Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja na studia

w Uniwersytecie Jagiellońskim

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Osoby niepełnosprawne

Zgodnie z zasadą równych praw i obowiązków, kandydaci niepełnosprawni i/lub przewlekle chorzy, którzy chcą studiować w Uniwersytecie Jagiellońskim, podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej, co wszyscy inni kandydaci.

W sytuacji, gdy procedura rekrutacyjna przewiduje egzamin lub rozmowę kwalifikacyjną (np. egzamin na studia drugiego stopnia, szkoły doktorskie lub studia podyplomowe), kandydaci mogą ubiegać się o zaadaptowanie formy egzaminów do swoich potrzeb wynikających z niepełnosprawności, przy czym zaadaptowana forma nie oznacza zwolnienia z egzaminu – ma jedynie na celu wyrównanie szans kandydata niepełnosprawnego.

Forma egzaminu ustalana jest w sposób indywidualny, na podstawie szczegółowej rozmowy z kandydatem oraz dostarczonej przez niego aktualnej dokumentacji potwierdzającej specyfikę niepełnosprawności. Niezbędne jest także złożenie przez kandydata pisemnego wniosku skierowanego do kierownika Działu ds. Osób Niepełnosprawnych (DON). Wniosek ten powinien zawierać m.in. nazwę wybranego kierunku studiów oraz formę adaptacji.

Aby wniosek mógł być rozpatrzony, kandydat musi nie później niż na trzy dni przed zakończeniem właściwego dla siebie terminu składania zgłoszeń rekrutacyjnych w danej turze zgłosić się w tej sprawie do DON.

Wszystkie osoby rozpoczynające studia, które w związku z niepełnosprawnością lub przewlekłymi trudnościami zdrowotnymi potrzebują wsparcia w procesie studiowania – np. organizacji zajęć w budynkach dostępnych architektonicznie, adaptacji zajęć i egzaminów do potrzeb wynikających ze stanu zdrowia, zapraszamy do kontaktu z Działem ds. Osób Niepełnosprawnych UJ w celu omówienia możliwych form wsparcia oraz procedur związanych z dostosowaniem procesu kształcenia.

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych:

Adres:
al. Mickiewicza 9a, IV piętro
31-120 Kraków

Telefony:
+48 12 663 43 50 (punkt kontaktowy dla studentów)
+48 12 663 43 40

Dyżury:
poniedziałek, wtorek i czwartek: 10:00-15:00
środa: dzień wewnętrzny
piątek: 10:00-14:00

E-mail:
don@uj.edu.pl

Strona www:
www.don.uj.edu.pl