Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Cudzoziemcy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasada rekrutacji

Wszyscy kandydaci nieposiadający polskiego obywatelstwa, którzy aplikują na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim, biorą udział w rekrutacji na tych samych zasadach, bez względu na posiadane uprawnienia.

Kandydaci cudzoziemcy zostają umieszczeni na wspólnych listach rankingowych, innych niż obywatele polscy. Przewidziany jest dla nich osobny harmonogram rekrutacji, liczba miejsc oraz kryteria przyjęć.

Ogólne zasady

Rekrutacja odbywa się przez system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK) na stronie www.erk.uj.edu.pl. Tutaj znajduje się katalog studiów i karty rejestracji na poszczególne kierunki. Jest to platforma komunikacji między uniwersytetem a kandydatem, gdzie są publikowane ważne komunikaty dotyczące rekrutacji. Również tutaj, w swoim koncie, można sprawdzić wynik rekrutacji. Wynik ten jest liczbą z zakresu 0 do 100 i dla większości kierunków studiów drugiego stopnia jest obliczany na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka studiów, motywację i ogólne przygotowanie do podjęcia studiów. Na wybrane kierunki studiów brane są pod uwagę dodatkowe kryteria, np. list motywacyjny, oceny na dyplomie ukończenia studiów czy osiągnięcia naukowe. Szczegółowe informacje na temat kryteriów kwalifikacji znajdują się w karcie każdego kierunku na stronie ERK, w zakładce „zasady kwalifikacji”.  Tam też znajdują się kryteria formalne określające jaki dyplom upoważnia do podjęcia studiów na tym kierunku.

Terminy

Rekrutacja odbywa się w kilku następujących po sobie naborach. W każdym naborze przewidziany jest termin na rozmowę  kwalifikacyjną, ogłoszenie wyników i składanie dokumentów (wpis). Kolejny nabór otwierany jest na te studia, na których pozostały wolne miejsca. Terminy aktualnego naboru można znaleźć w każdej karcie kierunku na stronie ERK w zakładce „terminy”, natomiast harmonogram wszystkich naborów znajduje się w sekcji terminy. Uwaga: daty naborów na studia w językach obcych i języku polskim są różne!

Wpis na studia

Każdy kandydat po otrzymaniu pozytywnego wyniku rekrutacji ma obowiązek złożyć dokumenty w sekretariacie swoich studiów i podpisać umowę o zasadach odpłatności za studia. Część cudzoziemców, jeśli spełnia odpowiednie warunki, może studiować bezpłatnie na stacjonarnych studiach w języku polskim. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w części zasady odpłatności za studia.