Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Cudzoziemcy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wpis na studia

Każdy kandydat, który został przyjęty na studia musi dokonać wpisu, czyli w wyznaczonym terminie dostarczyć do uniwersytetu komplet wymaganych dokumentów oraz podpisać umowę. Wpisu należy dokonać osobiście lub wyznaczyć pełnomocnika a, jeśli kandydat jest niepełnoletni, to dokumenty może złożyć za niego opiekun prawny, którym najczęściej jest rodzic. W wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma możliwości wpisania się osobiście lub przez pełnomocnika, prosimy o kontakt z Działem Rekrutacji na Studia (dotyczy studiów w języku polskim) lub z jednostką, do której wysłane zostały dokumenty na etapie rejestracji (na studia w językach obcych).

Należy pamiętać też o kilku ważnych sprawach:

  1. Wpisy na studia rozpoczynają się tuż po ogłoszeniu listy rankingowej, więc biorąc udział w rekrutacji należy sprawdzić odpowiednio wcześniej, w jakim terminie należy złożyć dokumenty, aby zdążyć się przygotować.
  2. Dokumenty muszą być kompletne. Lista wymaganych dokumentów oraz wzory dodatkowych oświadczeń dla niepełnoletnichpełnomocnictw znajdują się na naszej stronie. 
  3. Prosimy przygotować wcześniej kserokopie dokumentów oraz mieć ze sobą oryginały do wglądu.
  4. Po otrzymaniu informacji o przyjęciu należy wypełnić formularz „dane do wpisu”, który znajduje się w zakładce „Moje rejestracje na studia”. Po zatwierdzeniu danych, z zakładki „wymagane dokumenty” należy pobrać plik PDF z podaniem ERK, wydrukować je i podpisać na wszystkich stronach. Na podaniu ERK znajduje się adres, pod który należy udać się z dokumentami. W przypadku studiów w językach obcych, komplet dokumentów należy złożyć w jednostce prowadzącej studia (w odpowiednim sekretariacie).

Podczas wpisu kandydat otrzyma :

  • dane do logowania do USOS – systemu obsługującego wszystkich studentów, który służy do rejestracji na zajęcia, składania wniosków o przyznanie miejsca w akademiku oraz pozostałych spraw studenckich jak np. ocen czy terminów egzaminów;
  • numer konta bankowego do wpłaty za legitymację lub czesnego za studia.

Co po wpisie?

Po wpisie na studia kandydat może otrzymać zaświadczenie o przyjęciu, które jest potrzebne między innymi do wyrobienia wizy. Przed 1 października takie zaświadczenie na prośbę kandydata wystawia Dział Rekrutacji na Studia. Po 1 października można otrzymać zaświadczenie o statusie studenta. Takie zaświadczenie wydaje jednostka obsługująca studia – sekretariat.

Od pierwszych dni października w sekretariacie jednostki prowadzącej studia można też odebrać legitymację  studencką.

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim czy o stypendium socjalne można składać dopiero po dokonaniu wpisu, w terminie wyznaczonym przez odpowiedzialny za daną procedurę dział.