Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia II stopnia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia drugiego stopnia prowadzona jest tylko za pomocą systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Jest to katalog studiów (lista kierunków oraz dodatkowe informacje o programach) oraz miejsce, gdzie można założyć konto i dokonać zgłoszenia rekrutacyjnego, aby wziąć udział w rekrutacji. Za pośrednictwem konta uniwersytet komunikuje się z  kandydatem, tutaj również publikowane są ważne informacje dotyczące rekrutacji oraz jej wyniki.  

Rekrutacja przez system odbywa się w kilku następujących po sobie turach. W każdej turze przewidziany jest termin na dokonywanie zgłoszeń, ogłoszenie wyników oraz składanie dokumentów (wpis). Kolejna tura otwierana jest tylko na te studia, na których pozostały wolne miejsca. Terminy aktualnej tury można znaleźć w każdej karcie studiów, natomiast harmonogram wszystkich naborów znajduje się w sekcji terminy. Uwaga: daty tur na studia w językach obcych i języku polskim dla obywateli polskich są takie same!

Każdy kandydat po otrzymaniu pozytywnego wyniku rekrutacji w systemie ma obowiązek złożyć dokumenty w sekretariacie swoich studiów. Szczegółowe informacje na ten temat w zakładce wpis na studia.

Zasady kwalifikacji (dla poszczególnych studiów można sprawdzić w karcie studiów, w systemie) określają, co jest brane pod uwagę podczas oceny rejestracji na studia i podejmowania decyzji o tym, czy zostaniesz przyjęty na studia, czy nie. Wszyscy kandydaci na studia, których zgłoszenia zostały potwierdzone znajdują się na liście rankingowej dla tych studiów. Kolejność na liście zależy od wyniku kwalifikacji, który jest liczbą od 0 do 100 i jest obliczany na podstawie:

  • egzaminów wstępnych – mogą one mieć formę testu, rozmowy lub egzaminu pisemnego lub;
  • ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych lub;
  • innych elementów, jak na przykład ocena osiągnięć naukowych listów motywacyjnych (głównie na studiach w językach obcych).

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części Obliczanie wyniku kwalifikacji.

Jest to minimalna liczba punktów, która pozwala na przyjęcie na dane studia. Ustalana jest przez Rektora, raz ustalona podczas rekrutacji nie ulega obniżeniu. Wynik ten jest ustalany po zakończeniu potwierdzania rejestracji w pierwszej turze na dane studia. Wszyscy kandydaci, których wynik jest niższy nie zostają przyjęci z powodu zbyt małej liczby punktów. Nie oznacza to natomiast, że minimalny wynik kwalifikacji gwarantuje przyjęcie na studia. Często zdarza się sytuacja, w której liczba kandydatów z wynikiem wyższym niż ustalony wynik minimalny jest dużo większa niż liczba dostępnych miejsc i tylko kandydaci z najwyższymi wynikami mają szansę na przyjęcie na studia.

Pamiętaj, że:

  • Raz ustalony minimalny wynik kwalifikacji wymagany do przyjęcia nie ulegnie zmianie do końca trwania rekrutacji i obowiązywać będzie we wszystkich turach.
  • Kandydat, który nie osiągnął minimalnej liczby punktów nie zostaje przyjęty na studia. Nawet, jeśli na danym kierunku pozostały wolne miejsca i uruchomiona zostaje kolejna tura, ponowna rekrutacja z tym samym wynikiem również zakończy się odmową przyjęcia.

Aby sprawdzić, ile osób może zostać przyjętych na dany kierunek lub jaka jest wymagana ilość przyjętych konieczna do jego uruchomienia, odszukaj interesujący cię kierunek w katalogu studiów na stronie systemu. Informacje o limitach znajdziesz w części „Szczegóły programu”.

Dla wszystkich studiów określone są następujące limity:

  • Limit miejsc: maksymalna liczba osób, które mogą rozpocząć te studia
  • Minimalna liczba studentów: najmniejsza łączna liczba osób przyjętych wymagana do uruchomienia studiów. Liczba ta jest wspólna dla obywateli polskich i cudzoziemców.

Limity przyjęć mogą zostać zmienione decyzją Rektora. Opublikowana zostaje wówczas informacja o ich nowej wysokości.

Zapoznaj się z pozostałymi stronami naszego przewodnika, gdzie w szczegółach opisujemy wszystkie związane z rekrutacją zagadnienia. Zawsze możesz też do nas zadzwonić lub napisać.