Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Które przedmioty zdawać na maturze?

7 lutego 2019 roku upływa ostateczny termin składania deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów maturalnych. Do tego czasu maturzyści mogą jeszcze zmienić swoje wstępne deklaracje z września.

Przypominamy wszystkim maturzystom, że informacje na temat przedmiotów kwalifikacyjnych uwzględnianych w rekrutacji na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim można znaleźć w kartach poszczególnych studiów opublikowanych w katalogu studiów na stronie www.erk.uj.edu.pl, zakładka „Zasady kwalifikacji" » „Kryteria formalne" i „Wynik kwalifikacji".

Kryterium przyjęcia na wszystkie stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie są wyniki matury z części pisemnej. Przy każdym wspomnianym kierunku uwzględniane są inne przedmioty maturalne, ale jedna zasada pozostaje ta sama:

Przy obliczaniu wyniku kwalifikacji, wyniki z matury na poziomie:

  • rozszerzonym – brane są wprost,
  • dwujęzycznym z nowożytnych języków obcych – mnożone razy 4/3 (jeżeli tak uzyskana liczba jest większa od 100, wówczas wynik z tego języka ustala się jako 100; obowiązuje wyłącznie w przypadku języków nowożytnych, egzaminy dwujęzyczne z pozostałych przedmiotów są uwzględniane na poziomie, na jakim były zdawane).

Wyniki uzyskane na poziomie podstawowym nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu wyniku kwalifikacji.

Ważne – zwróć uwagę na wyjątki i dodatkowe kryteria formalne! Przykładowo dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego, stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich prowadzonych przez Wydział Lekarski, obowiązują dodatkowe, szczegółowe kryteria formalne, które dotyczą wszystkich, również olimpijczyków i konkursowiczów: dodatkowym kryterium formalnym jest uzyskanie minimum 60% punktów z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii oraz chemii, odrębnie dla każdego z tych przedmiotów, oraz 40% z matematyki na poziomie rozszerzonym.

Więcej informacji na temat obliczania wyniku kwalifikacji w przypadku nowej matury znaleźć można tutaj.

Polecamy również
Opublikowano wyniki dla cudzoziemców oraz na studia w językach obcych
Trwa nabór dla cudzoziemców oraz na studia w językach obcych
Spotkajmy się na Uniwersytecie Jagiellońskim!
Planujesz studia magisterskie? Obroń się najpóźniej w lipcu!