Przejd藕 do g艂贸wnej tre艣ci

Widok zawarto艣ci stron Widok zawarto艣ci stron

Studia I stopnia
i jednolite magisterskie

Widok zawarto艣ci stron Widok zawarto艣ci stron

Konkursy

Laureat konkursu otrzymuje nagrod臋 (miejsce na okre艣lonych studiach) zgodn膮 z regulaminem danego konkursu lub porozumieniem zawartym z organizatorem i jest przyjmowany tylko na ten kierunek, na kt贸ry przyznano mu miejsce.

Aby skorzysta膰 z posiadanego uprawnienia, po pierwsze nale偶y upewni膰 si臋, 偶e spe艂nione s膮 kryteria formalne obowi膮zuj膮ce na wybranych studiach. 呕adne osi膮gni臋cie nie zwalnia z konieczno艣ci ich spe艂nienia, a mo偶e to by膰 np. obowi膮zek zdania matury na poziomie rozszerzonym z okre艣lonych przedmiot贸w (szczeg贸艂y dotycz膮ce kryteri贸w formalnych dla poszczeg贸lnych studi贸w znajduj膮 si臋 w ich kartach w systemie IRK w cz臋艣ci 鈥濳to mo偶e podj膮膰 studia?鈥).

Po drugie, trzeba wzi膮膰 udzia艂 w rekrutacji, czyli za艂o偶y膰 konto w systemie IRK, uzupe艂ni膰 wymagane dane (r贸wnie偶 te dotycz膮ce konkursu), dokona膰 zg艂oszenia na studia i potwierdzi膰 je przez wniesienie op艂aty rekrutacyjnej. Nast臋pnie nale偶y wczyta膰 do systemu skan dyplomu albo za艣wiadczenia potwierdzaj膮cego status laureata konkursu. Po zakwalifikowaniu do przyj臋cia, przy wpisie na studia, trzeba okaza膰 orygina艂 ww. dyplomu lub za艣wiadczenia.

Uwaga! Nie nale偶y myli膰 konkursu z olimpiad膮.

Konkursy honorowane w UJ

organizator Uniwersytet Jagiello艅ski

uprawnienia laureat贸w Laureaci konkursu otrzymuj膮 indeksy na stacjonarne studia pierwszego stopnia prowadzone na kierunkach: sprawd藕 list臋.

dodatkowe wymagania Laureaci konkursu mog膮 by膰 przyjmowani na studia wy艂膮cznie w roku uzyskania 艣wiadectwa maturalnego oraz tylko w roku uzyskania tytu艂u laureata.

strona internetowa konkursu konkurs.uj.edu.pl

organizator Wydzia艂 Chemii Uniwersytetu Jagiello艅skiego

uprawnienia laureat贸w Laureaci konkursu otrzymuj膮 indeksy na stacjonarne studia pierwszego stopnia prowadzone na kierunkach:

 • chemia (30 miejsc),
 • chemia medyczna (15 miejsc),
 • chemia zr贸wnowa偶onego rozwoju (15 miejsc).

dodatkowe wymagania Laureaci konkursu mog膮 by膰 przyjmowani na studia wy艂膮cznie w roku uzyskania 艣wiadectwa maturalnego oraz tylko w roku uzyskania tytu艂u laureata.

strona internetowa konkursu edukator.pl/konkurschemia

organizator Rada Programowa Zwi膮zku G贸rno艣l膮skiego

uprawnienia laureat贸w Laureaci konkursu otrzymuj膮 indeksy na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunkach:

 • etnologia i antropologia kulturowa (jedno miejsce),
 • historia (2 miejsca),
 • historia sztuki (jedno miejsce),
 • ochrona d贸br kultury (jedno miejsce),
 • filologia polska nauczycielska (jedno miejsce),
 • kulturoznawstwo – teksty kultury (jedno miejsce),
 • polonistyka antropologiczno-kulturowa (jedno miejsce),
 • polonistyka-komparatystyka (jedno miejsce),
 • wiedza o teatrze (jedno miejsce),
 • geografia i gospodarka przestrzenna (jedno miejsce).

dodatkowe wymagania Uprawnienia do otrzymania indeksu laureat nabywa si臋 w roku otrzymania 艣wiadectwa maturalnego.

strona internetowa konkursu owogs.bs.katowice.pl

organizator Fundacja Centrum Solidarno艣ci

uprawnienia laureat贸w Laureaci konkursu otrzymuj膮 indeksy na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunkach:

 • relacje mi臋dzykulturowe (jedno miejsce),
 • kulturoznawstwo mi臋dzynarodowe (jedno miejsce),
 • politologia (jedno miejsce),
 • historia (3 miejsca).

dodatkowe wymagania Uprawnienia do otrzymania indeksu laureat nabywa w roku otrzymania 艣wiadectwa maturalnego.

strona internetowa konkursu olimpiadasolidarnosci.pl

organizator Narodowe Centrum Bada艅 J膮drowych

uprawnienia laureat贸w Laureaci konkursu otrzymuj膮 indeksy na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunkach:

 • astronomia (6 miejsc),
 • biofizyka (6 miejsc),
 • fizyka (6 miejsc),
 • fizyka dla firm (6 miejsc),
 • informatyka stosowana (6 miejsc).

dodatkowe wymagania Laureaci konkursu mog膮 by膰 przyjmowani na studia wy艂膮cznie w roku uzyskania 艣wiadectwa maturalnego oraz tylko w roku uzyskania tytu艂u laureata.

strona internetowa konkursu fizycznesciezki.pl

organizator Instytut Dziennikarstwa, Uniwersytet Warszawski

uprawnienia laureat贸w Laureaci (trzech najwy偶szych miejsc) konkursu otrzymuj膮 indeksy na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku:

 • dziennikarstwo i komunikacja spo艂eczna (3 miejsca).

dodatkowe wymagania Laureaci konkursu mog膮 by膰 przyjmowani na studia wy艂膮cznie w roku uzyskania 艣wiadectwa maturalnego oraz tylko w roku uzyskania tytu艂u laureata.

strona internetowa konkursu owm.edu.pl

organizator Muzeum Geologiczne Pa艅stwowego Instytutu Geologicznego – Pa艅stwowego Instytutu Badawczego

uprawnienia laureat贸w Laureaci (miejsc od pierwszego do trzeciego) konkursu otrzymuj膮 indeksy na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku:

 • geologia (9 miejsc).

dodatkowe wymagania Laureaci konkursu mog膮 uczestniczy膰 w post臋powaniu rekrutacyjnym na studia w Uniwersytecie Jagiello艅skim na preferencyjnych warunkach, o jakich mowa w porozumieniu, wy艂膮cznie w roku, w kt贸rym jednocze艣nie uko艅czyli szko艂臋 ponadpodstawow膮 oraz uzyskali 艣wiadectwo maturalne.

strona internetowa konkursu geoportal.pgi.gov.pl

organizator Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

uprawnienia laureat贸w Laureaci konkursu otrzymuj膮 indeksy na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunkach:

 • astronomia (6 miejsc),
 • biofizyka (6 miejsc),
 • fizyka (6 miejsc),
 • fizyka dla firm (6 miejsc),
 • informatyka stosowana (6 miejsc),
 • studia matematyczno-przyrodnicze (6 miejsc),
 • zaawansowane materia艂y i nanotechnologia (6 miejsc).

dodatkowe wymagania Uprawnienia do otrzymania indeksu laureat nabywa w roku otrzymania 艣wiadectwa maturalnego.

strona internetowa konkursu tmf.org.pl

organizator Fundacja Underground, Kuratorium O艣wiaty w Krakowie, Stowarzyszenie NSZ 1980

uprawnienia laureat贸w Laureaci konkursu otrzymuj膮 indeksy na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunkach:

 • filologia polska nauczycielska (jedno miejsce),
 • polonistyka antropologiczno-kulturowa (jedno miejsce),
 • polonistyka-komparatystyka (jedno miejsce),
 • kulturoznawstwo – teksty kultury (jedno miejsce).

dodatkowe wymagania Laureaci konkursu mog膮 by膰 przyjmowani na studia wy艂膮cznie w roku uzyskania 艣wiadectwa maturalnego.

strona internetowa konkursu fundacjaunderground.pl

organizator Wydzia艂 Matematyki i Informatyki UJ

uprawnienia laureat贸w Laureaci konkursu otrzymuj膮 indeksy na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunkach:

 • informatyka (3 miejsca),
 • matematyka (10 miejsc),
 • matematyka komputerowa (6 miejsc),
 • sztuczna inteligencja (1 miejsce).

dodatkowe wymagania Laureat uprawniony do skorzystania z przywilej贸w rekrutacyjnych musi podj膮膰 studia na wskazanym kierunku w roku akademickim nast臋puj膮cym bezpo艣rednio po roku szkolnym, w kt贸rym odby艂a si臋 edycja Turnieju, w kt贸rej zosta艂 laureatem, w przeciwnym razie traci przyznane mu uprawnienia.

strona internetowa konkursu jtm.matinf.uj.edu.pl

organizator Polskie Towarzystwo Przyrodnik贸w im. Miko艂aja Kopernika oraz Ko艂o Naukowe Neuronus przy Instytucie Zoologii i Bada艅 Biomedycznych UJ

uprawnienia laureat贸w Laureaci konkursu otrzymuj膮 indeksy na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku:

 • neurobiologia (3 miejsca).

dodatkowe wymagania Laureaci konkursu mog膮 by膰 przyjmowani na studia wy艂膮cznie w roku uzyskania 艣wiadectwa maturalnego oraz tylko w roku uzyskania tytu艂u laureata.

strona internetowa konkursu ptpk.org/konkurs_brain_bee

organizator Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

uprawnienia laureat贸w Laureaci konkursu otrzymuj膮 indeksy na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku:

 • filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach (3 miejsca).

dodatkowe wymagania Laureaci konkursu mog膮 by膰 przyjmowani na studia wy艂膮cznie w roku uzyskania 艣wiadectwa maturalnego oraz tylko w roku uzyskania tytu艂u laureata.

strona internetowa konkursu fina.gov.pl/edukacja/olimpiada-wiedzy-o-filmie

organizator Pa艅stwowa Szko艂a Muzyczna II Stopnia im. W艂adys艂awa 呕ele艅skiego w Krakowie

uprawnienia laureat贸w Laureaci konkursu otrzymuj膮 indeksy na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku:

 • muzykologia (2 miejsca).

dodatkowe wymagania Laureaci konkursu mog膮 by膰 przyjmowani na studia wy艂膮cznie w roku uzyskania 艣wiadectwa maturalnego. W przypadku kandydat贸w, kt贸rzy uzyskali tytu艂 Laureata w roku p贸藕niejszym ni偶 rok uzyskania 艣wiadectwa maturalnego, mo偶liwe jest skorzystanie z uprawnie艅 w roku uzyskania tytu艂u Laureata.

strona internetowa konkursu zelenski.krakow.pl

organizator Wydzia艂 Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

uprawnienia laureat贸w Laureaci konkursu otrzymuj膮 indeksy na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunkach:

 • fizyka (6 miejsc),
 • zaawansowane materia艂y i nanotechnologia (jedno miejsce).

dodatkowe wymagania Laureaci konkursu mog膮 by膰 przyjmowani na studia wy艂膮cznie w roku uzyskania 艣wiadectwa maturalnego oraz tylko w roku uzyskania tytu艂u laureata.

strona internetowa konkursu turniej.fais.uj.edu.pl鈥

organizator Wydzia艂 Polonistyki Uniwersytetu Jagiello艅skiego

uprawnienia laureat贸w Laureaci konkursu otrzymywali indeksy na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunkach:

 • filologia polska nauczycielska (2 miejsca),
 • polonistyka-komparatystyka (2 miejsca),
 • polonistyka antropologiczno-kulturowa (2 miejsca),
 • kulturoznawstwo – teksty kultury (2 miejsca),
 • wiedza o teatrze (2 miejsca).

dodatkowe wymagania Laureaci konkursu mogli by膰 przyjmowani na studia wy艂膮cznie w roku uzyskania 艣wiadectwa maturalnego oraz tylko w roku uzyskania tytu艂u laureata.

strona internetowa konkursu polonistyka.uj.edu.pl/konkurs

Widok zawarto艣ci stron Widok zawarto艣ci stron

Konkursy honorowane w UJ w przesz艂o艣ci (archiwum)

organizator Ma艂opolskie Kuratorium O艣wiaty oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ

uprawnienia laureat贸w Laureaci konkursu otrzymywali indeksy na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku:

 • etnologia i antropologia kulturowa (5 miejsc).

dodatkowe wymagania Laureaci konkursu mogli by膰 przyjmowani na studia wy艂膮cznie w roku uzyskania 艣wiadectwa maturalnego oraz tylko w roku uzyskania tytu艂u laureata.

strona internetowa konkursu: www.etnologia.uj.edu.pl

lata, w kt贸rych konkurs by艂 honorowany od roku akademickiego 2014/15 do 2021/22

organizator Magazyn Psychologiczny 鈥濩haraktery鈥

uprawnienia laureat贸w Laureaci konkursu otrzymywali indeksy na stacjonarne jednolite studia magisterskie na kierunku:

 • psychologia (3 miejsca na studiach prowadzonych przez Wydzia艂 Filozoficzny).

dodatkowe wymagania Og贸lnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej by艂 przeznaczony dla uczni贸w szk贸艂, w kt贸rych cykl nauczania ko艅czy si臋 matur膮. Uprawnienia do otrzymania indeksu laureat nabywa艂 w roku otrzymania 艣wiadectwa maturalnego.

strona internetowa konkursu: turniej.psychologia.eu/rejestracja/

lata, w kt贸rych konkurs by艂 honorowany od roku akademickiego 2018/19 do 2021/22

organizator Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiello艅skiego

uprawnienia laureat贸w Laureaci konkursu otrzymywali indeksy na stacjonarne jednolite studia magisterskie na kierunku:

 • zarz膮dzanie informacj膮 (7 miejsc).

dodatkowe wymagania Konkurs by艂 przeznaczony dla uczni贸w ostatniej i przedostatniej klasy lice贸w og贸lnokszta艂c膮cych i technik贸w.

strona internetowa konkursu: www.inib.uj.edu.pl/konkurs

lata, w kt贸rych konkurs by艂 honorowany do roku akademickiego 2021/22

organizator Fundacja Shalom

uprawnienia laureat贸w Laureaci konkursu otrzymuj膮 indeksy na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku:

 • judaistyka (3 miejsca).

dodatkowe wymagania Uprawnienia do otrzymania indeksu laureat nabywa w roku otrzymania 艣wiadectwa maturalnego.

strona internetowa konkursu: shalom.org.pl

lata, w kt贸rych konkurs by艂 honorowany od roku akademickiego 2010/11 do 2023/24