Przejd藕 do g艂贸wnej tre艣ci

Widok zawarto艣ci stron Widok zawarto艣ci stron

Studia II stopnia

Widok zawarto艣ci stron Widok zawarto艣ci stron

Obliczanie wyniku

O zakwalifikowaniu do przyj臋cia na studia decyduje pozycja kandydata na li艣cie rankingowej przygotowanej dla danych studi贸w. Kolejno艣膰 kandydat贸w na li艣cie jest ustalana w oparciu o wynik kwalifikacji obliczany na podstawie element贸w kryteri贸w kwalifikacji opisanych poni偶ej – najcz臋艣ciej ocen ze studi贸w, oceny z艂o偶onych dokument贸w lub wynik贸w egzamin贸w wst臋pnych.

Uwaga: je艣li wi臋cej ni偶 jeden kandydat osi膮gnie dok艂adnie ten sam wynik kwalifikacji, to wszystkie osoby w takiej grupie s膮 traktowane r贸wno, czyli albo wszystkie s膮 kwalifikowane do przyj臋cia, albo nikt. W UJ nie ma kryteri贸w r贸偶nicuj膮cych kandydat贸w w przypadku 鈥瀝emisu鈥.

W przypadku niekt贸rych studi贸w niestacjonarnych warunkiem przyj臋cia na studia jest dokonanie i op艂acenie zg艂oszenia, a nast臋pnie wpis na studia w wyznaczonym terminie. List臋 tych studi贸w oraz harmonogram rekrutacji znajdziesz tutaj: https://rekrutacja.uj.edu.pl/terminy/studia/niestacjonarne/ziks/wpia.

Og贸lne zasady obliczania wyniku

Kryteria kwalifikacji s膮 okre艣lone osobno dla ka偶dych studi贸w.

Dla ka偶dych studi贸w drugiego stopnia okre艣lone s膮 rodzaje dyplom贸w, kt贸rych posiadacze mog膮 ubiega膰 si臋 o przyj臋cie na pierwszy rok. Czasem rodzaj贸w uznawanych dyplom贸w jest wi臋cej i s膮 podzielone na tzw. grupy dyplom贸w, a ka偶da z grup ma okre艣lony wsp贸艂czynnik, zgodnie z kt贸rym s膮 przeliczane wyniki. W贸wczas ko艅cowy wynik kwalifikacji zale偶y od tego, jaki dyplom posiada kandydat. Dyplom nale偶y wskaza膰 podczas dokonywania zg艂oszenia – musi to by膰 ten sam dokument, kt贸ry b臋dzie p贸藕niej okazany przy wpisie na studia.

Dla niekt贸rych studi贸w s膮 okre艣lone dodatkowe kryteria formalne, jakie musi spe艂ni膰 kandydat, aby jego wynik by艂 stadardowo obliczany. Osoba, kt贸ra ich nie spe艂ni, otrzymuje 0 punkt贸w. Przyk艂adowo, dodatkowym kryterium formalnym mo偶e by膰 wym贸g znajomo艣ci j臋zyka obcego na okre艣lonym poziomie lub uzyskanie okre艣lonej liczby punkt贸w z rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o tym, czy dla danych studi贸w okre艣lono takie kryteria znajduje si臋 w karcie studi贸w w systemie IRK w cz臋艣ci 鈥濻pos贸b obliczenia wyniku rekrutacji鈥.

Na niekt贸rych studiach organizowane s膮 egzaminy formalne dla kandydat贸w, kt贸rych dyplomy uzyskane na studiach I stopnia nie spe艂niaj膮 okre艣lonych warunk贸w. Takie rozwi膮zanie dotyczy mi臋dzy innymi kandydat贸w na studia II stopnia na kierunku archeologia, kt贸rzy uko艅czyli studia I stopnia na innym ni偶 archeologia kierunku. Wyniku egzamin贸w formalnych nie wlicza si臋 do ko艅cowego wyniku kwalifikacji – ich rol膮 jest sprawdzenie, czy kandydat posiada kompetencje konieczne do studiowania na tym kierunku. Niezaliczenie egzaminu formalnego oznacza wynik r贸wny 0 na li艣cie rankingowej. Je艣li taki egzamin jest przewidziany, to informacje na ten temat s膮 wskazane w kartach studi贸w w systemie IRK.

Przy obliczeniu wyniku mog膮 by膰 uwzgl臋dnione nast臋puj膮ce elementy:

 • ocena na dyplomie
 • ocena z egzaminu dyplomowego
 • 艣rednia ze studi贸w
 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej
 • wynik testu
 • wynik egzaminu pisemnego
 • ocena z艂o偶onych dokument贸w
 • dodatkowy element (np. dla studi贸w na kierunku chemia – wynik egzaminu EChemTest)

Szczeg贸艂owe informacje na temat tego, kt贸re elementy kryteri贸w kwalifikacji s膮 uwzgl臋dniane w rekrutacji na dane studia, s膮 dost臋pne w kartach studi贸w w systemie IRK. Poni偶ej mo偶esz zapozna膰 si臋 z opisami poszczeg贸lnych element贸w.

Oceny: na dyplomie, z egzaminu dyplomowego, 艣rednia ze studi贸w

艢rednia ocen ze studi贸w

 • podaj 艣redni膮 ocen ze studi贸w obliczon膮 zgodnie z regulaminem studi贸w obowi膮zuj膮cym na Twojej poprzedniej uczelni i uwzgl臋dnion膮 w posiadanych przez Ciebie dokumentach (najcz臋艣ciej w suplemencie do dyplomu)
 • je艣li w dokumentach potwierdzaj膮cych uko艅czenie studi贸w masz kilka 艣rednich ocen (np. 艣redni膮 ocen uwzgl臋dniaj膮c膮 ocen臋 z egzaminu dyplomowego), to podaj 艣redni膮 ocen, kt贸ra nie uwzgl臋dnia egzaminu dyplomowego czy oceny pracy dyplomowej
 • podaj膮c skal臋 ocen nale偶y kierowa膰 si臋 regulaminem uko艅czonych studi贸w; skala ocen uwzgl臋dnia mo偶liwe do uzyskania na uczelni oceny z egzamin贸w i zalicze艅, np. 2.0–5.0

Uwaga! Je艣li 艣rednia ocen nie jest wskazana w Twoim suplemencie do dyplomu ani w innych dokumentach uzyskanych po uko艅czeniu studi贸w I stopnia, popro艣 w sekretariacie Twoich studi贸w o wydanie za艣wiadczenia o 艣redniej. Za艣wiadczenie powinno uwzgl臋dnia膰 skal臋 ocen stosowan膮 na uczelni.

W niekt贸rych przypadkach uzyskanie za艣wiadczenia o 艣redniej nie jest mo偶liwe (najcz臋艣ciej w przypadku uczelni zagranicznych) i w贸wczas konieczne jest jej wyliczenie przez Dzia艂 Rekrutacji na Studia. Nie obliczaj 艣redniej samodzielnie. Je艣li znajdujesz si臋 w takiej sytuacji, a 艣rednia jest brana pod uwag臋 w rekrutacji na wybrane przez Ciebie studia, zg艂o艣 si臋 do nas z wyprzedzeniem, poniewa偶 obliczenie 艣redniej i przygotowanie odpowiednich dokument贸w wymaga czasu. W tym celu prze艣lij na adres rekrutacja@uj.edu.pl pro艣b臋 o obliczenie 艣redniej wraz ze wszystkimi dokumentami, kt贸re powinny zosta膰 uwzgl臋dnione – najcz臋艣ciej b臋dzie to indeks z ocenami lub transkrypt zawieraj膮cy wszystkie wyniki uzyskane przez Ciebie na studiach.

Ocena z egzaminu dyplomowego

 • to ocena przyznana Ci przez komisj臋 za komponent oceny obrony (lub innej formy egzaminu dyplomowego przeprowadzanego na Twoim kierunku studi贸w)
 • podaj膮c skal臋 ocen nale偶y kierowa膰 si臋 regulaminem uko艅czonych studi贸w, uwzgl臋dniaj膮c r贸wnie偶 ocen臋 negatywn膮, np. 2.0–5.0

Je艣li nie posiadasz oceny z egzaminu dyplomowego, a jest ona uwzgl臋dniana w rekrutacji na wybrane przez Ciebie studia, to zg艂o艣 si臋 do Dzia艂u Rekrutacji na Studia. W tym celu prze艣lij na adres rekrutacja@uj.edu.pl pro艣b臋 o ustalenie oceny z egzaminu dyplomowego wraz ze wszystkimi dokumentami, kt贸re powinny zosta膰 uwzgl臋dnione – najcz臋艣ciej b臋dzie to dyplom, indeks z ocenami lub transkrypt zawieraj膮cy wszystkie wyniki uzyskane przez Ciebie na studiach.

Ocena na dyplomie

 • to ocena wpisana na druku dyplomu jako og贸lny wynik studi贸w, cz臋sto s艂ownie, np. 鈥瀠ko艅czy艂 studia z wynikiem bardzo dobrym鈥
 • je艣li w dokumentach potwierdzaj膮cych uko艅czenie studi贸w masz kilka ocen kwalifikuj膮cych si臋 jako og贸lny wynik studi贸w, podaj t臋 ocen臋, kt贸ra jest wpisana s艂ownie na dyplomie
 • podaj膮c skal臋 ocen nale偶y kierowa膰 si臋 regulaminem uko艅czonych studi贸w, uwzgl臋dniaj膮c r贸wnie偶 (niemo偶liw膮 do zdobycia, ale niejako domy艣ln膮) ocen臋 negatywn膮, np. 2.0–5.0

Je艣li nie posiadasz oceny na dyplomie, a jest ona uwzgl臋dniana w rekrutacji na wybrane przez Ciebie studia, to zg艂o艣 si臋 do Dzia艂u Rekrutacji na Studia. W tym celu prze艣lij na adres rekrutacja@uj.edu.pl pro艣b臋 o ustalenie oceny na dyplomie wraz ze wszystkimi dokumentami, kt贸re powinny zosta膰 uwzgl臋dnione – najcz臋艣ciej b臋dzie to dyplom, indeks z ocenami lub transkrypt zawieraj膮cy wszystkie wyniki uzyskane przez Ciebie na studiach.

Kandydat sam uzupe艂nia w koncie dane na temat uzyskanych ocen. Dotyczy to r贸wnie偶 absolwent贸w Uniwersytetu Jagiello艅skiego. Informacje o ocenach na dyplomie nie s膮 pobierane z USOS i trzeba je wprowadzi膰 do systemu IRK samodzielnie.

Oceny ze studi贸w trzeba wpisa膰 w koncie IRK w zak艂adce 鈥Wykszta艂cenie鈥 w cz臋艣ci 鈥濿ykszta艂cenie wy偶sze鈥, pod odno艣nikiem 鈥濫dytuj wyniki egzamin贸w鈥. Kluczowe jest to, 偶eby odpowiednie oceny poda膰 w tym dyplomie, kt贸ry przy dokonywaniu zg艂oszenia jest do tego zg艂oszenia przypisany.

Je偶eli kandydat nie wprowadzi do ostatniego dnia zg艂osze艅 w danej turze ocen ze studi贸w, kt贸re stanowi膮 element obliczenia wyniku kwalifikacji, mo偶e otrzyma膰 na li艣cie rankingowej ni偶szy wynik, a nawet 0 punkt贸w (w zale偶no艣ci od kryteri贸w kwalifikacji na dane studia). Nie pozbawia go to prawa udzia艂u w rekrutacji – jednak je艣li niewprowadzona ocena stanowi du偶膮 cz臋艣膰 wyniku rekrutacji, mo偶e to oznacza膰, 偶e ko艅cowy wynik b臋dzie zbyt niski, 偶eby dosta膰 si臋 na studia.

Ka偶d膮 wprowadzon膮 do systemu IRK informacj臋 o ocenie trzeba b臋dzie p贸藕niej przy wpisie potwierdzi膰 odpowiednim, wydanym przez uko艅czon膮 uczelni臋 dokumentem: dyplomem, suplementem do dyplomu, za艣wiadczeniem o uko艅czeniu studi贸w itp.

Wa偶ne: w przedstawianych dokumentach musi znajdowa膰 si臋 informacja o skali, zgodnie z kt贸r膮 oceny zosta艂y wystawione. Odbieraj膮c za艣wiadczenie, zawsze nale偶y zwr贸ci膰 na to uwag臋. Skala jest bowiem istotnym czynnikiem w przeliczeniu ocen na punkty. Bez wzgl臋du na to, jakie elementy s膮 brane pod uwag臋 w rekrutacji na dany kierunek, wynik zawsze b臋dzie przeliczony do skali od 0 do 100. W przypadku ocen i 艣rednich stosuje si臋 nast臋puj膮cy wz贸r:

p i r贸wna si臋 sto razy ocena minus min w nawiasie przez max minus min w nawiasie

Obja艣nienie:

pi – jest wynikiem przeliczenia oceny do skali od 0 do 100,
ocena – jest uzyskan膮 przez kandydata ocen膮,
min – jest najni偶sz膮, a max – najwy偶sz膮 ocen膮 mo偶liw膮 do uzyskania w skali, w kt贸rej wystawiona zosta艂a ocena kandydata.

Wa偶ne: Je艣li kandydat posiada wi臋cej ni偶 jeden dyplom, mo偶e doda膰 wszystkie dyplomy w swoim koncie, ale podczas rejestracji musi wskaza膰 jeden – ten, kt贸ry b臋dzie podstaw膮 obliczenia wyniku i przyj臋cia na dane studia.

Egzaminy wst臋pne

W przypadku cz臋艣ci studi贸w organizowane s膮 egzaminy wst臋pne. Przyjmuj膮 one r贸偶ne formy – rozmowy kwalifikacyjnej, testu lub egzaminu pisemnego. Informacje o zakresie i formie egzaminu s膮 podane w kartach studi贸w w systemie IRK, a cz臋sto r贸wnie偶 na stronach wydzia艂贸w i instytut贸w. Kandydaci bior膮cy udzia艂 w egzaminie otrzymuj膮 szczeg贸艂owe informacje (dok艂adne miejsce, termin, godzina) w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji za po艣rednictwem zak艂adki 鈥濿iadomo艣ci鈥 w koncie IRK.

Cho膰 same egzaminy mog膮 mie膰 r贸偶ne kryteria oceny i r贸偶ne maksymalne liczby punkt贸w do uzyskania – podczas ustalania wyniku kwalifikacji przeliczane s膮 do skali od 0 do 100 przy u偶yciu nast臋puj膮cego wzoru:

p r贸wna si臋 sto razy wynik dzielone przez max

Obja艣nienie:

p – jest wynikiem przeliczenia egzaminu do skali od 0 do 100,
wynik – jest wynikiem uzyskanym przez kandydata odpowiednio z rozmowy kwalifikacyjnej, testu lub egzaminu pisemnego,
max – jest najwy偶szym wynikiem mo偶liwym do uzyskania z danego egzaminu.

Wa偶ne: je艣li bierzesz udzia艂 w rekrutacji na kilka kierunk贸w studi贸w, gdzie prowadzone s膮 egzaminy (wst臋pne lub formalne), pami臋taj, 偶e ich terminy mog膮 si臋 pokrywa膰. Nie b臋dziemy mogli zorganizowa膰 dla Ciebie egzamin贸w w innym terminie.

Ocena z艂o偶onych dokument贸w

W艣r贸d uwzgl臋dnianych element贸w obliczenia wyniku mo偶e si臋 r贸wnie偶 pojawi膰 wynik oceny dokument贸w wczytanych podczas sk艂adania zg艂oszenia do systemu przez kandydata. Tu ka偶dorazowo w karcie studi贸w b臋dzie wskazane zar贸wno to, jakich dokument贸w oczekuje uczelnia, jak i spos贸b ich oceny. Dokumenty nale偶y wczyta膰 do systemu IRK na etapie dokonywania zg艂oszenia.

Inne elementy

Dla danych studi贸w mo偶e by膰 okre艣lony r贸wnie偶 dodatkowy element kryteri贸w, niemieszcz膮cy si臋 w powy偶szych kategoriach. Spos贸b ustalenia wyniku z tego elementu jest opisany w karcie takich studi贸w w systemie IRK. Cho膰 same dodatkowe elementy mog膮 mie膰 r贸偶ne kryteria oceny i r贸偶ne maksymalne liczby punkt贸w mo偶liwych do uzyskania – podczas ustalania wyniku kwalifikacji przeliczane s膮 do skali od 0 do 100.

Przyk艂ad: wynik egzaminu EChemTest, uwzgl臋dniany w鈥痳ekrutacji na chemi臋 czy w艂asny tekst artystyczny, kt贸ry nale偶y wgra膰 do systemu podczas rekrutacji na tw贸rcze pisanie.