankingowej)

rejestracja w systemie ERK

9 lipca – 1 września

potwierdzanie rejestracji

do 5 września do godz. 12:00

egzaminy wstępne (dla studiów, gdzie przewidziano egzamin)

10–11 września

Publikacja wyników

ogłoszenie listy rankingowej

13 września

wpisy na studia:

pierwsza tura wpisów

16–19 września

dostarczanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy (dla studiów, dla których jest to wymagane)

9 października

[zakończony] NABÓR CZWARTY (DODATKOWY) – WRZEŚNIOWY

Przed publikacją wyników (listy rankingowej)

rejestracja w systemie ERK

6–15 września

potwierdzanie rejestracji

do 19 września do godz. 12:00

egzaminy wstępne (dla studiów, gdzie przewidziano egzamin)

23 września

Publikacja wyników

ogłoszenie listy rankingowej

25 września

wpisy na studia:

pierwsza tura wpisów

26–27 września

dostarczanie zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy (dla studiów, dla których jest to wymagane)

9 października