UWAGA:

Strona zawiera informacje dotyczące rekrutacji, która została zakończona, na rok akademicki 2018/2019.

Poniższe informacje mogą ulec zmianie, dlatego zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w późniejszym terminie w celu zapoznania się obowiązującymi w rekrutacji 2019/2020 zasadami kwalifikacji, terminami i wymaganymi dokumentami.

Studia w języku polskim

Rekrutacja cudzoziemców na studia w UJ przebiega w oparciu o dwie grupy zasad:

Niebieska ikona 'S'zasady takie same, jak te obowiązujące obywateli polskich,

Czerwona ikona 'N'zasady inne niż obowiązujące obywateli polskich.

Zanim weźmiesz udział w rekrutacji, sprawdź, które zasady dotyczą ciebie! Powinieneś to wiedzieć już przy zakładaniu konta. Pomoże ci w tym przygotowany przez nas test zamieszczony poniżej.

Czy posiadasz obywatelstwo polskie?*

  • tak
  • nie
* pamiętaj, że jeśli oprócz polskiego obywatelstwa posiadasz też inne (tj. na przykład masz podwójne obywatelstwo), w świetle prawa jesteś obywatelem polskim i musisz przystąpić do rekrutacji na zasadach przewidzianych dla obywateli polskich

Niebieska ikona 'S'Kandydaci posiadający obywatelstwo polskie są zobowiązani ubiegać się o przyjęcie na studia według zasad dotyczących obywateli polskich i czytając nasze strony internetowe powinni szukać informacji oznaczonych symbolem niebieskim "s".

Sprawdź informacje rekrutacyjne, zostaniesz przekierowany do części poświęconej obywatelom polskim:

Pamiętaj, że jeśli będziesz ubiegać się o przyjęcie według niewłaściwych zasad (tj. nieodpowiadających Twojemu obywatelstwu oraz statusowi w Polsce), nie zostaniesz przyjęty na studia bez względu na ostateczny wynik kwalifikacji oraz pozycję na liście rankingowej.

Czy ubiegasz się o przyznanie stypendium Rządu Polskiego?

  • tak
  • nie

Czy spełniasz przynajmniej jeden z poniższych warunków?

  • posiadam ważną Kartę Polaka
  • jestem obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu lub członkiem rodziny takiej osoby
  • żadne z powyższych

Czerwona ikona 'N'Kandydaci, którzy nie spełniają żadnego z powyższych warunków są zobowiązani do ubiegania się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich. Na naszych stronach internetowych powinni kierować się czerwonym symbolem "n". Sprawdź informacje rekrutacyjne:

Pamiętaj, że jeśli będziesz ubiegać się o przyjęcie według niewłaściwych zasad (tj. nieodpowiadających Twojemu obywatelstwu oraz statusowi w Polsce), nie zostaniesz przyjęty na studia bez względu na ostateczny wynik kwalifikacji oraz pozycję na liście rankingowej.

Nie wszystko jasne?

Skontaktuj się z nami: rekrutacja@uj.edu.pl.