Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Osoby niepe艂noletnie

Informacje na tej stronie odnosz膮 si臋 do rekrutacji na rok akademicki 2023/2024, kt贸ra jest ju偶 zamkni臋ta. Zaktualizowane tre艣ci dotycz膮ce naboru na rok 2024/2025 zostan膮 opublikowane z pocz膮tkiem 2024 roku.

Kandydat niepe艂noletni to osoba, kt贸ra w chwili wpisu na studia nie ma uko艅czonych 18 lat. Sam proces rekrutacji na studia w takim przypadku wygl膮da tak samo, jak u kandydat贸w pe艂noletnich, jednak do wpisu nale偶y dostarczy膰 dodatkowy dokument – o艣wiadczenie przedstawiciela ustawowego (najcz臋艣ciej jest to rodzic, w rzadszych przypadkach inny opiekun prawny) o wyra偶eniu zgody na podj臋cie studi贸w przez podopiecznego. Na podstawie tego dokumentu niepe艂noletni kandydat mo偶e podpisa膰 ankiet臋 osobow膮, o艣wiadczenie o zapoznaniu si臋 i akceptacji warunk贸w odp艂atno艣ci za studia, a na kolejnych etapach stara膰 si臋 o miejsce w akademiku lub przyznanie pomocy materialnej.

UWAGA! Za艂膮cznikiem do o艣wiadczenia jest akt urodzenia niepe艂noletniego kandydata. Je偶eli dokument jest wydany w j臋zyku innym ni偶 polski, musi by膰 przet艂umaczony przez polskiego t艂umacza przysi臋g艂ego.

Informacje og贸lne

Kto powinien by膰 obecny podczas wpisu osoby niepe艂noletniej?

Do wpisu na studia kandydat niepe艂noletni powinien przyj艣膰 z rodzicem/opiekunem prawnym, kt贸ry osobi艣cie, przy pracowniku Uczelni, podpisze o艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na podj臋cie studi贸w.

Na podstawie tego dokumentu kandydat mo偶e osobi艣cie podpisa膰 ankiet臋 osobow膮 oraz o艣wiadczenie o warunkach odp艂atno艣ci.

Czy rodzic/opiekun prawny mo偶e wpisa膰 niepe艂noletniego kandydata bez jego obecno艣ci?

Tak. W takim wypadku rodzic/opiekun prawny r贸wnie偶 podpisuje przy pracowniku Uczelni o艣wiadczenie, a nast臋pnie ankiet臋 osobow膮 oraz o艣wiadczenie o warunkach odp艂atno艣ci.

Czy niepe艂noletni kandydat mo偶e do wpisu na studia przyj艣膰 sam?

Tak. Musi mie膰 wtedy przy sobie o艣wiadczenie podpisane przez jednego z rodzic贸w/opiekun贸w prawnych, a podpis ten musi by膰 po艣wiadczony przez notariusza. Je偶eli nie jest to notariusz polski, klauzula notarialna musi by膰 przet艂umaczona przez t艂umacza przysi臋g艂ego.

Wa偶ne! W przypadku ch臋ci podj臋cia kszta艂cenia na wi臋cej ni偶 jednych studiach do ka偶dego wpisu wymagane s膮 osobne o艣wiadczenia.

Co w sytuacji, gdy do wpisu na studia nie mo偶e przyj艣膰 ani kandydat, ani rodzic/opiekun prawny?

W takiej sytuacji rodzic/opiekun prawny kandydata mo偶e wyznaczy膰 pe艂nomocnika, kt贸ry w jego imieniu dostarczy o艣wiadczenie (z podpisem rodzica/opiekuna prawnego po艣wiadczonym przez notariusza). Pe艂nomocnik musi mie膰 ze sob膮 pe艂nomocnictwo podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata, z podpisem potwierdzonym przez notariusza. Na podstawie tego dokumentu pe艂nomocnik mo偶e podpisa膰 ankiet臋 osobow膮 oraz o艣wiadczenie o warunkach odp艂atno艣ci.

Wa偶ne! W przypadku ch臋ci podj臋cia kszta艂cenia na wi臋cej ni偶 jednych studiach do ka偶dego wpisu wymagane s膮 osobne o艣wiadczenia i pe艂nomocnictwa.

Wzory dokument贸w do pobrania

O艣wiadczenie rodzica/opiekuna prawnego niepe艂noletniego kandydata o wyra偶eniu zgody na podj臋cie studi贸w wersja w j臋zyku:

Pe艂nomocnictwo wersja w j臋zyku:

Szczeg贸艂贸we informacje dla cudzoziemc贸w znajduj膮 si臋 na stronie Welcome.

Dodatkowe dokumenty wymagane do dokonania wpisu kandydat贸w niepe艂noletnich

Uwaga! W przypadku ch臋ci dokonania wpisu na wi臋cej ni偶 jedne studia nale偶y mie膰 osobne pe艂nomocnictwa i o艣wiadczenia dla ka偶dego z kierunk贸w.

Wpisu dokonuje niepe艂noletni kandydat

Dokument Obja艣nienie

o艣wiadczenie przedstawiciela ustawowego o wyra偶eniu zgody na podj臋cie studi贸w przez podopiecznego

Kandydat okazuje o艣wiadczenie przy wpisie, przy czym podpis rodzica/opiekuna prawnego musi by膰 po艣wiadczony przez notariusza. Je偶eli nie jest to notariusz polski, klauzula notarialna musi by膰 przet艂umaczona przez t艂umacza przysi臋g艂ego.

ankieta osobowa

Kandydat podpisuje ankiet臋 przy wpisie.

o艣wiadczenie o zapoznaniu si臋 i akceptacji warunk贸w odp艂atno艣ci za studia

Kandydat podpisuje o艣wiadczenie przy wpisie.

akt urodzenia niepe艂noletniego kandydata

Kandydat okazuje akt przy wpisie. Je偶eli dokument jest wydany w j臋zyku innym ni偶 polski, musi by膰 przet艂umaczony przez polskiego t艂umacza przysi臋g艂ego.

pe艂nomocnictwo

Niewymagane.

Wpisu dokonuj膮 kandydat razem ze swoim rodzicem/opiekunem prawnym

Dokument Obja艣nienie

o艣wiadczenie przedstawiciela ustawowego o鈥痺yra偶eniu zgody na podj臋cie studi贸w przez podopiecznego

Rodzic/opiekun prawny podpisuje o艣wiadczenie przy wpisie.

ankieta osobowa

Kandydat podpisuje ankiet臋 przy wpisie.

o艣wiadczenie o zapoznaniu si臋 i akceptacji warunk贸w odp艂atno艣ci za studia

Kandydat podpisuje o艣wiadczenie przy wpisie.

akt urodzenia niepe艂noletniego kandydata

Okazuj膮 akt przy wpisie. Je偶eli dokument jest wydany w鈥痡臋zyku innym ni偶 polski, musi by膰 przet艂umaczony przez polskiego t艂umacza przysi臋g艂ego.

pe艂nomocnictwo

Niewymagane.

Wpisu dokonuje pe艂nomocnik wyznaczony przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata

Dokument Obja艣nienie

o艣wiadczenie przedstawiciela ustawowego o鈥痺yra偶eniu zgody na podj臋cie studi贸w przez podopiecznego

Pe艂nomocnik okazuje o艣wiadczenie podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata, przy czym podpis ten musi by膰 po艣wiadczony przez notariusza. Je偶eli nie jest to notariusz polski, klauzula notarialna musi by膰 przet艂umaczona przez t艂umacza przysi臋g艂ego.

ankieta osobowa

Pe艂nomocnik podpisuje ankiet臋 przy wpisie.

o艣wiadczenie o zapoznaniu si臋 i akceptacji warunk贸w odp艂atno艣ci za studia

Pe艂nomocnik podpisuje o艣wiadczenie przy wpisie.

akt urodzenia niepe艂noletniego kandydata

Pe艂nomocnik okazuje akt przy wpisie. Je偶eli dokument jest wydany w鈥痡臋zyku innym ni偶 polski, musi by膰 przet艂umaczony przez polskiego t艂umacza przysi臋g艂ego.

pe艂nomocnictwo

Pe艂nomocnik musi mie膰 ze sob膮 pe艂nomocnictwo podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata, z podpisem potwierdzonym przez notariusza.