Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Cudzoziemcy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka języka polskiego oraz potwierdzanie znajomości języka studiów

Potwierdzanie znajomości języka, w którym prowadzone są studia

Do podjęcia niektórych studiów drugiego stopnia prowadzonych w językach obcych wymagane jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego znajomość języka w którym prowadzone są studia, o ile nie jest ona sprawdzana podczas rozmowy wstępnej. Dokument ten musi być posiadany przez kandydata już na etapie dokonywania zgłoszenia.

W przypadku cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia prowadzone w języku polskim, posiadanie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, nie zwalnia z rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna jest obowiązkową częścią procesu rekrutacji, a jej pozytywne zaliczenie jest równoznaczne z potwierdzeniem przez uczelnię wymaganego poziomu znajomości języka polskiego.

 • Cambridge B2 First (ocena C lub wyższa);
 • Cambridge C1 Advanced;
 • Cambridge C2 Proficiency;
 • IELTS Academic (co najmniej 5,5 pkt.);
 • TOEFL (min. iBT: 72 pkt., ITP: 543 pkt., CBT: 180 pkt.);
 • dyplom studiów w zakresie filologii angielskiej;
 • dyplom studiów prowadzonych w j. angielskim;
 • dyplom matury IB;
 • świadectwo matury EB;
 • obywatelstwo kraju, w którym j. angielski jest językiem urzędowym;
 • inny dokument (np. ocena na transkrypcie potwierdzająca zaliczenie podczas studiów lektoratu z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2).

 • świadectwo polskiej matury;
 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (szkołach językowych). Takim zaświadczeniem jest na przykład zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego przez stypendystów programów NAWA;
 • oficjalny certyfikat j. polskiego. Uzyskanie certyfikatu na poziomie C1 uprawnia do podjęcia bezpłatnie stacjonarnych studiów w języku polskim;
 • zaświadczenie uzyskane po zdaniu egzaminu w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ;
 • dyplom studiów w zakresie filologii polskiej;
 • dyplom studiów prowadzonych w j. polskim;
 • inny dokument (np. ocena na transkrypcie potwierdzająca zaliczenie podczas studiów lektoratu z języka polskiego na poziomie co najmniej B2).

Jeśli w ogóle nie znasz języka polskiego albo nie znasz go wystarczająco dobrze, żeby rozpocząć studia na Uniwersytecie, możesz zapisać się na jeden z kursów oferowanych przez Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie przy Wydziale Polonistyki UJ:

 • szkoła letnia z 3, 4 i 6-cio tygodniowym programem;
 • roczny i semestralny program języka i kultury polskiej;
 • roczny i semestralny kurs przygotowujący na studia w Polsce;
 • nieintensywny semestralny kurs języka Polskiego;
 • intensywne kursy dwutygodniowe;
 • kurs języka polskiego dla studentów programu Erasmus;
 • kursy internetowe;
 • kursy indywidualne i inne.

Szczegółową informacje o kursach, terminach i opłatach znajdują się na stronach internetowych centrum: www.polishstudies.uj.edu.pl oraz www.plschool.uj.edu.pl. Zapisy na kursy języka polskiego są prowadzone przez Centrum i Szkołę.

Wszystkich tych, którzy chcą rozpocząć naukę języka polskiego od podstaw zapraszamy do zapoznania się z interaktywnym kursem na poziomie A1 dostępnym tutaj.

Certyfikat znajomości języka polskiego to oficjalne poświadczenie znajomości języka polskiego. Jest to dokument wymagany od cudzoziemców pragnących otrzymać polskie obywatelstwo. Certyfikaty znajomości języka polskiego wydawane są na następujących poziomach:

 • B1, B2, C1 i C2 - dla osób dorosłych,
 • B1, B2 - dla dzieci i młodzieży.

Certyfikaty wydaje Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, a egzaminy są przeprowadzane przez uprawnione podmioty, również poza Polską. Szczegółowe informacje na temat certyfikatów znajdziesz na stronie www.certyfikatpolski.pl.

Od 2016 roku również w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie działa licencjonowany ośrodek egzaminacyjny, w którym można zdawać państwowy egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego. Egzaminy przeprowadzane są na różnych poziomach zaawansowania w dwóch przedziałach wiekowych: w grupie dorosłych (dla osób, które ukończyły 18 lat) oraz w grupie dzieci i młodzieży (14-17 lat). Sesje egzaminacyjne odbywają się trzy razy w roku.

Aktualne informacje na temat harmonogramu sesji, dostępnych poziomów, zapisów i opłat egzaminacyjnych znaleźć można na stronie www.polishstudies.uj.edu.pl/certyfikaty:

e-mail: certyfikatpolski@uj.edu.pl
telefon: (+48) 690 497 459